Merkittävä enemmistö helsinkiläisistä tukee Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä

IMG_20200102_133015Kantar TNS Oy eli entinen TNS Gallup on tehnyt 24.–30.11.2020 mielipidemittauksen Malmin lentoaseman ilmailukäytöstä. Vastausten perusteella 58 prosenttia (2017 62%, 2016 59%) helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä ehdoitta. Jos asuntorakentamiselle asetetut tarpeet voidaan ratkaista järkevästi muuten, 65 prosenttia (2017 67%, 2016 68%) helsinkiläisistä säilyttäisi kentän nykyisessä käytössään. Tällöin myös enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista tukee Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäyttöä. 

Malmi_TNS_tulevaisuusHelsingin kaupunki on suunnitellut Malmin lentoaseman alueelle asuntorakentamista sekä puistohankkeiden toteuttamista. Kyseiset hankkeet eivät ole päässeet suunnittelua pidemmälle, mutta kaupunki on nyt ryhtynyt raskaisiin toimenpiteisiin lentotoiminnan lopettamiseksi. 

Kiitotiealueen maanvuokran irtisanomisesta käydään oikeutta vielä pitkään, mutta hiljattain kaupunki irtisanoi alueen yrittäjien maanvuokrasopimuksia. Irtisanomisista on valitettu.

Malmi_TNS_puolueetTyrmäys asuntorakentamiselle

 Puolueittain tarkasteltuna perussuomalaisten äänestäjät kannattavat Malmin säilyttämistä selkeimmin, 76 prosenttia heistä on Malmin kannalla.

Jos asuinrakentaminen voidaan ratkaista järkevästi, SDP:n kannattajista kaikkein pienin joukko eli vain 12 prosenttia haluaa alueelle asuntoja. Tässä tapauksessa myös vihreiden kannattajista yli puolet eli 51 prosenttia haluaa ilmailun jatkuvan ja RKP:n kannattajista jopa 79 prosenttia haluaa kentän jatkavan.

Malmi_tns_asuinrakentaminenmuutoin Järkeviä ratkaisuja onkin löydettävissä, sillä Helsingissä on meneillään alue- ja täydennysrakentamisprojekteja vuosikymmeniksi eteenpäin. Helsingillä on asuinrakentamiseen varattua rakennusmaata monikymmenkertaisesti Malmin lentoaseman suunnittelualueeseen verrattuna.

Kansalaiset eri mieltä valtuutettujen kanssa

Timo_Hyvonen_Malmi_2016“Kansalaismielipidettä on tutkittu useana vuonna, ja ihmiset ovat aina olleet lentokentän ilmailukäytön kannalla. Osa Helsingin kaupunginvaltuutetuista vetoaa siihen, että asia on jo käsitelty ja päätetty valtuustossa. Kansalaisten ääni on kuitenkin jäänyt kuulematta”, sanoo Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen. 

"Vireillä on aloite kunnallisesta, neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä. Tätä Suomen lain suomaa suoran demokratian välinettä tuskin kukaan valtuustoehdokkaista voi vastustaa, ja aloite tuotaneen uudelle valtuustolle pian vaalien jälkeen”, sanoo Hyvönen. 

"Kansanäänestys Malmin lentotoiminnan tulevaisuudesta on hyvä tapa ratkaista asia, sillä kuntavaaleissa äänestetään monista muistakin asioista", perustelee kd-valtuutettu Mika Ebeling kansanäänestyksen tarvetta.

"Toivonkin, että meiltä kuntavaaliehdokkailta edellytetään Malmi-lupausta, joka liittyy kansanäänestyksen järjestämiseen asiasta eli asiaa koskevan aloitteen hyväksymiseen", päättää Ebeling. 

 
Kuntavaaleista tulossa jälleen Malmivaalit?

IMG-20200101-WA0002 Tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien puoluekantaa. Samoin kuin aiemmissa tutkimuksissa, nytkin selvisi, että alueen säilyttämistä ilmailukäytössä tuetaan yli puoluerajojen. 

 Yli puolet kaikkien muiden paitsi vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajista haluaa säilyttää kentän ilmailukäytössä. Myös vihreiden äänestäjistä asuntorakentamisen kannattajien kanssa käytännössä samansuuruinen joukko säilyttäisi kentän ilmailukäytössä ilman ehtoja, ja he nousevat enemmistöksi, jos asuntotuotantotarpeet voidaan tyydyttää muulla tavoin. 

Suurimmat ilmailukäytön kannattajaluvut ovat nyt perussuomalaisten, keskustan ja RKP:n kannattajien joukossa. Myös SDP:n ja kokoomuksen kannattajista selvä enemmistö haluaa säilyttää ilmailun ehdoitta, ja asuntorakentamisen muiden ratkaisujen löytyessä kannatus lentokentän säilyttämiselle nousee entisestään. Merkittävää asuntorakentamisen kannatusta ei löydy minkään puolueen kannattajaryhmästä.

Malmin-lentoasema-ilmasta_5 “Uudella valtuustolla on tilaisuus sovittaa asuntorakentaminen ja ilmailu yhteen. Sekä asuminen että lentäminen mahtuvat Malmille. Kaupungille on jätetty jo yhdeksän asumisen ja lentämisen yhdistävää ehdotusta. Kyllä niistä löytyy toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jos asuntomaa muuten loppuu Helsingistä”, sanoo Hyvönen.

 “Päättäjien kannattaa katsoa eteenpäin. Helsinki ja ilmailu elävät molemmat merkittävää murroskautta.  Lentäminen muuttuu sähköiseksi ja miehittämätön ilmailu yleistyy. Samalla Helsingin asukasluku kasvaa ja yhteydet pääkaupungin ja muun Suomen välillä tulevat entistäkin tärkeämmiksi. Fiksut päättäjät varmasti löytävät ratkaisun, joka palvelee Helsingin, helsinkiläisten ja koko maan tulevaisuutta niin yhteyksien kuin asuntorakentamisen osalta”, toteaa Hyvönen.

 
Merkittävä ilmailuhistoriallinen kokonaisuus

Malmi_77v_avajaiset Malmin lentokenttäkokonaisuus on merkittävä osa itsenäisen Suomen historiaa, kansainvälisesti merkittävää tunnustusta saanut elävä luonto- ja kulttuuriperintökohde ja kansallinen ikoni. Helsinkiläiset ovat toistuvasti ilmaisseet halunsa säilyttää sen alkuperäisessä käytössään. 

Koko alueella on voimassa vaarantamiskielto rakennusperintölain nojalla tehdyn suojeluesityksen johdosta. Esitys on ympäristöministeriön käsittelyssä. 

Suomen eduskunta edellyttää Malmin toiminnoille korvaavaa paikkaa ehtona Malmin kenttäalueen käyttötarkoituksen muuttamiselle. Eduskunta päätti marraskuussa 2020 pitää edelleen voimassa niin sanotun Lex Malmi -lausuman, jossa vaade on kirjattuna. Malmin lukuisille ilmailualan yrityksille ja yhteisöille ei toistaiseksi ole mitään muuta paikkaa.

Kantar TNS Oy eli entinen TNS Gallup haastatteli 24.–30.11.2020 yhteensä 832 helsinkiläistä. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on noin 3,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tulokset ovat virhemarginaalien rajoissa yhtenevät vuosien 2014, 2016  ja 2017 vastaavien mittausten kanssa.

Päivitys 5.12. kello 12.20: Tarkennettu Mika Ebelingin kommenttia Malmin lentoasemasta. 

Lue myös: