Eurocontrol käynnisti tutkinnan ETFMS-järjestelmän käyttökatkosta - syynä päivitysvirhe

Eurocontrol_NM1Eurocontrol aloitti laajan tutkinnan 3. huhtikuuta tapahtuneesta palvelukatkoksesta, varajärjestelmien käyttöönotosta sekä normaalitoimintaan palaamisesta. Tarkoituksena on varmistaa kaikkien tarvittavien muutosten tunnistaminen ja niiden käyttöönotto. Katkoksen syynä oli päivityksen yhteydessä tapahtunut virhe eikä siihen vaikuttanut mikään ulkopuolinen taho.

Eurocontrollin lentoliikenteen ETFMS (Enhanced Tactical Flow Management System)  -koordinointijärjestelmän käyttökatkos aiheutti merkittäviä viiveitä Euroopan lentoliikenteelle 3. huhtikuuta. Varajärjestelmät takasivat turvallisen kapasiteetin ilmatilassa kaiken aikaa.

 ETFMS-järjestelmä sääntelee lentoliikennevirtoja koko Euroopassa tarjolla olevan lennonjohtokapasiteetin mukaisesti. Katkoksen vaikutukset eivät koskettaneet suoraan lennonvarmistustoimintaa eikä turvallisuus sen osalta ole vaarantunut .

Tilanne päättyi kello 18.00 UTC-aikaa eli 21.00 Suomen aikaa, kun lentoliikennevirtoja sääteleväjärjestelmä saatiin käynnistettyä uudelleen.

Eurocontrol_rajoitusSyy tietojärjestelmän vikaantumiseen on tunnistettu ja muutokset on jo tehty ettei vastaavaa pääse enää tulevaisuudessa tapahtumaan. Eurocontrollin lausunnon mukaan se on varma ettei tapahtumaan liity ulkoisia toimijoita.

Lentoliikennettä koordinoiva ETFMS-järjestelmä kaatui päivityksessä tapahtuneen virheellisen linkin seurauksena. Uusi ohjelmistoversio oli koekäytössä ja se yhdistyi operatiiviseen järjestelmään. Tämä johti kaikkien järjestelmässä jo olevien lentosuunnitelmien poistamiseen operatiivisesta ETFMS:stä. Kaikki lentosuunnitelmat, jotka olivat järjestelmässä ennen kello 10.26 UTC-aikaa katosivat.

Eurocontrol_logoAlustavien selvitysten aikana Eurocontrol ei vielä tarkenna lentojen määriä, joihin palvelukatkos vaikutti. Keskimäärin Euroopan taivaalla lentää päivittäin 29 500 lentoa ja viive koski noin puolta tästä määrästä. Kokonaismäärä tarkoittaa tarkoittaa yhtä lentoa aina kolmen sekunnin välein.

Eurocontrol pahoittelee tiistain 3. huhtikuuta tapahtumia lentomatkustajille ja lentoyhtiöille.Viimeisen 20 vuoden aikana ETFMS-järjestelmässä on ollut vain yksi toinen suurempi katkos. Se tapahtui vuonna 2001. Järjestelmä vastaa nykyisin päivittäin jopa 36 000 lennosta.

Lue myös: