Lentoliikenteellä merkittävä vaikutus tartuntatautien leviämisessä - VTT koordinoi kansainvälistä PANDHUB-hanketta

matkailu_1Globalisaatio ja lentomatkustamisen jatkuva kasvu lisäävät tartuntatautien leviämisen riskiä. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n koordinoimassa PANDHUB-hankeessa kehitetään pandemioiden ja muiden vaarallisten tartuntatautien leviämisen torjuntaa liikenteen solmukohdissa.
Matkustamisella on merkittävä vaikutus tartuntatautien leviämiselle. Maailmassa tehtiin vuonna 2014 noin 3,3 miljardia lentomatkaa, joista 44 % oli pitkän matkan lentoja. Lentomatkustajamäärän ennakoidaan kaksinkertaistuvan 15 vuodessa.

Kansainvälisen PANDHUB-hankkeen tavoitteena on arvioida uhkia, ennakoida, mallintaa sekä kehittää valmiuksia ja keinoja, joilla voidaan rajoittaa vakavien terveysuhkaa aiheuttavien tartuntatautien leviämistä liikenteen solmukohdissa esimerkiksi lentokentillä, metro- ja juna-asemilla.

Lisäksi projektissa luodaan testattuja työkaluja, esimerkiksi uudenlaisia, nopeita mobiilityökaluja, pandemiauhkatilanteisiin.

Projektin alkuvaiheessa kartoitettiin liikennesolmujen tärkeimpiä tartuntapaikkoja eli hotspotteja tautien leviämisen kannalta. Hankkeessa selvitetään esimerkiksi infektioiden mahdolliset tartuntareitit, matkustajavirrat ja liikenneasemien erityispiirteet. Tartuntareitteinä voivat olla hengitysteitse ilman kautta kulkeutuvat mikrobit, pisara- tai kosketustartunta.

Infektiotautien tartuntariskiin vaikuttavat useat eri tekijät kuten taudin tartuntapa, mikrobin kyky aiheuttaa tauti sekä tartunnalle altistuva matkustaja. Normaalioloissa tartuntariski joukkoliikenteessä on alhainen eikä edellytä toimenpiteitä normaalin hygienian noudattamisen lisäksi, mutta epidemioiden varalta on syytä tiedostaa kohteet ja tilanteet, joissa riski voi olla kohonnut.   

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää riskianalyyseissä, varautumisissa poikkeustilanteisiin ja vastatoimien suunnitteluissa. Lopputuloksena saadaan myös ohjeita eri tartuntareittien tehokkaalle katkaisulle sekä ihmisten ja tilojen suojaus-, puhdistus- ja desinfiointiohjeet.

Aikaansaannoksia pääsevät hyödyntämään vuoden 2017 lopulla terveydestä, valmiudesta ja turvallisuudesta vastaavat viranomaiset ja tahot kuten Euroopan tartuntatautivirasto, WHO, liikenteen solmukohtien operaattorit ja turvallisuuden parantuessa välillisesti myös matkustajat.

VTT:n osallistuu hankkeessa riskianalyysi-, suojaus- ja puhdistusmenetelmien kehittämiseen. Suomalainen teollisuus voi hyödyntää näitä tuloksia kehittäessään ilmanvaihto- ja suodatusratkaisuja sekä tauteja aiheuttavien mikrobien puhdistusratkaisuja.

EU:n tutkimuksen seitsemännen puiteohjelma rahoittama kolmivuotinen PANDHUB-hanke alkoi marraskuussa 2014. Projektiin osallistuvat VTT koordinaattorina, Itä-Suomen yliopisto, Ranskasta Assistance publique – Hôpitaux de Paris ja Medes sekä Englannista Public Health England ja University of Nottingham.

EU PANDHUB: Prevention and Management of High Threat Pathogen Incidents in Transport Hubs