Käräjäoikeus päätti Malmin lentoaseman kiitotien maanvuokra-asiassa – prosessi kuitenkin jatkuu

IMG_20200102_133015 Malmin lentokenttäyhdistyksen ja Helsingin kaupungin välistä riita-asiaa on käsitelty käräjäoikeudessa vuosi, ja asiassa on annettu nyt ensimmäinen päätös. Päätöksessä käräjäoikeus on hyväksynyt kaupungin kanteen häätövaatimuksen. Malmin lentokenttäyhdistys ry kertoi jättävänsä heti 23.12.2020 virka-ajan puitteissa toimeenpanon keskeytyspyynnön hovioikeuteen.

Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksensä Malmin lentokenttäalueen vuokrasopimusriitaan, jonka mukaan Malmin lentokenttäyhdistyksen vuokrasopimus alueeseen on päättynyt jo 31.12.2019. Oikeus velvoitti lentokenttäyhdistyksen luovuttamaan alueen Helsingin kaupungin hallintaan. Päätös velvoittaa yhdistyksen maksamaan myös 92 000 euron suuruisen sopimussakon.

Kaupunki irtisanoi vuokrasopimuksen joulukuussa 2018 loppumaan vuoden 2019 loppuun. Lentokenttäyhdistys jäsenineen on kaupungin mukaan jatkanut lentotoimintaa alueella vuonna 2020 ilman maanomistajan lupaa.

IMG-20200101-WA0002Päätöksen seurauksena Helsingin kaupunki ryhtyy päätöksen täytäntöönpanotoimenpiteisiin saadakseen alueen hallintaansa. Helsinki suunnittelee alueelle lentotoiminnan sijaan väliaikaista käyttöä ja edelleen rakentamistoiminen aloittamista.

Osana suunnittelualuetta kaupunki pyrkii käyttämään myös lentokenttäalueen asuntorakentamiseen ja lopettamaan Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailutoiminnan.

Kaupunki aikoo jatkaa Malmin entisen lentokentän alueen suunnittelua sekä valmistelee alueen rakentamisen aloitusta ja väliaikaista käyttöä. Asemakaavassa alue on kuitenkin edelleen lentokenttä, eikä kaavamuutoksia sen suhteen ole vireillä.

Rakentaminen Malmin lentokentällä ja sen ympäristössä alkaisi kaupungin suunnitelmien mukaan 2020-luvulla. Vuoden 2021 aikana kaupunki keskittyy ensimmäisten asumisen asemakaavojen laatimiseen ja päätöksentekoon sekä katujen ja kunnallistekniikan suunnitteluun. Lisäksi valmistellaan esirakentamista, maakaasun runkoputken siirtoa ja väliaikaiskäytön laajentamista.


Malmi on edelleen Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä - prosessi jatkuu

HF_lentokoneetKäräjäoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, sillä Malmin lentokenttäyhdistys on toimittanut hovioikeuteen toimeenpanon keskeytyspyynnön. Yhdistyksen kerrotaan tutustuvan päätökseen ja harkitsevan jatkotoimia loppuvuoden aikana.

Kenttäalueen maanvuokra on maksettu sopimuksen mukaisesti maaliskuun 2021 loppuun asti. Ilmailutoiminnan odotetaankin edelleen jatkuvan normaalisti Helsinki-Malmin lentoasemalla.

Vaikka Helsingin kaupunki on eri asiayhteyksissä todennut Malmin olevan entinen lentokenttä on se edelleen toimiva ja sen lisäksi myös operaatiomäärältää Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä.

Vuoden 2020 alusta marraskuun loppuun mennessä Helsinki-Malmi on siis edelleen ollut Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Operaatioita oli tällä aikavälillä kaikkiaan 30 167. Edelle ylsi vain Helsinki-Vantaa, jossa operaatioita oli 70 399. Kolmanneksi ylsi Tampere-Pirkkala, joka jäi 22 371 operaatiollaan selvästi Malmin lentoaseman taakse.

Ilmailuala kehittyy edelleen ja käyttöön on otettu jatkuvasti uudempia ja hiljaisempia lentokoneita. Myös sähköinen ilmailu kehittyy jatkuvasti.

Ilmailijat odottavat kuntavaaleja - kaupunki pyrkii lopettamaan lennot ennen niitä

Huhtikuussa 2021 järjestetään kuntavaalit, jotka voivat olla ratkaisevat myös Malmin lentoaseman hyväksi. Tilanne on  Malmin lentoaseman puolustajien mukaan muuttunut merkittävästi siitä, kun alkuperäinen päätös lentoasema-alueen rakentamisesta on tehty.

Malmi_joulukuu_2019_1Merkittävä enemmistö helsinkiläisistä tukee edelleen Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä. Kantar TNS Oy eli entinen TNS Gallup on tehnyt 24.–30.11.2020 mielipidemittauksen Malmin lentoaseman ilmailukäytöstä.

Vastausten perusteella 58 prosenttia (2017 62%, 2016 59%) helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä ehdoitta. Jos asuntorakentamiselle asetetut tarpeet voidaan ratkaista järkevästi muuten, 65 prosenttia (2017 67%, 2016 68%) helsinkiläisistä säilyttäisi kentän nykyisessä käytössään.

Tällöin myös enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista tukee Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäyttöä.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n mukaan lentokenttäalueella on myös ilmennyt merkittäviä, suojeltavia luontoarvoja ja rakennettavuuden kustannukset ovat osoittautuneet ylettömiksi taloudellisen kannattavuuden kannalta.


Helsingin toiminnassa lainvastaisia laiminlyöntejä Malmin lentokenttäasiassa


Eduskunnan oikeusasiamies on lisäksi vast'ikään antanut Helsingin kaupungille jo neljännen huomautuksen Malmin lentoasemaa koskevien tietopyyntöjen käsittelyssä tapahtuneista lainvastaisista laiminlyönneistä. Lausunnossa arvioituja tietopyyntöjä ovat lähettäneet yksityiset kansalaiset ja Malmin lentoaseman ystävät ry.


Prosessit etenevät useilla rintamilla


HF_twr_1Malmin lentoasema-asiassa on menossa useita muitakin prosesseja hallinto-oikeuden eri asteissa, Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnassa, ympäristöministeriössä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja useissa muissa toimielimissä.

Lentokenttäalueen suojeluesityksestä (esitetty 2015) on odotettavissa ympäristöministeriön päätöksiä vuoden 2021 aikana. Kenttäalueella on voimassa vaarantamiskielto, kunnes esitys saa lainvoiman.

Malmin lentokenttäyhdistys ry:n lisäksi kentän säilyttämistä ajaa yhdistys Malmin lentoaseman ystävät ry, jonka toiminnan tarkoituksena on Malmin lentokentän toiminnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toiminnan kehittäminen, edistäminen ja tukeminen.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on myös vaalia ja suojella Malmin alueen monimuotoista luontoa ja rakennettuja kulttuurikohteita ja -ympäristöjä, vaalia niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää niiden kestävää hoitoa ja käyttöä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on dokumentoida, tallentaa ja välittää alueen aineettomaan ja aineelliseen kulttuuriperintöön liittyvää tietoa.

Lue myös: