Lentokoneen matkustamo on turvallinen ympäristö – Covid-19 tartuntariski on erittäin pieni

IATA_C19_24Koronaviruspandemian aikana lentokoneiden matkustamoissa todennetusti saadut koronavirustartunnat ovat kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n mukaan erittäin harvinaisia. Useat eri toimet suojaavat matkustajia koko lennon sekä koko matkustajapolun aikana. Lentokonevalmistajat ovat osaltaan varmistaneet matkustajien turvallisuutta useilla erilaisilla kokeilla ja laskentamalleilla. Mallinnuksien ohella myös tartuntatilastot puoltavat kokeiden tuloksia.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA ja lentokonevalmistajat Airbus, Boeing ja Embraer esittelivät suorittamiensa kokeiden tuloksia virtuaalisesti medialle. Päämääränä on palauttaa lentomatkustajien luottamus matkustamisen terveysturvallisuudesta. Edellämainittujen toimijoiden lisäksi työtä matkustajien terveysturvallisuuden varmistamiseksi tekee myös useita muita viranomaistahoja sekä tutkimuslaitoksia.

IATA_C19_26 “Tartunnat lentokoneissa ovat harvinaisia. Ihmiset matkustavat terveinä, lentokoneessa ei huudeta, ei lauleta, ei puhuta ja kontaktit kasvotusten on minimoitu. Myös selkänoja tuo oman suojansa matkustajille”, avasi IATA:n lääketieteellinen neuvonantaja tohtori David Powell.

Kesäkuun jälkeen matkustaneille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan 86 prosenttia matkustajista tunsi olonsa turvalliseksi. Sen sijaan ilmanlaadun osalta tulokset olivat ristiriitaisia. 60 prosenttia vastaajista piti lentokoneen ilmaa sairaalatasoisen puhtaana. Toiseen asiaan liittyvän kysymyksen osalta vastaajista 60 prosenttia taas piti matkustamon ilmaa vaarallisena. Suurimmaksi huoleksi nousi koronavirustartunnan saaminen vieressä istuvalta matkustajalta.

A321ER_6IATA:n käyttämien tilastojen mukaan koronavirustartunnan olisi saanut lentokoneissa vuoden 2020 aikana matkustaneista 1,2 miljardista matkustajasta vain 44. Lennoilla tartunnat ovat nykyisin olleet yksittäisiä eikä mitään laajoja tartuntaketjuja ole ilmennyt.

Valtaosa raportoiduista tartunnoista tapahtui ennen maskipakkoa ja muita terveysturvallisuutta parantavia toimia.

 Tilastoitu lentokoneissa saatu koronavirustartuntamäärä tarkoittaisi vain yhtä tapausta 27.3 miljoonaa matkustajaa kohti. Vaikka tapauksista 90 prosenttia olisi jäänyt tilastoimatta tarkoittaisi se yhtä tapausta 2,73 miljoonaa matkustajaa kohti. IATA vertaakin koronavirustartunnan saamisen olevan yhtä todennäköinen kuin salaman isku ihmiseen.

Vaikka lentoyhtiöiden täyttöasteet ovat toistaiseksi normaalia matalampia voidaan miettiä onko kysymys "Voiko lentokoneessa saada tartunnan?" kenties väärä kysymys ja tulisiko ennemminkin kysyä "Miksi tartunnan saaminen lentokoneessa on niin harvinaista?".

 

Matkustajapolkua on turvattu usein eri toimin

Lentoasemien osalta haasteet ovat suurempia kuin lentokoneiden matkustamoissa. Lentoasemalla matkustajat liikkuvat enemmän ja heillä saattaa olla kasvotusten tapahtuvia kontakteja.

IATA_C19_1Nykyisin läpi matkustajapolun on käytössä erilaisia ratkaisuja, jotka varmistavat terveysturvallisuuden säilyttämisen niin lentoasemalla kuin lentokoneessa. Tällaisia toimia ovat erilaiset kosketusvapaat järjestelmät, sosiaalisen etäisyyden säilyttäminen ja suunenäsuojan käyttö sekä siivoustoimet.

Lennonaikaisia kohtaamisia on vähennetty tarjoilun supistamisella ja ylimääräistä kulkua lentokoneen käytävällä tulee välttää. Kaikki matkan vaiheet on pyritty turvaamaan myös koneeseen nousun ja koneesta poistumisen osalta.

Vaikka lentokoneessa istutaan vieri vieressä ei tartuntariski ole kasvanut. Sosiaalisen etäisyyden säilymisestä huolehtii nyt lentokoneen rakenteelliset ratkaisut ja niistä erityisesti koneen ilmastointijärjestelmä. Ilmavirta kulkee matkustamossa jokaisen rivin kohdalla ylhäältä alas eikä ilma liiku suuremmissa määrin sivuttain. Eteen ja taaksepäin liikkeen estävät tehokkaasti istuinten selkänojat.

Airbus_Air_5Matkustamon ilma vaihtuu nopealla tahdilla 2-3 minuutin välein. Puolet matkustamoilmasta vaihtuu kokonaan ja tilalle tulee uutta kuivaa ja puhdasta ilmaa koneen ulkopuolelta. Toinen puolikas ilmasta kierrätetään lentokoneen ilmastointijärjestelmän ja sairaalatason HEPA-suodattimien (High-Efficiency-Particulate Arrestors) läpi.

Ne puhdistavat yli 99,9 prosenttia kaikista partikkeleista. Lentokonevalmistajien mukaan kaikki mitattavissa olevat partikkelit poistuvat kapearunkokoneesta 90 sekunnissa.

 A350_packsLentokoneen ilmastointijärjestelmän HEPA-suodattimet ovat pitkäikäisiä. Niiden vaihtovälejä ei ole ollut tarve tiuhentaa pandemian aikana eikä vaihtamisen osalta ole annettu uusia suosituksia.

Vaihtoväli riippuu toimintaympäristöstä ja keskiarvo on Embraerin mukaan noin 3000 lentotuntia eli reilu yksi vuosi kaupallisessa lentoliikenteessä. HEPA-suodattimen toiminta tehostuu käytön myötä ja vaihto on edessä vasta silloin, kun mikään ei enää kulje suodattimen läpi.

HEPA suodattimia käytetään kaikissa Airbusin, Boeingin ja Embraerin suihkumoottoroiduissa nykyaikaisissa matkustajakoneissa.

Sen sijaan paljon käytetyissä ATR-potkurikoneissa ei ole HEPA-suodattimia.ATR ohjeistaa sulkemaan ilman kierrätyksen, jos koneessa havaitaan covid-19 oireileva matkustaja. Tällöin matkustamoon otetaan vain ulkoilmaa eikä matkustamon lämpötilaa voida enää säätää. 

ilmankierto_airbusIlmastointijärjestelmän muun käytön osalta lentokonevalmistajat ovat tuottaneet operaattoreille eli lentoyhtiöille dokumentaatiota ilman kiertämisen varmistamiseksi lentokoneissa mahdollisimman tehokkaasti. Muutokset koskevat lähinnä ilmastointijärjestelmän asetuksia, jotta ilman kierto olisi maksimaalinen.

Asiantuntijoiden mukaan baareja ja ravintoloita ei voi verrata lentokoneisiin, joissa ilmanvaihto, hepa-suodattimet ja koko matkustamon rakenne on suunniteltu toimimaan yhdessä. Todellinen sosiaalinen etäisyys säilyy lentokoneissa vastaavana juuri tehokkaan ilmanvaihdon ansiosta.

ilmankierto_2_airbusAirbusin mukaan Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:n suositus kuuden jalan eli noin 1,8 metrin etäisyyden säilyttämisestä toteutuu myös lentokoneessa. Tehokkaan ilmastointijärjestelmän myötä lentokoneessa riittää vain yhden jalan eli noin 30 senttimetrin etäisyys vieressä istuvaan.

Boeingin mallinnusten mukaan etäisyys lentokoneen matkustamossa kahden vierekkäin istuvan välillä vastaa kahden metrin etäisyyttä normaalissa ympäristössä.

"Määritimme mallinnuksella yskäpartikkeleiden määrän lentokoneessa matkustajien kanssa ja vertasimme tilannetta eri ympäristöihin kuten toimistoihin. Ilmassa olevien aerosolien määrän perusteella vierekkäin lentokoneessa istuvat matkustajat ovat vastaavalla etäisyydellä toisistaan kuin ihmiset kahden metrin päässä toisistaan toimistoympäristössä", sanoi Boeingin edustaja Dan Freeman.


Tarkkoja mallinnuksia aerosolin leviämisestä matkustamoissa

suunenasuojaAirbus, Boeing ja Embraer ovat suorittaneet suuren määrän erilaisia simulaatioita ja kokeita varmentaakseen aerosolien leviämismallia matkustamoissa. Lentokonevalmistajat kertoivat suorittaneensa mittavasti erilaisia mallinnuksia tietokoneella niin maan pinnalla kuin ilmassakin sekä todellisessa ympäristössä, jotta simulaatioiden tuloksia saatiin varmennettua.

Kaikilla valmistajilla lähestymistavat olivat vastaavat mutta lentokoneiden arkkitehtuurit ja laskentaohjelmat olivat erilaisia. Lopputulokset kuitenkin tukivat toisiaan.

Airbusin mallinnuksen mukaan turvaohjeita noudattavan ja maskia käyttävän matkustajan aivastaessa ei olisi syytä huoleen.

