Finnairilta voitollinen tulos, koko vuosi kuitenkin tappiollinen - akuutti kriisivaihe on jäämässä taakse

Finnair_winter_tails_1Finnair saavutti toisen peräkkäisen vertailukelpoisen liiketuloksen, joka oli positiivismerkkinen. Koko vuosi 2022 oli kuitenkin edelleen tappiollinen. Suomalaisyhtiö jatkaa työtään kannattavuuden palauttamiseksi. Kolmen vuoden akuutti kriisivaihe on nyt kuitenkin jäämässä taakse ja Finnair 100-juhlavuoden osalta katse onkin vahvasti tulevaisuudessa.

Finnairin koko vuoden 2022 vertailukelpoinen liiketulos oli 163,9 miljoonaa euroa tappiollinen. Suunta on kääntynyt, sillä edellisvuoden osalta vertailukelpoinen liiketulos oli 468,9 miljoonaa euroa tappiollinen. Vuoden 2022 liiketulos oli 200,6 miljoonaa euroa tappiollinen, kun vuotta aiemmin tulos oli tappiolla 454,4 miljoonaa euroa.

Haasteita on matkustus- ja ilmatilarajoitusten lisäksi tuonut myös korkea polttoaineen hinta, jonka negatiivinen kustannusvaikutus oli koko vuoden osalta noin 375 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen osalta polttoaineen hinnan vaikutus oli noin 94 miljoonaa euroa edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Finnairin koko vuoden 2022 polttoainekulut olivat 836 miljoonaa euroa. Polttoaineen hinta säilyi poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Vuonna 2022 Finnairin osakekohtainen tulos oli -0,36 euroa (-0,34). Finnair Oyj:n jakokelpoiset varat olivat -291 913 121,87 euroa 31.12.2022. Finnairin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 ei jaeta osinkoa.

Finnairin koko vuoden liikevaihto kasvoi 181,1 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 356,6 miljoonaa euroa. Edellisvuonna liikevaihto oli 838,4 miljoonaa euroa. Ennen pandemiaa eli vuoden 2019 liikevaihto oli 3 097,7 miljoonaa euroa.

Manner_2021_4"Finnairin vertailukelpoinen liiketulos oli voitollinen toisen neljänneksen peräkkäin ja nettotuloksemme kääntyi heikentyneen Yhdysvaltain dollarin avittamana 53,3 miljoonaa euroa voitolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019 viimeisen neljänneksen", avasi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnairin jatkamat toimet kustannusten karsimiseksi, myynnin tehostamiseksi ja tuottojen optimoimiseksi vaikuttavat tuottavan tulosta. Vuoden 2022 viimeinen neljännes oli positiivinen ja vertailukelpoinen liiketulos oli 17,9 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin tappiota tuli 65,2 miljoonaa euroa. Q4:n liiketulos oli 38,0 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin tappiota tuli 60,2 miljoonaa euroa.

"Tämä on jälleen uusi, tärkeä askel oikeaan suuntaan, mutta edessä oleva taival yhtiön saamiseksi kannattavaksi vuositasolla on pitkä ja täynnä toimintaympäristön asettamia haasteita. Finnairin kolmen vuoden akuutti kriisivaihe on nyt jäämässä taakse ja jatkamme tervehtymisvaiheeseen", jatkoi Manner.

Finnairin kassavarat olivat vuoden lopussa 1 524,4 miljoonaa euroa, kun vertailukauden lopussa kassassa oli  1 265,7 miljoonaa euroa.

Finnair_winter_tails_2Vaikka vahva kysyntä jatkui jäivät matkustajaluvut kausiluonteisuuden takia edellisneljänneksestä. Finnair kuljetti vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana 2,5 miljoonaa matkustajaa. Koko vuonna Finnair kuljetti 9,1 miljoonaa matkustajaa, kun edellisuonna matkustajia oli 2,9 miljoonaa. Ennen pandemiaa eli vuonna 2019 Finnair kuljetti 14,7 miljoonaa matkustajaa.

"Vaikka toimintaympäristömme haasteet jatkuivat korkean polttoaineen hinnan, yhä kiihtyvän inflaation, pandemian jäljellä olevien vaikutusten sekä Ukrainan sodan ja suljetun Venäjän ilmatilan muodossa, toimintaympäristössämme tapahtui myös positiivisia muutoksia", kertoi Manner.

"Keskeisistä markkinoistamme Japani avautui matkustukselle ja Kiina luopui joulukuussa zero covid -politiikastaan, mikä mahdollistaa myös Kiinan matkustuksen käynnistymisen vaiheittain kuluvan vuoden aikana. Pandemian vaikutukset ovat näin ollen poistumassa ja uskomme, että matkustusrajoitukset eivät enää kesän jälkeen vaikuta toimintaamme millään operoimallamme reitillä", totesi Manner.

Finnair_Qatar_Doha_1Finnair on aloittanut laajan yhteistyön Qatar Airwaysin kanssa käynnistämällä päivittäiset lennot Kööpenhaminan ja Tukholman sekä Dohan välillä marraskuun alusta sekä Helsingin ja Dohan välillä joulukuun puolivälistä. Yhteistyö kasvattaa Lähi-idän merkitystä Finnairin verkostossa huomattavasti. Aiemmin Finnair on kertonut mahdollisuudesta jopa neljännen reitin avaamisesta Dohaan.

