Ilmasotakoulun Hawkit Kuopion seudulle kesä-heinäkuun vaihteessa

Hawk_Mk66_ilmavoimatIlmasotakoulu järjestää  kadettien HW1-koulutusohjelmaan kuuluvan Pihti 21 -lentotoimintaharjoituksen Rissalan tukikohdassa 28.6.–2.7.2021. Tavoitteena on lisätä lentojen intensiteettiä ja harjoitella toimintaa vieraassa tukikohdassa.

Pihti 21- harjoituksen lentotoiminta ajoittuu päivittäin aikavälille 8–21. Harjoitus päättyy perjantaina 2.7. kello 15 mennessä.  Harjoituksessa lennetään kahdeksalla Hawk-suihkuharjoituskoneella koulutusohjelman mukaisia mittari- ja osastolentoja. 

"Harjoituksen tavoitteena on nostaa koulutettavien kadettien lentointensiteettiä sekä harjoitella toimintaa vieraassa tukikohdassa", kertoo harjoituksen johtaja majuri Teemu Mahlamäki.

Lentotoiminnasta aiheutuva melu voi aiheuttaa häiriötä, jota pyritään ehkäisemään välttämällä asutuskeskusten yllä lentämistä sekä noudattamalla lentomelua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista.

Pihti 21 -harjoitus toteutetaan pääasiassa kantahenkilökunnan sekä kadettien voimin. Koronaviruksen varalta harjoituksen henkilöstö on jaettu osastoihin, joiden välisiä kontakteja on rajoitettu.