Finnairin matkustajamäärät 90% perässä normaaliaikoja - päivittäisiä lentoja oli keskimäärin 93

FinnairA350tailKoronaviruspandemia näkyi edelleen voimakkaasti Finnairin heinäkuun liikenneluvuissa. Matkustajia oli lennoilla 90 prosenttia edellisvuotta vähemmän, joka pudotti matkustajakäyttöasteen reiluun 41 prosenttiin. Lentorahdin kysyntä oli kuitenkin yhtiön mukaan melko vahvaa ja se tuki erityisesti Aasian lentoja.

Koronaviruspandemiasta aiheutuneet kapasiteettivähennykset heikensivät yhä kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja merkittävästi, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa, koska sinne ei lennetty yhtään reittiliikennettä heinäkuussa.

Finnair kuljetti heinäkuussa 145 300 matkustajaa eli 90,0 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla, mutta 163,0 % enemmän kuin kesäkuussa 2020. Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 97,7 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 89,5 % ja kotimaanliikenteessä 75,4 %.

Finnair operoi heinäkuussa päivittäin keskimäärin 93 lentoa ja luvussa ovat mukana myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Lentoja oli ainoastaan 24,4 % verrattuna vuoden 2019 heinäkuuhun.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski heinäkuussa 88,7 % vertailukaudesta. Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 heinäkuuhun.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 94,8 %. Matkustajakäyttöaste laski 48,2 prosenttiyksikköä 41,4 %:iin.

 

4xFinnair_290320Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 88,6 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 87,0 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 73,9 %.

 

Myydyt henkilökilometrit laskivat 97,6 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 91,1 % Euroopan-liikenteessä ja 72,7 % kotimaanliikenteessä.

 

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli vain 18,8 %, mutta sitä tukivat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 61,2 % ja kotimaanliikenteen 73,0 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja heinäkuussa.

 

 

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat heinäkuussa 88,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 85,0 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 81,5 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 73,0 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin ennen kaikkea Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Kokonaisrahti- ja postitonnit laskivat 12,8 % kesäkuusta 2020, koska kysyntä heikkeni hieman ja toisaalta rahdin tarjonta lisääntyi markkinoilla. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli edelleen selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.

 

Finnairin lennoista 95,9 % (78,4 %) saapui heinäkuussa aikataulussa.

 

 

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2020

 

  heinäkuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 145,3 -90,0 2 898,8 -65,9
Tarjotut henkilökilometrit milj, 494,7 -88,7 10 510,1 -61,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 204,9 -94,8 7 344,1 -67,2
Matkustajakäyttöaste % 41,4 -48,2p 69,9 -12,1p
Rahti ja posti tn 3 561,6 -75,9 44 080,3 -54,5
Tarjotut tonnikilometrit 106,4 -83,2 1 795,5 -55,1
Myydyt tonnikilometrit 43,3 -90,2 942,8 -64,0
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 5,8 -97,7 472,7 -68,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 237,5 -88,6 4 922,3 -63,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 44,6 -97,6 3 622,0 -67,9
Matkustajakäyttöaste % 18,8 -71,2p 73,6 -9,9p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 107,2 -89,5 1 695,1 -68,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 233,0 -87,0 4 107,0 -60,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 142,6 -91,1 2 690,9 -67,9
Matkustajakäyttöaste % 61,2 -28,3p 65,5 -15,6p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 82,3 -68,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 848,9 -63,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 647,1 -67,4
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,2 -10,0p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 32,3 -75,4 648,7 -53,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 24,2 -73,9 631,9 -45,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 17,7 -72,7 384,1 -48,5
Matkustajakäyttöaste % 73,0 3,4p 60,8 -3,4p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 328,9 -88,9 7 613,8 -59,9
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 2 542,2 -65,9
- Aasian rahtiliikenne tn 1 766,1 -83,1 22 482,5 -67,9
- Kotimaan rahtiliikenne tn 27,9 -32,1 193,2 -44,9
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 123,0 -85,6 32 831,6 -66,1
Rahtilento tn** 1 438,7 100,0 11 248,7 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 3 561,6 -75,9 44 080,3 -54,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 31,3 -81,5 488,2 -54,7
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 25,1 -73,0 286,0 -53,4
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 19,5 -88,4 384,9 -64,3
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 14,0 -85,0 204,4 -66,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 80,1 25,0p 58,6 1,7p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 66,3 10,7p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 77,4 18,4p 57,1 -4,6p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 71,6 16,5p 53,1 -3,7p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä