Ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Keräselle esitetään kenraalin virkaa - myös uusi tehtävä

HX_JPKeranenValtioneuvoston yleisistunnon tasavallan presidentin esittelyn asialistalla 21. elokuuta on useita puolustusministeriön kenraalinimityksiä sekä uusia tehtäviin määräämisiä Puolustusvoimissa. Niistä kaksi koskettaa ilmavoimien nykyistä operaatiopäällikköä eversti Kerästä sekä Ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikköä prikaatikenraali Mikkosta.

Tasavallan presidentin esittelyn asialistalla on ilmavoimien operaatiopäällikön, eversti Juha-Pekka Keräsen nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2021-30.11.2024. Samalla Keränen määrättäisiin myös Ilmavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.1.2021 lukien. Eversti Keränen on toiminut ilmavoimien operaatiopäällikkönä elokuusta 2017 lähtien.

JariMikkonenUusien tehtävänimitysten listalla oli tämän seurauksena myös Ilmavoimien esikunnan nykyisen esikuntapäällikön, prikaatikenraali Jari Mikael Mikkosen määräminen uuteen tehtävään pääesikunnan logistiikkapäälliköksi 1.1.2021 lukien.

Prikaatikenraali Mikkonen on toiminut ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikkön elokuusta 2017 lähtien. MH

Lue myös: