YLE: Finnairilla kiista lentäjien työaika- ja päivä- rahamuutoksista - lentäjät: asia horjuttaa luottamusta

Finnair_shorthaul_1Finnair ja koko sen lentävä henkilökunta eli lentäjät ja matkustamopalvelun työntekijät ovat riidoissa työaikoihin ja päivärahalaskentaan tehtyjen yksipuolisten muutosten seurauksena. Yle uutiset kertoi kiistasta työnantajan ja lentäjien välillä 19. syyskuuta sekä työnantajan ja matkustamohenkilökunnan välillä jo 7. syyskuuta. Finnairin ja työntekijöiden näkemykset asiasta ovat täysin päinvastaisia.

Yle kertoo Finnairin poistaneen yhtiön lentäjiltä ja matkustamohenkilökunnalta osan päivärahoista, muuttamalla niiden maksuperusteita. Kiistaan haetaan ratkaisua lakiteknisin keinoin. Työntekijöitä edustavat ammattiliittojen puheenjohtajat ovat todenneet työnantajan rikkovan voimassa olevaa työehtosopimusta. Finnairin mukaan työehtosopimuksia ei kuitenkaan ole rikottu.

Suomen liikennelentäjäliitto SLL:n puheenjohtaja Pekka Erkama kertoi YLE uutisille, että kiistan kohteena olevat muutokset on toteutettu työnantajan yksipuolisin toimin keväällä solmitun työehtosopimuksen jälkeen ilman neuvotteluja.

"Tällä hetkellä meillä on erimielisyyksiä Finnairin kanssa kahdesta asiasta. Toinen on se, että Finnair on leikannut lentäjien ja lentävän henkilöstön päivärahoja. Toinen liittyy työrutiinien muutokseen, jossa on siirretty aiemmin työajalla tehtyjä rutiineja vapaa-ajalla tehtäväksi", kommentoi SLL:n puheenjohtaja Erkama Yle uutisille.

YLE kertoi aiemmin syyskuussa, että aiemmin päivärahat ovat olleet yksi ansion osa ja suuruusluokaltaan ne ovat olleet 400-1000 euroa kuukaudessa.

Erkama kertoi YLE uutisille myös, että työ alkaa nyt vasta lähtöportilla, kun aiemmin kymmeniä vuosia lentäjät ovat tulleet töihin ja työtehtävät ovat alkaneet tehtävänvalmistelutilassa, jossa sijaitsee mm. pukukaappitilat työvaatteiden vaihtamiseksi. Kyseisestä toimintakeskuksesta on sitten siirrytty työajalla turvatarkastukseen sekä passintarkastukseen.

"Osa työstä siirtyy nyt siis lentäjien vapaa-ajalle tehtäväksi. Meidän linjan mukaan näistä asioista olisi pitänyt käydä työsopimuksen muutokseen vaadittavat yt-neuvottelut, joita ei ole käyty. Yhtiöllä on tarkoitus säästää siirtämällä töitä vapaa-ajalle", totesi Erkama Yle uutisille.

Finnairin näkemys YLE:n kertomasta kiistasta työntekijöidensä kanssa on täysin päinvastainen.

"Finnair noudattaa voimassa olevia työsopimuksia kaikkien henkilöstöryhmien kanssa, myös lentäjien. Noudatamme siis keväällä sovittua työehtosopimusta", sanoi Finnairin lentotoiminnanjohtaja Jari Paajanen Yle uutisille.

Paajanen kertoi Yle uutisille, että Finnair on sitoutunut noudattamaan työehtosopimusta sekä päivärahojen että työaikojen osalta työehtosopimuksen kirjauksia ja käytäntöjä täysmääräisesti.

Myös Paajanen nostaa kiistan kohteena olevien muutosten syynä olevan prosessimuutos, jonka mahdollistavat mobiililaitteet ja lennonvalmisteluprosessin sähköistyminen. Aiemmin esiin nostettu matkustamohenkilökunnan ja työnantajan samoista asioista johtuvan kiistan syyksi Finnair totesi samaisen prosessimuutoksen.

"Työn alkamispaikan muutoksen on mahdollistanut prosessimuutos. Finnairilla on siirrytty siihen, että matkustamohenkilökunta ilmoittautuu työpaikalle lähtöportilla tai lentokoneella aikaisemman toimintakeskuksen sijaan", avasi Paajanen Yle uutisille.

Paajanen totesi kyseisen toimintamallin olleen jo aikaisemmin ollut käytössä kaikilla muilla asemilla, jonne Finnair lentää ja kesäkuun alusta  se on ollut käytössä myös Helsingissä. Nykyisin turvatarkastus ja mahdollinen passintarkastus ovat työntekijän vapaa-aikaa, kun aiemmin ne laskettiin työajaksi.

"Me kaikki toivomme lentoliikenteen nopeaa elpymistä, joka mahdollistaa lentäjien töihin paluun mahdollisimman nopeasti ja saamme lentäjät palaamaan töihin. Kriittinen tilanne ei ole ohi ja kulukuuri tulee jatkumaan. Jos vain löydämme säästöpaikkoja, tulemme ne käyttämään", totesi Paajanen tilanteesta Yle uutisille.

Lentäjäliitto selvittää työnantajan tulkintojen ja toimien lainmukaisuutta. SLL:n puheenjohtaja Erkaman mukaan ratkaisuja haetaan oikeudellisia reittejä pitkin.

"Työaika-asioista on pyydetty lausuntoa työneuvostolta. Muiden asioiden kanssa edetään kun ollaan etenemisen kanssa valmiita. Yhtiö ei halunnut näistä asioista neuvotella, silloin me emme pysty asioita heidän kanssaan sen pidemmälle viemään", totesi Erkama jatkotoimista Yle uutisille.

"Koronan aikana on sovittu merkittävistä säästöistä ja joustoista, jotka mahdollistavat Finnairin toiminnan poikkeuksellisissa oloissa. Myös uusin työehtosopimus sisältää rakenteellisia muutoksia, jotka mahdollistavat yhtiön toiminnan kriisin jälkeen. Ilmailuala käy läpi historiallista kriisiä ja on ymmärrettävää, että lentoyhtiöiden talous on tiukalla, kuten myös Finnairin talous. Säästöjä haetaan joka paikasta. Siksi yksipuoliset muutokset tuntuvat ikäviltä. Tämä horjuttaa luottamusta yhtiöön sopimusosapuolena", sanoi Erkama Yle uutisille.

YLE: Finnair ja lentäjät riidoissa työajan ja päivärahojen muutoksista – Lentäjien edustaja: ”Yhtiöllä on tarkoitus säästää siirtämällä töitä vapaa-ajalle”

Lue myös: