Finnair kuljetti elokuussa keskimäärin reilut 8500 matkustajaa päivässä - kasvua edelliskuuhun 25%

A321ER_10Finnair kuljetti elokuussa 266 500 matkustajaa eli 38,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 elokuussa, jolloin Finnair operoi rajallista verkostoa koronaviruspandemian aiheuttamien tiukkojen ja laajojen matkustusrajoitusten vuoksi. Elokuun 2021 matkustajamäärä oli 24,6 prosenttia enemmän kuin heinäkuussa 2021.  

Pandemian vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi elokuussa 63,3 % vertailukaudesta ja 17,0 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 127 lentoa mukaanlukien pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Määrä oli 9,5 % enemmän verrattuna vuoden 2020 elokuuhun ja 19,8 % enemmän kuin heinäkuussa 2021.

Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 elokuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 64,6 % vertailukaudesta ja 15,9 % edeltäneestä kuukaudesta.

Finnairin matkustajakäyttöaste kasvoi 0,3 %-yksikköä vertailukaudesta 42,0 %:iin, mutta laski 0,4 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 7,4 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 100,0 %, koska vertailukaudella sinne ei ollut lentoja. Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 28,8 % ja kotimaanliikenteen 0,4 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat vertailukaudesta 12,9 % Aasian-liikenteessä, mutta kasvoivat 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 53,6 % Euroopan-liikenteessä ja 14,4 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 19,7 %, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Pohjois-Amerikan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 28,3 %, Euroopan-liikenteen 63,0 % ja kotimaanliikenteen 71,6 %.  

Matkustajamäärät laskivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 11,5 %, mutta kasvoivat Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 43,7 % ja kotimaanliikenteessä 5,5 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat elokuussa 127,7 % vertailukaudesta (kasvoivat 7,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 99,2 % (kasvoivat 0,2 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen kasvu johtui pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan osalta heinäkuussa 2020.

Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 81,9 % vertailukaudesta (kasvoivat 1,1 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 70,5 % (laskivat 5,5 % edeltäneestä kuukaudesta), ja ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit kasvoivat vertailukaudesta 11,1 %, mutta laskivat edeltäneestä kuukaudesta 19,2 %. Kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 61,9 % vertailukaudesta, mutta laskivat 5,1 % edeltäneestä kuukaudesta.

Rahdin kysyntä pysyi Finnairin mukaan edelleen vahvana erityisesti Aasian-liikenteessä, joka piti rahtiliikenteen kokonaiskäyttöasteen korkealla tasolla.

Finnairin lennoista 90,7 % (96,0 %) saapui elokuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet elokuu 2021

  elokuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 266,5 38,1 1 031,2 -66,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 103,8 63,3 4 666,6 -58,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 463,9 64,6 1 605,1 -79,0
Matkustajakäyttöaste % 42,0 0,3p 34,4 -33,8p
Rahti ja posti tn 6 557,1 61,9 53 784,6 11,7
Tarjotut tonnikilometrit 194,1 53,6 1 229,1 -36,0
Myydyt tonnikilometrit 90,1 67,9 540,7 -45,7
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 7,9 -11,5 38,3 -92,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 298,8 7,4 2 000,7 -61,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 59,0 -12,9 288,4 -92,2
Matkustajakäyttöaste % 19,7 -4,6p 14,4 -56,5p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 197,6 43,7 657,0 -64,1
Tarjotut henkilökilometrit milj, 458,2 28,8 1 687,7 -62,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 288,4 53,6 935,2 -67,5
Matkustajakäyttöaste % 63,0 10,2p 55,4 -9,1p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 11,8 100,0 24,1 -70,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 304,6 100,0 654,6 -22,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 86,2 100,0 175,4 -72,9
Matkustajakäyttöaste % 28,3 N/A 26,8 -49,4p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 49,2 5,5 311,8 -55,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 42,2 0,4 323,6 -52,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 30,2 14,4 206,1 -49,8
Matkustajakäyttöaste % 71,6 8,8p 63,7 2,8p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 220,6 -37,2 1 495,8 -81,2
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 706,3 100,0 4 051,0 59,4
- Aasian rahtiliikenne tn 2 998,4 34,5 20 621,9 -16,6
- Kotimaan rahtiliikenne tn 28,2 11,4 216,1 -1,1
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 4 953,5 90,1 26 384,7 -25,5
Rahtilento tn** 1 603,6 11,1 27 399,9 115,9
Kokonaisrahti- ja posti tn 6 557,1 61,9 53 784,6 11,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 66,4 81,9 495,9 -5,5
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 48,8 70,5 398,0 26,5
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 50,9 127,7 241,5 -40,7
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 35,9 99,2 189,4 -14,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 73,5 -4,9p 80,2 20,3p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 63,9 N/A 67,8 1,5p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 83,3 -6,2p 85,6 26,5p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 70,5 -10,1p 78,4 23,8p
             

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä