GOF 2.0 -dronehanke käynnistyi - miehittämätöntä ilmailua integroidaan nykyiseen ilmatilaan (video)

GOF2_alku(Päivittynyt 3.9. kello 20.57) Kesällä 2019 Suomessa ja Virossa toteutettu Gulf of Finland (GOF) U-space -hanke on saanut jatkoa. Uusi GOF 2.0 -hanke eteni Virossa 2. syyskuuta 2021 koelentovaiheeseen. Jatkohankkeen on määrä osoittaa turvallista ja vastuullista miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien sekä sähköisten eVTOL-ilma-alusten ja miehitettyjen lentojen yhdenaikaista operointia ilmatilassa hyödyntäen nykyisiä lennonvarmistus- ja U-Space -ratkaisuja sekä palveluita. Syys-lokakuun aikana GOF 2.0 -hankkeen demonstraatioita toteutetaan myös Suomessa, Puolassa ja Itävallassa.

GOF2_UTMGOF 2.0 -hankkeen demonstraatiot keskittyvät varmistamaan automaattisen tosiaikaisen liikenteen porrastamisen vilkkaassa ilmatilassa. Mukana hankkeessa on tarkat säämallinnukset sekä matkapuhelinverkkojen käyttö ja ilmasta-maahan -kommunikaatio.

Hankkeen avulla on määrä selvittää miten voidaan toteuttaa turvallinen integraatio UTM (Unmanned Traffic Management) -ilmatilankäyttäjille ja muille kaupallisille dronetoimijoille perinteisten ilma-alusten käyttämään ATM-ilmatilaan (Air Traffic Management) ilman turvallisuustason heikentymistä ja nykysten operaatioiden häiriintymistä.

GOF2_droneKäytännön toteutus tehdään nykyisin saatavilla olevilla kaupallisilla lennonvarmistusjärjestelmän komponenteilla ja integroimalla viimeisintä U-space -teknologiaa. Lisäksi edistetään dronetoiminnan hyväksymistä osaksi nykyistä ilmatilaa lennonvarmistuspalveluntarjoajien, kaikkien ilmatilankäyttäjien, ilmailua sääntelevien viranomaisten ja koko lentävän yleisön keskuudessa.

Hankkeessa toteutetaan kolmenlaisia demonstraatioita neljässä eri maassa sekä ylittäen valtioiden rajoja.

GOF2_aikatauluEnsimmäisen osa-alueen demonstraatiot toteutetaan Tallinnassa 13.-14. syyskuuta, Helsingissä 21.-22. syyskuuta ja Itävallan Klagenfurtissa 5.-6. lokakuuta. Tämän osa-alueen operaatio toteutetaan valvotussa ilmatilassa ja lentokentän läheisyydessä.

Jotta UAM (Urban Air Mobility) tulisi osaksi kuljetusjärjestelmää tulee se integroida muuhun kuljetusinfraan kuten lentokentille, satamiin, juna-asemille ja bussiterminaaleihin sekä logistiikkakeskuksiin.

Toteutettavassa demonstraatiossa on määrä olla mukana suuri määrä matalalla lentäviä autonomisia pakettikuljetusdroneja, yllättävä HEMS-lääkärihelikopterin lento, eVTOL-koneen kaupunkialueella toteutettava lento, valvontadronen lento kaupungin yllä, turistien yllättävä kuvausdronen lento sekä perinteistä lentoliikennettä, joka lähtee ja saapuu kansainväliseltä lentokentältä.

EHang 216 in JapanGOF 2.0 käynnistyi toisen osa-alueen demonstraatioilla Tartossa 2. syyskuuta Ehangin AAV (autonomous aerial vehicle) koelennolla. Tämän vaiheen koelentoja jatketaan Puolan Kakolewossa 29.-20. syyskuuta. Tämän osa-alueen tavoitteena on siirtyminen määriteltyjen ilmatilojen välillä eli miten miehitetty ja miehittämätön ilmaliikenne voi siirtyä valvotun ja valvomattoman ilmatilan sekä U-space -ilmatilan välillä.

Toteutettavassa demonstraatiossa on määrä olla mukana suuri määrä matalalla lentäviä autonomisia pakettikuljetusdroneja, kaupunkien välisiä ja kaupunkien sisäisiä eVTOL-lentoja, pitkän toiminta-ajan valvontadronelento yli 150 metrin korkeudessa, dronekartoituslento, yllättävä HEMS-lääkärihelikopterin lento.

GOF2_pakettikuljetus_1Kolmannen osa-alueen demonstraatiot toteutetaan kansainvälisesti Helsingin ja Tallinnan välillä 22.-23. syyskuuta. Tavoitteena on toteuttaa rajat ylittävä operaatio käyttäen U-space -ilmatilakäytäviä siten, että mukana on eVTOL ja drone-liikennettä.

Demonstraatio toteutetaan kahdessa paikassa noin 80 kilometrin päässä toisistaan eli Helsingissä ja Tallinnassa. Mukana on määrä olla rajat ylittävä pakettikuljetusdronen lento Virosta Suomeen, kaupungin sisäinen tai kansainvälinen eVTOL-lento ja dronetoimitus kaupungista satamassa olevaan laivaan.

GOF2_pakettikuljetus_2 GOF 2.0 -hanke (Integrated Urban Airspace VLD, very large demonstration) on saanut rahoituksen SESAR-JU:lta (Single European Sky ATM Research - Joint Undertaking) osana Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimusohjelmaa.

GOF 2.0 -konsortioon kuuluu 15 tieteellistä ja kaupallista toimijaa niin drone- kuin ilmailualan puolelta kuudesta eri maasta.

GOF2_konsortioMukana ovat Viron lennonvarmistusyhtiö EANS, Airbus Urban Mobility, CAFA Tech, Dimetor, DroneRadar.eu, Ehang, Frequentis, PSNC, Puolan lennonvarmistusyhtiö PANSA, Threod Systems ja Unmanned Life. Suomesta mukana ovat lennonvarmistusyhtiö Fintraffic ANS, Aviamaps, Vaisala ja Robots.Expert.

GOF 2.0 -hankkeessa mukana oleva Ehang kehittää autonomisesti lentäviä ilma-aluksia eli AAV-laitteita (Autonomous Aerial Vehicle). Lentokokeissa on mukana Ehang 216 (OE-VFA) AAV:t kykenevät operaatioihin ilman ihmisen osallistumista. Kaikki miehittämättömät ilma-alukset (UAV, Unmanned Aerial Systems) eivät ole autonomisia vaan ne voivat tarvita operaattorin ohjausta lennolla.

Alkuvuodesta 2021 käynnistetty GOF 2.0 -hanke on yksi useista SESAR-JU:n U-space -hankkeista, joilla pyritään integroimaan miehittämätön ilmailu turvallisesti samaan ilmatilaan nykyisen ilmaliikenteen kanssa. MH

 

 

Päivitys 3.9. kello 20.19: Lisätty video uutisen loppuun
Päivitys 3.9. kello 20.57: Lisätty toinen video uutisen loppuun

Lue myös aiempia uutisiamme liittyen GOF U-space -hankkeeseen: