Koronakriisillä merkittävät vaikutukset Finavian tulokseen - vuoden 2021 näkymät hyvin epävarmat

HEL_terminaaliT2_edustaKoronaviruspandemia vei matkustajat lentoyhtöiltä sekä lentoasemilta. Tämä näkyi odotetusti myös Finavia-konsernin vuoden 2020 tulosluvuissa. Kaikkiaan konsernin tappiot olivat 147 miljoonaa euroa ja näkymät kuluvan vuoden osaltakin ovat vielä epävarmat. Helsinki-Vantaan kehitysohjelmahanke viedään kuitenkin loppuun.

"Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja vaikutti koko lentoliikennealaan ennennäkemättömällä tavalla. Myös Finavian lentoasemat hiljenivät. Liiketoimintaympäristömme muuttui merkittävästi", sanoi Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.

Finavian liikevaihto laski 61,3 prosenttia ollen 150,6 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna liikevaihtoa tuli 389,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 98,3 miljonaa euroa ja verkostolentoasemien osuus 37,5 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon lasku heijasteli matkustajamäärien laskua. Finavian lentoasemien kokonaismatkustajamäärä oli vuonna 2020 noin kuusi miljoonaa eli vain noin neljäsosa edellisvuoden noin 26 miljoonasta matkustajasta.

Lentokenttäyhtiön kannattavuus ja tulos romahtivat. Vuoden 2020 osalta Finavia konsernin tulos oli 147 miljoonaa euroa tappiollinen.

Finavian lentoliikennetuotot laskivat 63,2 prosenttia ja olivat 77,8 miljoonaa euroa (211,3). Muiden kuin lentoliikennetuottojen osuus liikevaihdosta oli 48,3 prosenttia (45,7). Konsernin muut tuotot laskivat 59,1 prosenttia. Muita tuottoja ovat mm. pysäköintituotot, kaupalliset tuotot ja kiinteistöjen vuokratuotot sekä Airpro-alakonsernin maahuolinta-, turvatarkastus-, matkustamo- ja asiakaspalvelutuotot.

KimmoMaki_Finavia"Vaikeassa tilanteessa Finavia-konserni käynnisti mittavan 200 miljoonan euron säästöohjelman. Siihen sisältyi investointien priorisointia ja karsimista sekä operatiivisten kulujen vähentämistä", jatkoi Mäki

"Säästöohjelman läpivienti on vaatinut vaikeiden päätösten tekemistä ja koko henkilöstön sitouttamista. Vuoden aikana keskityttiin taloudellisten toimintaedellytysten ja terveysturvallisuuden varmistamiseen sekä vahvuuksien ja kilpailukyvyn turvaamiseen. Finaviassa käynnistettiin valmistelut oman pääoman vahvistamiseksi ja valtiolta haettiin 350 miljoonan euron pääomitusta maksuvalmiuden varmistamiseksi ja Helsinki-Vantaan kehitysohjelman loppuunsaattamiseksi", totesi Mäki.


Vuoden 2021 näkymä on erittäin epävarma

Finavian arvion mukaan näkymät vuodelle 2021 ovat hyvin epävarmat. Ennusteiden mukaan lentoliikenteen arvioidaan hieman lisääntyvän vuoteen 2020 verrattuna.

Finavia arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan samalla tasolla vuoden 2020 liikevaihdon kanssa, mikä perustuu nykyiseen näkemykseen lentoliikenteen kehityksestä. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan vuoden 2020 tasolla, mutta olevan edelleen erittäin selkeästi negatiivinen.

Lue myös: