AKT torppasi Finnairin suunnittelemat kaukolennot muualta Euroopasta - jopa 400 olisi työllistynyt

Finnair_A350_LWKAuto- ja kuljetusalan työntekijäliitto (AKT) ilmoitti 24. kesäkuuta ettei se suostu Finnairin matkustamohenkilökunnan työehtojen heikennykseen. Kauppalehti kertoi 28. kesäkuuta, että taustalla oli Finnairin pyrkimys löytää lisätyötä lomautetulle henkilöstölleen kaukoreiteiltä Suomen ulkopuolelta.

AKT tiedotti 24. kesäkuuta hallituksensa käsitelleen PALTA:n esittämän työehtosopimuspöytäkirjan koskien Finnairilla noudatettavia työehtoja, jossa olisi annettu pääluottamusmiehelle valtuudet sopia määräajaksi paikallisesti erillisestä tuntikorvauksesta ja välilaskuttomista aikaero- ja kaukolennoista. Kyseisten lentojen suunniteltu työaika olisi  vähintään 12 tuntia.

AKT:n matkustamohenkilöstöjaosto sekä ammattiosaston toimikunta olivat antaneet asiasta AKT:n hallitukselle esityksen hyväksymisen puolesta. AKT:n hallitus kävi pöytäkirjasta pitkän keskustelun ja hylkäsi esityksen 23. kesäkuuta.

"Koemme erikoisena Finnairin tavan lähestyä työntekijöitä. Osalle toistaiseksi voimassa olevalla lomautuksella oleville työntekijöille tarjottaisiin mahdollisuutta tulla takaisin töihin, mutta heidän pitäisi heikentää palkka- ja työehtoja sen takia. Finnair on saanut mittavat tuet valtiolta tämän koronapandemian aikana, joten tuntuu kummalliselta, että pitää vielä tulla työntekijöidenkin palkkapussille", totesi AKT:n vt. puheenjohtaja Pekka Lehtonen.

Kauppalehti kertoi 28. kesäkuuta, että kyseinen työehtomuutos johtui Finnairin pyrkimyksestä löytää lomautetulle henkilöstölleen lisätyötä Euroopasta. Tavoitteena oli avata kaukoreittejä Suomen ulkopuolelta jostain päin Eurooppaa. Kauppalehti ei erotellut mahdollisia reittipareja, mutta varsin todennäköinen suunta olisi voinut olla Pohjois-Amerikka, jossa rokotekattavuus on Aasiaa pidemmällä.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoi Kauppalehdelle, että kyseisten lentojen operointi olisi edellyttänyt määräaikaisia joustoja lentäjien ja matkustamohenkilöstön voimassa oleviin työehtosopimuksiin. Lentäjien kanssa Tallvqist kertoi Finnairin jo päässeen sopuun näiden lisälentojen työehdoista.

AKT totesi tiedotteessaan, että sen tehtävänä on sääntöjenkin mukaan parantaa jäsentensä työ- ja palkkaehtoja, ei heikentää niitä.  

"Emme siis ole kieltäneet paikallista sopimista missään vaiheessa, kunhan se tehdään työehtosopimuksen sallimissa rajoissa", kiteytti AKT:n 2. varapuheenjohtaja Harri Pasanen.

Finnair kommentoi Kauppalehdelle, että hankkeen toteutuessa suunnitellussa laajuudessa se olisi työllistänyt jopa 400 finnairilaista. Nyt Finnair arvioi voiko suunnitelmaa toteuttaa muilla ratkaisuilla. Finnairin henkilöstöstä noin 3000 on edelleen lomautettuna Covid-19 -pandemian lentoliikenteelle aiheuttamien vaikutusten seurauksena.

KL: Finnairin uudet reittisuunnitelmat olisivat tuoneet töitä sadoille – AKT:n kanta katkaisi hankkeelta siivet