Finnairilla oli toukokuussa 2021 keskimäärin lähes 2700 päivittäistä matkustajaa - rahti kulkee edelleen

A321ER_10Koronaviruspandemia näkyi edelleen selkeästi Finnairin toukokuun matkustajaliikenneluvuissa.  Nykyinen reittiverkosto on rajallinen ja matkustajakäyttöasteet ovat edelleen toisilla liikennealueilla erittäin alhaiset. Positiivista on kuitenkin jälleen rahtilentojen vahva kuukausi, mutta tarjonta on laskenut edelliskuuhun verrattuna.

Finnair kuljetti toukokuussa 82 800 matkustajaa eli huimat 210,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 toukokuussa, jolloin Finnair operoi minimiverkostoa Covid-19 -pandemian aiheuttamien tiukkojen ja laajojen matkustusrajoitusten vuoksi. Toukokuun 2021 matkustajamäärä oli 2,3 prosenttia enemmän kuin huhtikuussa 2021, joka oli päivän lyhyempi.  

Pandemian aiheuttamat vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi toukokuussa 318,3 % vertailukaudesta, mutta laski 0,6 % edeltäneestä kuukaudesta.

Finnair operoi päivittäin keskimäärin 65 lentoa. Luvussa ovat mukana myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Määrä oli 80,6 % enemmän verrattuna vuoden 2020 toukokuuhun, mutta 3,0 % vähemmän kuin huhtikuussa 2021. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 toukokuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 305,9 % vertailukaudesta ja 9,1 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste laski 0,9 %-yksikköä 29,0 %:iin vertailukaudesta, mutta kasvoi 2,6 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian- sekä Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 100,0 %, koska vertailukaudella Aasiaan tai Pohjois-Amerikkaan ei ollut lentoja. Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 67,6 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti kasvoi 141,7 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 100,0 % Aasian- sekä Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 193,8 % Euroopan-liikenteessä ja 257,8 % kotimaanliikenteessä.

Finnairin Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 11,8 %, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Pohjois-Amerikan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 22,7 %, Euroopan-liikenteen 49,6 % ja kotimaanliikenteen 69,9 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian- sekä Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 179,2 % ja kotimaanliikenteessä 239,6 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat toukokuussa 2 736,6 % vertailukaudesta, mutta laskivat 4,6 % edeltäneestä kuukaudesta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 6 145,3 %, mutta laskivat 7,7 % edeltäneestä kuukaudesta. Molempien lukujen kasvu johtui covid-19 -pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Aasian ja Pohjois-Amerikan osalta toukokuussa 2020.

Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat kuitenkin vain 43,4 % vertailukaudesta ja laskivat 15,3 % huhtikuuhun 2021 verrattuna. Myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 62,3 %, mutta laskivat 16,2 % huhtikuuhuun 2021 verrattuna. Luvut sisälsivät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit laskivat vertailukaudesta 1,4 % ja edeltäneestä kuukaudesta 19,0 %. Kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 53,6 % vertailukaudesta, mutta laskivat edeltäneestä kuukaudesta 14,6 %.

Rahdin kysyntä pysyi edelleen vahvana erityisesti Aasian-liikenteessä. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 94,9 % (96,5 %) saapui toukokuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuu 2021

  toukokuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 82,8 210,4 422,9 -84,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 410,7 318,3 2 025,6 -79,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 119,1 305,9 534,8 -92,4
Matkustajakäyttöaste % 29,0 -0,9p 26,4 -45,2p
Rahti ja posti tn 6 765,5 53,6 34 099,3 -6,4
Tarjotut tonnikilometrit 141,8 33,7 715,6 -55,0
Myydyt tonnikilometrit 60,3 81,5 298,6 -65,5
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 3,5 100,0 16,0 -96,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 221,2 100,0 1 112,3 -76,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 26,1 100,0 119,8 -96,7
Matkustajakäyttöaste % 11,8 N/A 10,8 -65,6p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 55,0 179,2 216,9 -86,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 150,5 67,6 640,4 -83,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 74,6 193,8 278,2 -88,9
Matkustajakäyttöaste % 49,6 21,3p 43,4 -23,1p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 0,6 100,0 1,0 -98,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 18,7 100,0 54,8 -93,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 4,2 100,0 6,7 -99,0
Matkustajakäyttöaste % 22,7 N/A 12,3 -64,1p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 23,7 239,6 189,0 -68,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 20,3 141,7 218,2 -63,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 14,2 257,8 130,0 -63,7
Matkustajakäyttöaste % 69,9 22,7p 59,6 -0,6p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 162,6 -1,9 871,8 -87,7
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 149,8 100,0 460,3 -81,7
- Aasian rahtiliikenne tn 2 263,8 100,0 11 542,4 -44,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 24,0 39,0 136,1 -5,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 600,1 1 321,4 13 010,7 -57,3
Rahtilento tn** 4 165,4 -1,4 21 088,6 251,9
Kokonaisrahti- ja posti tn 6 765,5 53,6 34 099,3 -6,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 60,1 43,4 307,1 -27,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 49,7 62,3 251,3 7,9
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 22,6 2 736,6 111,7 -69,3
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 18,5 6 145,3 92,5 -51,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 82,6 9,6p 81,8 26,7p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 78,9 N/A 81,1 15,0p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 85,3 N/A 86,0 30,1p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 81,8 44,6p 82,8 30,7p
             

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä