Painavamman dronen lennättäminen taajamissa vaatii nyt A2-lisäteoriakokeen suorittamisen

Drone_1Euroopan dronelennättämisen yhtenäistävä asetus tuli sovellettavaksi vuodenvaihteessa 2021. Sen myötä droneja lennättävien harrastajien ja ammattilaisten on tullut rekisteröityä, perehtyä lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Nyt 1. helmikuuta 2022 alkaen painavamman drone lennättäjiltä vaaditaan tietyissä olosuhteissa laajempaa osaamista ja ns. A2-lisäteoriakokeen suorittamista.

Dronelennättämisen suosio on kohonnut tasaisesti viime vuosina, ja yhteisillä pelisäännöillä halutaan varmistaa turvallinen lennättäminen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan reilussa vuodessa jo 14 000 lennättäjää on suorittanut kauko-ohjaajan verkkoteoriakokeen.

"Olemme nyt olleet reilun vuoden verran EU:n yhteiseen dronesääntelyn piirissä Suomen aiemman liberaalin sääntelyn jälkeen. Yhteisten sääntöjen taustalla on kasvanut droneliikenne ja turvallisuuden takaaminen. Lennättäjän, ympäröivien ihmisten ja muiden ilmatilassa toimivien turvallisuus ovat ehdottoman tärkeitä. Tietoisuus uudesta sääntelystä ja sen tuomista hyödyistä turvalliselle toiminnalle ovat kasvaneet", kertoo ylijohtaja Jaakko Saarimäki.

Dronejen käyttäjille uudistus toi velvollisuuden rekisteröityä dronetoimijarekisteriin, kun aiemmin ilmoitusvelvollisuus koski vain ammattilaisia. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne dronejen käyttäjät, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja. Lisäksi käyttäjien tulee perehtyä lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa verkkoteoriakoe.

"Tähän mennessä 14 000 lennättäjää on suorittanut kauko-ohjaajan verkkoteoriakokeen. Kevättä ja kiivainta lennätyskautta kohden kokeiden suorittaminen todennäköisesti taas vilkastuu. Rekisterissä meillä on noin reilu 13 000 droneoperaattoria. Operaattoriksi voi rekisteröityä sekä yksityishenkilönä että organisaationa, ja operaattorilla voi olla useampi lennättäjä", kertoo erityisasiantuntija Patrik Söderström.

Rekisteröitymisellä mahdollistetaan lentotoiminnan parempi valvominen. Samalla turvallisuusviestintä drone-lennättäjille helpottuu. Rekisteröitymismaksuilla katetaan EU-asetuksen edellyttämä rekisterin ylläpito.


Helmikuusta 2022 alkaen painavamman dronen lennättäminen taajamissa vaatii lisäteoriakokeen

Suomessa dronen lennätys A2-alakategoriassa oli sallittua poikkeusluvalla 31.1.2022 saakka ilman valvotun lisäteoriakokeen suorittamista. Helmikuun 2022 alusta alkaen 500–2000 gramman painoisen dronen lennättäminen lähempänä kuin 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- ja virkistysalueista vaatii kauko-ohjaajalta jo enemmän osaamista.

Tällaisessa ympäristössä lennättämiseen on läpäistävä verkkoteoriakokeen lisäksi lisäteoriakoe, joka suoritetaan valvotuissa olosuhteissa. Niin sanotun A2-teoriakokeen suorittaminen on mahdollista useammalla paikkakunnalla.

A2-lisäteoriakokeeseen voi osallistua kauko-ohjaaja, joka suorittanut hyväksytysti A1- tai A3-verkkoteoriakokeen sekä omatoimisen käytännön harjoittelun. Läpäisty koe on voimassa viisi vuotta.

Suoritettuaan kyseisen valvotun lisäteoriakokeen hyväksytysti lennättäjä saa pätevyyden toimia miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä (UAS) Avoin A2-kategoriassa, eli hän saa lennättää enintään neljä (4) kg painavaa C2-luokan dronea tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä.

Laitteiden siirtymäkaudella eli 1.1.2023 asti lennättäjä saa A2-lisäteoriakokeen suoritettuaan lennättää enintään kaksi (2) kg painavaa dronea tiheästi asutuilla alueilla 50 metrin etäisyydellä muista ihmisistä. Siirtymäkauden jälkeen 1.1.2023 alkaen yli 250 g painavaa, C1–C6-merkitöntä dronea voi kuitenkin lennättää A3-kategorian sääntöjen mukaisesti.

Sekä kokeista saatavan todistuksen että operaattorin rekisteröintikauden on oltava voimassa aina kun lennättää.

Lisätietoja dronen lennättämiseen liittyvistä säännöistä, rekisteröitymisestä ja kokeista on tarjolla Traficomin droneinfo.fi-sivustolta.

Lue myös: