Boeingin Dreamlinerit tehtävä virrattomiksi 51 päivän välein - ohjaajille mahdollisesti väärää lentodataa

Boeing_787_approach_1Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA antoi kaikkia Boeing 787 Dreamliner -koneita koskevan lentokelpoisuusmääräyksen koskien lentokoneen kriittisiä järjestelmiä. Mikäli koneen järjestelmät ovat päällä yli 51 päivää on vaara, että lentäjät saavat väärää tietoa mm. nopeuden, korkeuden ja asentokulman suhteen.

FAA:n toistuvaksi merkitty lentokelpoisuusmääräys ohjeistaa operaattoreita sammuttamaan koneen sähköjärjestelmät kokonaan viimeistään jokaisen kuluneen 51 päivän kohdalla. Liian pitkään päällä ollessaan lentokoneen järjestelmissä tapahtuu poikkeavuuksia, jotka johtavat tietojen käsittelyongelmiin lentokoneen tietoverkossa.

 Boeing 787 Dreamliner -koneiden CDN-tietoverkko (common data network) käsittelee kriittistä lentodataa mukaanlukien ilmanopeus, korkeus, kohtauskulma sekä erilaisia moottorin toimintoja. Järjestelmän vikaantuminen voi ilmailuviranomaisen mukaan mahdollisesti johtaa useisiin katastrofaalisiin seurauksiin.

Kyseinen CCS -järjestelmävika (common core system) voi ilmaantua, jos lentokoneen järjestelmät ovat yhtäjaksoisesti virrat kytkettynä 51 päivän ajan. Tilanne voi johtaa ilman varoitusta CDN-verkossa kulkevien lentodatatietojen aikamäärevirheisiin. Seurauksena järjestelmä voi syöttää vanhoja arvoja lentäjien näytöille.

Pääohjaamonäytöille voi tulla täysin väärää kohtauskulmatietoa, väärää korkeustietoa tai väärää nopeustietoa. Väärä tieto voi tulla esitetyksi samanaikaisesti molempien ohjaajien näytöillä ilman, että järjestelmäviasta tulee mitään varoitusta. Myös sakkausvaroitus ja ylinopeusvaroitus jäävät tulematta. Pahimmillaan ohjaajat voivat menettää vikatilanteessa lentokoneen hallinnan.

Kaikkia Boeing 787-8, -9 ja -10 -koneita koskeva lentokelpoisuusmääräys on ensimmäinen toimi ongelman ratkaisemiseksi. Kaikkiaan Boeing on toimittanut asiakkailleen noin 1000 Dreamliner-konetta.