IATA_C19_9Aivastuksen noin 10 000 partikkelista valtaosa jäisi aivastajan maskiin, osa putoaisi suoraan alas painovoiman myötä, osan poistaisi ylhäältä alas kulkeva ilmavirta ja pääosan viimeisistä rippeistä pysäyttäisi ns. vastaanottajan oma maski. Vain viisi partikkelia päätyisi maskin läpi. Tätä määrää lääketieteen asiantuntijat pitävät riskitasolta erittäin matalana altistumisen kannalta.

Embraerin mallinnusten mukaan maskin käyttö vähentää yskäpartikkeleiden leviämistä kuudesosaan verrattuna matkustajaan joka ei käytä maskia.

korona_maskiMallinnukset on tehty siten, että jokaisella matkustajaistuimella oli asiakas. Kyse oli siis täysistä lentokoneista ilman, että keskipaikkoja jätettäisiin tyhjiksi. Mallinnuksissa oli huomioitu myös käytettävien maskien erilaisuuksia tosielämän keskiarvon mukaan. Lisäksi on huomioitiin myös se seikka etteivät kaikki käytä niitä oikealla tavalla.

 Tulokset perustuvat satoihin simulaatioihin, joissa on käytetty erilaisia lähtöarvoja. Osassa yskimistä on simuloitu maskin kanssa ja osassa ilman maskia. Myös yskivän matkustajan paikkaa koneessa oli vaihdeltu. Näin on pyritty selvittämään pahin mahdollinen tilanne lentokoneessa. Myöskään istuinpaikkojen yllä sijaitsevin ilmasäätimien asennolla ei havaittu olevan oleellista merkitystä.

A321ER_5Airbus kertoo mallinnuksensa sisältävän 50 miljoonaa tiedonkeräyspistettä ympäri matkustamoa, jossa on huomioitu ilman nopeus, suunta ja lämpötila. Laskenta on toistettu jopa 1000 kertaa yhden sekunnin aikajaksossa. Sen määrää kuvannee vertailu TV:n katseluun, jossa sekunnissa esitetään 50-60 kuvaa.

 “Laskentamallien tarkkuutta kuvannee myös se, että neljän minuutin aerosolimallinnuksen laskentaan koko lentokoneen osalta kuluu aikaa kymmenen tuntia vaikka tietokoneemme ovat erittäin tehokkaita”, avasi Airbusin edustaja Bruno Fargeon.

Koronaviruspandemian aikana lentoyhtiöt ovat pitäneet koneiden ilmastointijärjestelmiä päällä koneeseen nousun ja sieltä poistumisen aikana. Lyhyet katkot ilmastoinnissa moottoreiden käynnistyksen aikana tai talvikauden mahdollisen jäänpoiston aikana eivät valmistajien mukaan lisää tartuntariskiä.

GLASSAFE_singleErilliset matkustamoon asennettavat verhot ja suojat eivät saaneet kannatusta miltään lentokonevalmistajalta. Niiden ongelmaksi nähtiin ilmastoinnin tehokkaan toiminnan estyminen sekä paloturvallisuusasiat, evakuointivaatimusten täyttyminen sekä siivottavien pintojen määrän kasvaminen ja sitä myötä siivouksen laatuvirheiden kasvaminen.

IATA:n käyttämän mallin mukaan ilma vaihtuu normaalissa asunnossa kokonaan kerran tunnissa ja toimistorakennuksissa 2-5 kertaa tunnissa. Sairaalassa ilma vaihtuu viidesti tunnissa, Yhdysvaltain lentoasemilla 6-10 ketaa tunnissa ja lentokoneessa ilma vaihtuu kokonaan yli 20 kertaan tunnin aikana. Suhteellinen riski saada koronavirustartunta lentoliikenteessä on todella pieni verrattuna siihen miten ihmiset elävät normaalisti päivittäin.

Koronavirustartunnan riski lentokoneessa vaikuttaa olevan erittäin alhainen juuri lentokoneen suunnitteluratkaisuiden takia ja tilannetta parantaa vielä suunenäsuojien käyttö. Lisäksi koko matkustajapolun ratkaisut tukevat terveysturvallisuutta.

taivas_vanat_1“Jos haluat välttää koronavirustartunnan niin käytä maskia ja mene lentokoneeseen”, kiteytti Embraerin tekniikasta ja teknologiasta vastaava apulaisjohtaja Luis Carlos Affonso. MH

Päivitys 9.10: tarkennettu tietoa missä kaikissa konetyypeissa HEPA-suodattimet ovat käytössä. 

Lue myös aiempi uutisemme aiheesta toukokuulta 2020: Airbus: Lentokoneen matkustamon ilma vaihtuu kokonaisuudessaan 2-3 minuutissa