Ratkaisu mahdollistaa sujuvan vaihtomatkustuksen lukuisiin kohteisiin muun muassa Afrikassa ja Aasiassa. Aiemmin Helsinki oli vastaavasti merkittävä liikenteen solmukohta Aasian ja Euroopan välillä.

Finnairin syyskuussa 2022 julkistaman kannattavuuden palauttamiseen tähtäävän strategian toteutustyö on jatkunut järjestelmällisesti kautta organisaation ja tavoitteena on vähintään 5 prosentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2024 puolivälistä alkaen.

"Markkinan aiemmin arvioitua positiivisemman kehityksen valossa ja toisaalta voimakkaana jatkuvan kustannusinflaation vuoksi odotamme yksikkötuottojen vahvistamisen painottuvan aiempaa enemmän tavoitteidemme saavuttamisessa. Talouden epävarmuudesta ja heikosta kuluttajaluottamuksesta huolimatta ihmiset haluavat matkustaa ja vahvan kysynnän oletetaan jatkuvan", sanoi Manner.

Finnair jatkaa edelleen vahvasti kustannusten hallintaa ja karsimista kaikessa toiminnassaan. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana Finnairilla käydyt muutosneuvottelut, johtivat globaalisti 150 työpaikan vähentämiseeni. Osana kestävän taseen tavoitetta Finnair on solminut myös sopimuksen TyEL-lainan jatkamisesta vuoteen 2025 saakka, mikä ylläpitää tarvittavaa kassaa vallitsevassa haastavassa toimintaympäristössä.

Finnair on onnistunut vuoden 2022 aikana saavuttamaan pitkäaikaisia säästöjä joidenkin henkilöstöryhmien kanssa ja katsauskauden jälkeen on saavutettu sopimus säästöistä myös matkustamohenkilökunnan kanssa. Se etenee vielä hallinnolliseen käsittelyyn.  

Finnair_winter_tails_3"Aikaisin alkaneista talviolosuhteista huolimatta lentojemme täsmällisyys pysyi hyvällä tasolla. Useiden voitettujen palkintojen lisäksi laajarunkokoneidemme uusittu matkustamo on saanut erittäin positiivista palautetta asiakkailtamme, mikä on osaltaan vaikuttanut asiakastyytyväisyyteen", sanoi Manner.

"Hyvänä pysynyt nettosuositteluindeksimme oli 40. Lisäksi saimme Airline Passenger Experience Associationilta (APEX) viiden tähden statuksen asiakkaidemme arvioihin ja palautteeseen perustuen. Isot kiitokset näistä saavutuksista kuuluvat jälleen kaikille finnairilaisille", kiitteli Manner.

 

Tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat Kiinan matkustuskysyntä ja wetlease-sopimukset

Finnair arvioi lentävänsä vuoden 2023 aikana 80–85 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna. Kapasiteettiin vaikuttavat kysynnän kehittyminen, muun muassa Kiinan matkustuksen lisääntyminen, ja se, miten paljon yhtiö vuokraa lentokoneita miehistöineen toisille lentoyhtiöille.

Aiemmin Finnair on vuokrannut kapasiteettia British Airwaysille ja Lufthansalle sekä Widerøelle.

Finnair_tail_upFinnair arvioi, että matkustuksen vahva kysyntä jatkuu lyhyellä aikavälillä tukien yhtiön yksikkötuottoja vuoden 2022 toisen puoliskon tapaan, mutta yleisen taloudellisen epävarmuuden jatkuminen heikentää näkyvyyttä matkustuskysynnän kehittymiseen koko vuoden 2023 osalta.

Pandemian vaikutusten jäädessä taakse Kiinan avautumisen myötä Finnair uskoo liiketoiminnan normaalin kausiluonteisuuden palaavan. Sen mukaisesti vuoden ensimmäinen neljännes on kausiluonteisesti heikoin ja tyypillisesti liiketulokseltaan tappiollinen, kun taas kesäkuukaudet ovat vilkkaan matkustuksen aikaa.

Finnairin toimintaympäristön merkittävä epävarmuus jatkuu edelleen, koska polttoaineen hinta on korkea ja Venäjän ilmatilan sulun pituus sekä inflaation vaikutus kysyntään ja kustannuksiin ovat epäselviä.

Finnair arvioi koko vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2022 huomattavasti erityisesti siksi, että vuoden 2022 ensimmäinen puolisko oli sekä pandemian että suljetun Venäjän ilmatilan vahvasti rasittama. Yhtiö arvioi, että liikevaihto ei kuitenkaan vielä yllä vuoden 2019 tasolle.

TopiMannerFinnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

"Finnair täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Merkkivuoden aikana katseemme on vahvasti tulevaisuudessa, ja työ Finnairin kannattavuuden palauttamiseksi jatkuu. Yhdessä Finnair-tiimin kanssa rakennamme entistä vahvempaa yhtiötä tuleville sadalle vuodelle", päätti Manner.

Lue myös:

Artikkeli: Finnairin Topi Manner: katsomme itään, etelään ja länteen – sopeudumme uusiin realiteetteihin