Kaikki Ryanairin lennot Amsterdamista käyttävät Nesteen SAF-lentopolttoainetta - käytössä 40% seos

Ryanair_737sRyanair on laajentanut yhteistyötään suomalaisen Nesteen kanssa, joka on maailman johtaja uusiutuvien lentopolttoaineiden (SAF, Sustainable Aviation Fuel) tuottaja. Nesteen uusiutuva Neste My -lentopolttoaine on käytössä 40 prosentin seoksella kaikilla Ryanairin Amsterdamista lähtevillä lennoilla. Osapuolet julkistivat vuosi sitten yhteistyön, joka koski kolmannesta Ryanairin Amsterdamin lennoista.

Ryanair on lentänyt 1. huhtikuuta 2023 lähtien kaikki Amsterdamin Schiopholista lähtevät lentonsa 40 prosentin SAF-lentopolttoaineseoksella. Nykyisin maksimi sekoitesuhde on 50 prosenttia. SAF-polttoaineen Ryanairilla on toimittanut Neste.

RyanairNesteRyanairin mukaan kyseinen sekoitesuhde vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yli 60 prosentilla ja tukee yhtiön Pathway to Net Zero by 2050 -hankkeen tavoitteita. Nesteen kanssa toteutettavalla yhteistyöllä on määrä lentää 12,5 prosenttia Ryanairin lennoista SAF-pottoaineella vuoteen 2030 mennessä. Tämä vähentäisi Ryanairin kasvihuonepäästöjä noin 32 prosentilla.

Osapuolten välinen yhteistyö käynnistyi huhtikuussa 2022, jonka myötä Ryanair lensi noin kolmanneksen kaikista Amsterdamista lähtevistä lennoista käyttäen Nesteen valmistamaa SAF-lentopolttoainetta 40 prosentin seoksella.

Neste kasvattaa SAF-polttoainetuotantoaan kuluvan vuoden aikana 1,5 miljoonaan tonniin ja vuonna 2026 tuotantokapasiteetin on määrä yltää 2,2 miljoonaan tonniin SAF-lentopolttoainetta. MH

Lue myös: