Boeing 737 MAXit voivat nyt nousta ilmaan myös Euroopassa - EASA perui lentokiellon 27.1.2021

Boeing_737MAX_noseEuroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on päättänyt Boeing 737 MAX -koneiden lähes kahden vuoden mittaisen lentokiellon 27. tammikuuta 2021. Taivaalle palaavat lentokoneet pitää olla modifioitu ohjelmiston ja sähköistyksen osalta, jonka lisäksi vaatimuksena olevat huollot sekä manuaalien päivitykset ja lentäjien koulutukset tulee olla tehtynä vaatimusten mukaisesti.

Ky_2019"Olemme saavuttaneet merkittävän virstanpylvään pitkällä matkalla. EASA:n tarkkojen analyysien perusteella olemme todenneet, että Boeing 737 MAX -koneet voivat palauttaa käyttöön turvallisesti", avasi EASA:n johtaja Patrick Ky.

"EASA:n arviointityö on tehty itsenäisesti ja riippumattomasti Boeingin ja FAA:n omista selvityksistä eikä työ ole kohdannut taloudellista tai poliittista painetta. Esitimme vaikeita kysymyksiä ja saimme vastauksia ratkaisuin, jotka täyttivät turvallisuusvaatimukset", jatkoi Ky.

"Olemme myös suorittaneet omat koelennot lentokoneella ja simulaattorissa emmekä olleet toisten suorittamien arviointien varassa", täsmensi Ky.

easa_max_tstflt"Tämä ei kuitenkaan ole vielä tässä. Olemme luottavaisia koneen turvallisuudesta antaessamme sille lentoluvat. Jatkamme kuitenkin 737 MAX -koneiden operoinnin seuraamista tarkasti, kun koneet palaavat käyttöön. Sen lisäksi Boeing on myös sitoutunut kehittämään lentokonetta edelleen keskipitkällä aikavälillä, jotta saavutetaan vieläkin korkeampi turvallisuustaso.

Boeing 737 MAX -koneet asetettiin maailmanlaajuiseen lentokieltoon kahden samankaltaisen lentoturman seurauksena maaliskuussa 2019. Lion Airin ja Ethiopian Airlinesin lennoille sattuneet mereen ja maahansyöksyt veivät mennessään 346 ihmistä.

B737MAX7_FF_1Juurisyyksi onnettomuustutkinnoissa vahvistui Boeingin kehittämä MCAS-ohjelmisto
(Maneuvering Characteristics Augmentation System), jonka oli määrä automaattisesti tehdä koneesta samanlainen lento-ominaisuuksiltaan kuin aiemmat 737 -koneen versiot. Näin lentäjille ei tarvittaisi erillistä lisäkoulutusta tai tyyppikelpuutusta.

Kyseinen MCAS-järjestelmä oli kuitenkin toteutettu siten, että se sai ohjausta vain yhdeltä kohtauskulma-anturilta ja sensorin vikaantuessa se antoi useita nokka-alas -komentoja korkeusperäsimelle. Molemmissa onnettomuuksissa lentäjät menettivät järjestelmän toiminnan seurauksena lentokoneen hallinnan.


Boeing 737 MAX lentojen jatkuminen Euroopassa

Boeing_MAX_wingletEnnen kuin operaattorit ottavat Boeing 737 MAX -koneensa käyttöön Euroopassa tulee niiden täyttää uuden lentokelpoisuusmääräyksen vaatimukset mukaanlukien miehistön koulutus.

Vaadittavien toimien toteuttaminen vaatii aikaa ja toimintaa valvovat kansalliset ilmailuviranomaiset. Todellisuudessa MAXien palaaminen Euroopan ilmatilaan ottaa siis vielä jonkin verran aikaa.

Lentokelpoisuusmääräyksen lisäksi EASA on antanut turvallisuusmääräyksen, joka koskee Euroopan ulkopuolisia operaattoreita, joilla on EASA:n kolmansien maiden operaattoreita koskeva TCO-hyväksyntä. Se vaatii Euroopassa operoivilta EASA:n asettamien koulutusvaatimusten täyttämistä.

 737MAX_PFDEASA:n lentokelpoisuusmääräys käsittää koneelle tehtävät vaatimukset, joita ovat MCAS-järjestelmän ohjelmistopäivitys, ohjaamonäyttöihin on päivitettävä ilmoitus kohtauskulma-antureiden eriävistä arvoista sekä ohjaamon ja korkeusperäsimen trimmimoottorin johdotukset on eriytettävä toisistaan.

Lentokäsikirjat on päivitettävä rajoitusten osalta sekä selvennettävä toimintamenetelmiä vikatilanteiden ymmärtämiseksi. Lentäjille on annettava pakollista koulutusta ennen heidän palaamista Boeing 737 MAX -koneiden ohjaimiin.

Kaikille käyttöön otettaville Boeing 737 MAX -koneille on tehtävä koelento ennen kuin ne otetaan kaupalliseen käyttöön. Näin halutaan saada varmistus, että kaikki vaaditut toimet on tehty onnistuneesti ja pitkäaikaissäilytyksen aiheuttamat ongelmat eivät ilmene matkustajalennoilla.

 EASA:n vaatimukset eroavat FAA:n asettamista vaatimuksista kahden pääkohdan osalta. EASA sallii lentomiehistöiden keskeyttää ohjaussauvan ns. stick shaker-järjestelmän toiminta, jos se on aktivoitunut väärin perustein, jotta se ei häiritse miehistöä. EASA ei myöskään salli MAX-koneille toistaiseksi tiettyjä lähestymismenetelmiä. Tämän osalta kyseessä on lyhytaikainen rajoitus. Lentokoneille tehtävien fyysisten muutosten osalta EASA:n ja FAA:n vaatimat toimet ovat yhtenäiset.

Operaattoreiden tulee myös huomioida, että osa EU-valtioista on kieltänyt Boeing 737 MAX -koneiden lennot ilmatilassaan omalla asetuksella. Myös nämä määräykset tulee olla poistettuna ennen kuin operaattori lentää tällaisen maan ilmatilaan 737 MAX -koneella. EASA tekee tämän osalt työtä kyseisten kansallisten viranomaisten kanssa.

Edellisen kerran Boeing 737 MAX -koneet ovat lentäneet Suomessa syksyllä ja loppuvuodesta 2019, kun Norwegian lensi säilytyksessa olleet koneensa pois siirtolennoilla Kittilästä ja Helsinki-Vantaalta. MH

Lue myös: