Patria lomauttaa työntekijöitään Ae­ro­struc­tu­res-lii­ke­toi­min­nan komposiittiyksikössä

Patria_flagsYhteistoimintaneuvottelut Pat­rian Ae­ro­struc­tu­res-lii­ke­toi­min­nan komposiittiyksikössä saatiin päätökseen 2. heinäkuuta. Neuvottelut koskivat koko komposiittiyksikön hen­ki­lös­töä Jäm­sän Hal­lin ja Tam­pe­reen toi­mi­pis­teis­sä.

Pat­rian Ae­ro­struc­tu­res-lii­ke­toi­min­nan komposiittiyksikköä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut johtuivat taloudellisista ja tuotannollisista syistä sekä pitkään jatkuneiden hankkeiden toimitusmäärien laskusta. Pääsyynä on koronaviruspandemia. Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluissa arvioitiin tarvetta organisoida työtä uudelleen. 

Neuvottelujen tuloksena sovittiin loppuvuoden 2020 aikana toteutettavista erilaisista yksikön henkilöstön määräaikaisista lomautuksista, jotka vastaavat 14:n henkilötyövuoden panosta.

Ae­ro­struc­tu­res-lii­ke­toi­min­ta suun­nit­te­lee ja val­mis­taa vaa­ti­via kom­po­siit­ti­sia ja metallisia len­to­ko­ne- ja ava­ruus­ra­ken­tei­ta. Lii­ke­toi­min­ta työl­lis­tää noin 108 hen­ki­löä Jäm­sän Hal­lis­sa ja Tam­pe­reel­la.

Lue  myös: