Lentonäytöskausi 2024 käynnistyy uusin määräyksin - pohjana Ison-Britannian ja Naton määräykset

100_A350_nousussaLiikenne- ja viestintävirasto Traficomin uudistettu Lentonäytökset ja lentokilpailut -määräys tuli voimaan kesän 2024 lentonäytöskauden alla 6.5.2024. Päivitetyn OPS M1-2 -määräyksen pohjana on käytetty Ison-Britannian CAP-määräyksiä, Naton lentonäytösmääräyksiä sekä muiden EU-jäsenvaltioiden vaatimuksia.

Suomessa käytetty aiempi lentonäytösmääräys oli vuodelta 1997 ja se oli Traficomin mukaan sisällöltään monin paikoin vanhentunut. EU-tasolla ei ole annettu sääntelyä lentonäytösten ja -kilpailujen järjestämisestä, vaan asia on kokonaan kansallisten viranomaisten toimivallassa.

Muutos edistää Traficomin mukaan lentoturvallisuutta ja tapahtumien turvallista järjestämistä. Vaatimusten yhtenäistäminen muiden valtioiden vastaaviin helpottaa myös määräyksen noudattamista ulkomaisille näytöslentäjille. Pienten lentonäytösten ja näytöslentäjän hyväksyntöjen osalta viranomaismenettelyt selkeytyvät, mikä vähentää hallinnollista taakkaa ja viranomaistyötä.

K1_HN_soihduttaaMerkittäviä turvallisuutta lisääviä muutoksia on vaatimus riskiarviosta lentonäytöstä järjestäessä. Sen piiriin kuuluu mm. ilma-aluksen hallinnan menetys näytösalueella tai sen ulkopuolella sekä lentoonlähtöön ja laskeutumiseen liittyvät poikkeus- tai vaaratilanteet.

Määräyksessä on tarkennettu myös tapahtuman johtajan ja näytöksen johtajan vastuita sekä tehtäviä. Mukana on myös uudet vaatimukset mm. pyrotekniikan käyttöön, miehittämättömiin ilma-aluksiin ja lentonäytöksiin muulloin kuin päiväolosuhteissa liittyen. Lisäksi pieniä turvallisuutta lisääviä muutoksia ovat mm. yksittäiset muutokset yleisöetäisyyksiin ja sääminimeihin.

Määräys yhdenmukaistaa mm. etäisyyksiä NATOn AFSP-5 -standardin ja Ison-
Britannian lentonäytöksiä koskevan CAP 403 -määräyksen kanssa.


Määräys erottelee erilaiset tapahtumat

Määräys selkeyttää erityisesti, mitkä vaatimukset koskevat lentokilpailuja, sekä miten vaatimuksia lievennetään pienissä lentonäytöksissä.

100_sininen_yleisoJatkossakaan perinteiset fly-in-tapahtumat eivät ole lentonäytöksiä eivätkä siis edellytä erillistä lupaa. Sen sijaan järjestäjän on kuitenkin syytä huomioida yleisötilaisuuksia koskeva sääntely, jota seuraa muun muassa kokoontumislaista, pelastuslaista ja kuluttajaturvallisuuslaista. Myös ilmailuyhdistysten tai muiden yhteisöjen jäsenilleen pienimuotoisesti järjestämät ns. lentoleirit, jotka eivät ole yleisölle avoimia, tulkitaan yksityisiksi tapahtumiksi.

Jatkossa lentonäytös- ja lentokilpailulupahakemukset on jatkossa jätettävä viranomaiselle viimeistään 8 viikkoa ennen aiottua tapahtumaa. Silloin kun lentokilpailu ei ilmailulain 72 §:n mukaan edellytä lupaa, siitä on tehtävä ilmoitus Traficomille 14 vuorokautta etukäteen.


Uusia turvaetäisyyksiä ja näkyvyysvaatimuksia

Uusia turvaetäisyysvaatimuksia on annettu esityslinjan ja yleisölinjan välisistä etäisyyksistä. Mukana ovat etäisyysvaatimukset myös helikoptereille ja uutena mukana on myös 450 metrin etäisyysvaatimus yli 300 solmua lentäville ilma-aluksille, joiden nopeusvektori on kohti yleisöä.

K1_REDs_ja_HXUudistetun määräyksen vähimmäisetäisyysvaatimus
esityslinjan ja yleisölinjan välillä koskeaa myös valokuvaajia. Tältä osin esimerkiksi yli 100 solmua kulkevaan ilma-alukseen on ohilennossa oltava etäisyyttä 100 metriä ja yli 200 solmua kulkevaan ilma-alukseen etäisyyttä on oltava 150 metriä.

