EU-komissio ehdottaa turvallista matkustamista EU:ssa koskevien sääntöjen koordinoimista

EU_flags_1Euroopan komissio ehdotti 25. marraskuuta päivitystä covid-19 -pandemian johdosta annettuihin sääntöihin, joilla koordinoidaan turvallista ja vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Samalla ehdotettiin myös EU:hun sen ulkopuolelta suuntautuvaa matkustamista koskevien sääntöjen päivittämistä. Tavoitteena on matkustajakohtainen lähestymistapa ja vakiovoimassaoloaika koronarokotustodistuksille. Ehdotus sisältää myös ns. hätäjarrumenettelyn.

Matkustusrajoitusten osalta henkilöön, jolla on voimassa oleva EU:n digitaalinen koronatodistus, ei pitäisi yleensä soveltaa lisärajoituksia, kuten testejä tai karanteenia, siitä riippumatta, mistä paikasta EU:ssa hän lähtee matkalle. Henkilöitä, jolla ei ole EU:n digitaalista koronatodistusta, voitaisiin vaatia käymään testissä joko ennen matkalle lähtöä tai matkakohteeseen saapumisen jälkeen.

Komissio ehdottaa eroavuuksien ja häiriöiden välttämiseksi, että perusrokotussarjan valmistumisen jälkeen annettavien rokotustodistusten vakiohyväksyntäaika olisi yhdeksän kuukautta.

Kyseisessä yhdeksän kuukauden hyväksyntäajassa otetaan huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ohjeet tehosteannosten antamisesta kuudesta kuukaudesta alkaen, ja vahvistetaan kolmen kuukauden lisäaika, jotta kansallisia rokotuskampanjoita voidaan mukauttaa ja kansalaiset voivat saada tehosterokotukset.

Jäsenmaiden pitäisi siis hyväksyä matkustajien rokotustodistukset, jotka on annettu alle yhdeksän kuukautta perusrokotuksen viimeisen annoksen antamisesta. Jäsenmaiden pitäisi välittömästi varmistaa sellaisten väestöryhmien pääsy rokotukseen, joiden rokotustodistuksen antamisesta on kulunut lähes yhdeksän kuukautta.

Ehdotuksen mukaan EU:n liikennevalokarttaakin mukautettaisiin ja tartuntamääriä olisi tarkasteltava yhdessä alueen rokotuskattavuuden kanssa. Karttaa käytettäisiin lähinnä tiedotustarkoituksiin, mutta siitä olisi hyötyä myös toimenpiteiden koordinoinnissa niiden alueiden osalta, joilla virus leviää erityisen vähän (vihreä alue) tai erityisen paljon (tummanpunainen alue).

Näiden alueiden osalta sovellettaisiin erityissääntöjä, jotka poikkeavat matkustajakohtaisesta lähestymistavasta. Vihreiltä alueilta saapuviin matkustajiin ei sovellettaisi rajoituksia. Matkustamista tummanpunaisille alueille ja alueilta sen sijaan olisi hillittävä uusien tartuntojen suuren määrän vuoksi.

Sen vuoksi henkilöitä, joilla ei ole rokotusten tai taudista toipumisen antamaa suojaa, olisi vaadittava käymään testissä ennen matkaa ja olemaan karanteenissa saapumisen jälkeen. Välttämättömistä syistä matkustaviin henkilöihin ja 12-vuotiaisiin lapsiin sovellettaisiin erityissääntöjä.

Poikkeuksia olisi sovellettava rajatyöntekijöihin, alle 12-vuotiaisiin lapsiin ja välttämättömistä syistä matkustaviin henkilöihin. Välttämättömistä syistä matkustavien henkilöiden luetteloa olisi  komission mukaan lyhennettävä, koska monilla nykyiseen luetteloon sisältyvillä matkustajilla on tällä välin ollut mahdollisuus saada rokotukset.

Ehdotus sisältää myös yksinkertaistetun hätäjarrumenettelyn, jolla pyritään viivyttämään uusien virusmuunnosten leviämistä tai puuttumaan poikkeuksellisen vakaviin tilanteisiin. Lisäksi menettelystä olisi tehtävä toimivampi. Menettelyyn kuuluisi jäsenmaan ilmoitus komissiolle ja neuvostolle sekä pyöreän pöydän keskustelu osana neuvoston poliittisen kriisitoiminnan integroituja järjestelyjä.

Komissio ehdottaa, että näitä päivityksiä sovelletaan 10. tammikuuta 2022 alkaen, jotta koordinoidun lähestymistavan käyttöönottoon jäisi riittävästi aikaa.