FinnHEMSin koptereille yli 14 000 hälytystä vuonna 2018 - ilman kopteria jopa 168 olisi menehtynyt

Finnhemms_FH30_lennollaFinnHEMSin lääkärihelikopterit saivat vuonna 2018 kaikkiaan 14 062 hälytystä. Kopterit tavoittavat nykyisin entistä tehokkaammin osoitettua niitä eniten tarvitseville. Suurimmat muutokset määrissä nähtiin Helsinki-Vantaan ja Oulun tukikohdissa.

FinnHEMSin uuden käytännön myötä lääkärihelikopterin apu saadaan entistä tehokkaammin osoitettua niille, jotka sitä tutkitusti tarvitsevat. FinnHEMSin mukaan jopa 168 potilasta olisi voinut menehtyä ilman kopterin paikalle tuomaa lääkäriä ja nopeaa pääsyä sairaalaan.

"Kun ennen FinnHEMS hälytettiin tiettyjen hälytyskoodien osalta automaattisesti, nyt miehistö jää odottamaan lisätietoja ensivasteyksiköltä, joka on ehtinyt nopeasti kohteeseen. Päätös lähdöstä tehdään, kun ensihoitaja on varmistanut tilanteen paikan päällä. Siten vältetään tehtävät, joissa ei ole todellista tarvetta lääkäriyksikölle", kertoo Vantaan tukikohdan vt. vastuulääkäri Mikael Äyräs.

Vantaalla hälytysten määrä laski yli 500:lla, joka vastaa noin 18 prosentin pudotusta. Tämä johtuu FinnHEMSin mukaan hälytysohjeeseen tehdystä muutoksesta.

Finnhems_pilot_1Oulussa hälytysmäärät kasvoivat edellisvuodesta 11 prosentilla. Suuntaukseen on vaikuttanut Oulun hätäkeskuksessa marraskussa 2018 käyttöönotettu uusi ERICA (Emergency Response Integrated Common Authorities) -tietojärjestelmä. 

ERICA on valtakunnallisesti verkottunut viranomaisten yhteiskäyttöinen hätäkeskustietojärjestelmä. Sen käyttöönotto toteutetaan vaiheittain yksi hätäkeskus kerrallaan.

Hätäkeskuslaitoksen lisäksi ERICAa käyttävät poliisi, pelastustoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi johto- ja tilannekeskuksissaan sekä tietojen ylläpitotoimissa.

ERICAn käyttöönoton myötä FinnHEMSin saamien hälytysten määrä 1,5-kertaistui. Näistä jopa neljä viidestä peruttiin.

Kuopion tukikohdasta tehtyjen lähtöjen määrä on lisääntynyt vuosittain. Vuoden 2018 aikana kaikkiaan lähes kymmenes eli noin 430 FinnHEMSin kohtaamaa potilasta kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Edellisvuoteen nähden kasvua oli 30 prosenttia ja viimeisten viiden vuoden aikana helikopterikyytien määrä on Kuopiossa lähes viisinkertaistunut.

"Tietyissä tapauksissa helikopterilla voidaan saavuttaa maantiekuljetukseen verrattuna potilaan kannalta merkittävä aikahyöty. Samalla se vapauttaa ambulanssin takaisin hälytysvalmiuteen omalle alueelleen", sanoo Kuopion tukikohdan vastuulääkäri Pamela Hiltunen.

Pohjoisessa kopteri on tarpeen myös kuljetuksissa juuri pitkien etäisyyksien takia. Rovaniemen helikopterilla kuljetettiin yli 30 prosenttia kohdatuista potilaista, Oulussa 16 ja Kuopiossa 14 prosenttia. Oulussa ja Kuopiossa osuudet olivat suurempia kuin koskaan aiemmin FinnHEMSin toiminnan aikana.