Sääminimejä on päivitetty vastaamaan CAP 403 -määräystä. Näiltä osin STOL-ilma-alusten, helikoptereiden tai sakkausnopeudeltaan alle 50 solmun ilma-alusten täyden
taitolentoesityksen pilven alarajoja on nostettu yksittäisen ilma-aluksen osalta 500
jalasta 800 jalkaan, ja vastaavasti muodostelman osalta 800 jalasta 1000 jalkaan.

Muiden ilma-alusten osalta yksittäisen ilma-aluksen ohilennon/matalan taitolento-
esityksen näkyvyysrajaa on nostettu kolmesta kilometristä viiteen kilometriin, ja muodostelman osalta pilven alarajaa 800 jalasta 1000 jalkaan. Muiden ilma-alusten täyden taitolentoesityksen osalta suihkulentokoneiden muodostelmaa varten näkyvyysrajaa on
sen sijaan lievennetty kahdeksasta kilometristä viiteen kilometriin.

100_MH_hajotusLentonäytöksen johtaja voi tarvittaessa tiukentaa säävaatimusta, mutta myös mahdollistaa lennättämisen kaluston ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi pienen multikopterin lennättäminen voidaan sallia yleisön edessä alle 500 metrin näkyvyydessä edellyttäen, että kopteria lennätetään leijunnassa eikä nopeusvektori missään vaiheessa olisi kohti yleisöä.

Miehittämättömien ilma-alusten lennättäminen yli 25 solmun keskituulella ei ole sallittua.

Esityslinjojen osalta vaatimuksia on täydennetty huomioimaan lentotoiminnasta aiheutuva melu sekä melulle herkkien alueiden huomioiminen esityslinjaa ja -aluetta valitessa. Huomioitavia kohteita ovat esimerkiksi hevostallit, minkkitarhat ja luonnonsuojelualueet.

 

Taitolennossa korkeuden alaraja määritetty - mahdollisuus poikkeuksiin

100_AE_ilmassaMääräys tuo uutena vaatimuksena taitolennolle 200 jalan alarajan lentoturvallisuuden sekä tapahtuman turvallisuuden lisäämiseksi. Traficom voi kuitenkin antaa luvan käyttää yksittäisissä tapahtumissa ja yksittäisissä liikkeissä pienempää minimilentokorkeutta, mikäli se on esityksessä tarpeen ja näytöslentäjä osoittaa kykenevänsä käyttämään alempaa minimilentokorkeutta.

Ohilennossa voidaan kuitenkin käyttää myös alempaa korkeutta, mutta kylki- tai selkälentoa lennettäessä on käytettävä taitolennon vähimmäiskorkeutta.

Alaraja on riippuvainen lentäjän kokemuksesta ja se määritellään näytöslentäjän PDA-hyväksymistodistuksessa 200-1000 jalan välille taitoluokittain. Näytöslentäjän arviointilennoilla huomioidaan jatkossa myös lentäjän asenne näytöslentämiseen, jonka lisäksi tarkastellaan lentäjän kykyä hallita ilma-aluksen kokonaisenergiaa
esityksen aikana.


Muutoksia näytöslentäjien hyväksyntään

Uuden määräyksen mukaisesti näytöslentäjän PDA-hyväksymistodistuksen (Public Display Authorisation) voimassaoloaika pidennetään kahdesta vuodesta kolmeen, lisäksi niin, että joka toinen jatko voi perustua viimeaikaiseen lentonäytöskokemukseen ja liikesarjojen harjoitteluun.

Vähintään joka toinen jatko on osoitettava taidot Traficomin arvioijalle. Lisäksi Traficomin tarkastajat arvioivat lentonäytösten valvonnan yhteydessä myös lentäjien suoriutumista.

100_lippu_saapuuAiemman OPS M1-2:n mukaiset näytöslentäjän hyväksymistodistukset pysyvät sellaisenaan voimassa niiden voimassaolon päättymispäivään asti, minkä jälkeen myönnetään uusi todistus uudistetun määräyksen mukaisesti.

Vaatimusta näytöslentäjän hyväksymistodistuksesta ei kuitenkaan sovelleta Rajavartiolaitoksen lentäjiin.  Sotilasilmailun osalta vastaavat luvat ja niitä koskevat määräykset antaa Puolustusvoimat. Näytöslentäjän hyväksymistodistusta ei myöskään vaadita miehittämättömien ilma-alusten kauko-ohjaajilta.


Lentonäytöskausi käynnistyy toukokuussa - päälentonäytös kesäkuussa Vaasassa

Vaasa_airshowSuomen kesän 2024 lentonäytöskausi käynnistyy Pirkkalassa Sotilasilmailusta ammatti -tapahtumalla 15. toukokuuta ja jatkuu Tikkakosken Sotilasilmailusta ammatti -tapahtumalla 23. toukokuuta.

Kesän päätapahtuma Suomessa on Suomen Ilmailuliiton päälentonäytös, joka järjestetään Vaasassa 15.-16. kesäkuuta.

Lue myös: