AVI:t jatkavat rajaliikenteen pakollista terveystarkastusvaatimusta 30.4. ja jopa 31.5. saakka

Koronaliivi_1Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastot jatkavat päätöstä maahantulijoiden pakollisesta osallistumisesta terveystarkastukseen. Pohjois-Suomen rajanylityspaikkojen osalta vaatimus on voimassa 31. toukokuuta 2021 saakka.

Päätöksen myötä kyseisten aluehallintavirastojen alueilla sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta maahan saapuvien täytyy osallistua välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti.

Määräys koskee siis lentoliikenteen osalta mm. Helsinki-Vantaan, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan, Vaasan, Oulun ja Kuusamon lentoasemia.

Päätös on voimassa Etelä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintavirastojen osalta 1.4.–30.4.2021 sekä Pohjois-Suomen osalta 1.4.-31.5.2021 saakka.

Riskimaista saapuvien henkilöiden on pakollista osallistua terveystarkastukseen. Riskialueilla tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka ovat kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskelleet maassa, jonka koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25/100 000 ihmistä kahden viikon aikana. Riskimaita ovat tällä hetkellä lähes kaikki maat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

Terveystarkastuksessa henkilö voi esittää todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään kolme vuorokautta ennen maahantuloa. Tällöin häneltä ei lähtökohtaisesti oteta koronavirustestiä välittömästi maahantulon jälkeen. Vastaavalla tavalla toimitaan myös silloin, jos henkilö esittää luotettavan todistuksen sairastetusta koronavirustaudista, josta on alle puoli vuotta aikaa.

Käytännössä suurimmalla osalla maahantulijoista on todistus negatiivisesta testistä. Finnair on vaatinut ulkomaanlentojen osalta kuljettamiltaan matkustajilta negatiivista koronatestitulosta tai vaihtoehtoisesti todistusta sairastetusta covid-19-taudista. Tätä vaatimusta ei ole muiden yhtiöiden lennoilla vaikka THL on antanut asiasta suosituksensa myös ulkomaalaisille lentoyhtiöille.

Määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä huoltovarmuuden ja tuonnin sujuvuuden varmistamiseksi. Määräys ei myöskään koske vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia eikä Helsinki-Vantaan lentoaseman kauttakulkumatkustajia, jotka vaihtavat lentoasemalla ulkomaan jatkolennolle.

 Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan maaliskuisen, maahantulijat terveystarkastukseen velvoittavan ensimmäisen päätöksen jälkeen koronatestistä kieltäytyjiä ei käytännössä enää ole juuri ollut.


Lakimuutos toi lisää työkaluja rajanylityspaikoille koronaviruksen torjuntaan

Aluehallintoviraston päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 16. Eduskunta on hyväksynyt 19.3.2021 lakimuutoksen, joka selkeyttää pykälän 16 tulkintaa.

Jos terveystarkastukseen määrätty henkilö ei noudata määräystä, kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tarvittaessa pyytää poliisilta virka-apua terveystarkastuksen suorittamiseksi.

Lakimuutoksen myötä myös Rajavartiolaitos voi antaa virka-apua terveystarkastuksen suorittamiseksi. Jos henkilö kieltäytyy osallistumasta pakolliseen terveystarkastukseen, voi seurauksena olla rikoslain perusteella sakko- tai enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus terveydensuojelurikkomuksesta.

Lakimuutos antoi lisäksi kunnan ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille oikeuden tehdä yksittäistä henkilöä koskeva päätös pakollisesta terveystarkastuksesta. Tämä toimivalta oli aiemmin ainoastaan aluehallintovirastolla. Kunnan ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on edelleen toimivaltainen viranomainen karanteeniin määräämisessä.