Matkailua normalisoidaan kolmessa vaiheessa niin paljon kuin olosuhteet mahdollistavat

koronainfo_ministerit_1Ministerit Maria Ohisalo (vihr.), Timo Harakka (sd.) ja Mika Lintilä (kesk.) avasivat perjantaiaamupäivän tiedotustilaisuudessa laajemmin Suomen suunnittelemia matkustusrajoitusmuutoksia ja toimia koronaviruksen ns. toisen aallon torjumiseksi. Rajoja avataan erilaisilla toimilla kolmessa vaiheessa ja pitkän linjan laaja malli tulee käyttöön 23. marraskuuta mennessä.

 
Hallitus on tehnyt istunnossaan 11. syyskuuta periaatepäätöksen uudesta toimintamallista hybridistrategian toteuttamiseksi rajaliikenteessä ja matkustamisessa. Toimintamallin avulla voidaan purkaa maahantulon rajoituksia ja samalla torjua koronapandemiaa rajoilla.

Suomen tavoitteena on edelleen estää taudin leviäminen mutta myös avata yhteiskuntaa. Vihreiden maiden ja korkeamman ilmaantuvuuden maiden ja alueiden luokittelu muuttuu 19. syyskuuta. Uusi raja koronaviruksen ilmaantuvuusarvo on nykyisen 8-10 tapauksen sijaan jatkossa enemmän kuin 25 tapausta 100 000 asukasta kohti edellisen 14 vuorokauden aikana.

 Uusi raja-arvo koskee myös Isoa-Britanniaa, jonka lisäksi raja-arvoa 25 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 päivän aikana sovelletaan jatkossa myös EU-neuvoston määrittelemiin ns. Vihreän listan maihin.

 IMG-20200909-WA0012Kaikilta matkustajilta odotetaan oma-aloitteisuutta sekä terveysturvallisuudesta huolehtimista. Matkailijoiden tulee huomioida kohdemaan ja Suomeen paluuseen liittyvät käytännöt, sekä mm. matkavakuutuksensa tarjoama turva. Matkailuun liittyvää ohjeistusta tarjoavat Rajavartiolaitos, Terveyden ja hyvinvoinnnin laitos (THL) sekä ulkoministeriö. Myös lentoyhtiöt ohjeistavat matkustajiaan, mutta viimekädessä tulee noudattaa viranomaisohjeistusta.

 Omaehtoista karanteenia suositellaan edelleen kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu maahantulon rajoituksia. THL:n ohjeistuksen mukaan 14 vuorokauden omaehtoisessa karanteenissa ei ole suositeltavaa mennä työpaikalle, päiväkotiin tai kouluun. Välttämätön liikkuminen on mahdollista. Tällöin suositellaan kasvomaskin käyttämistä. Maahan saapuvia matkustajia informoidaan ohjeista.

koronainfi_lintiläUusin toimin halutaan varmistaa terveysturvallisuus, mutta huomoida myös elinkeinoelämän tarpeet.

Tulevat rajoitukset ovat samat ryhmille kuin yksittäisille matkustajille. Uusi malli mahdollistaa työmatkustamisen ja vapaa-ajan matkustamisen niin normaalisti kuin näissä olosuhteissa on mahdollista. Ongelmakohtia jää kuitenkin edelleen. Esimerkiksi testauskapasiteettia tulee jatkossa kohdistaa aiempaa enemmän tietyille alueille kuten Lappiin.


Sisärajavalvonta jatkuu edelleen

 Schengenin rajasäännöstön mukaan Schengen-maiden välistä sisärajavalvontaa ei pääsääntöisesti tule jatkaa kuuden kuukauden enimmäisajanjakson jälkeen. Tämä enimmäisaika tulee Suomessa täyteen, mutta se ei kuitenkaan ole täysin ehdoton.

koronainfo_ohisaloValtioneuvosto päätti, että koronaepidemian toisen aallon torjumiseksi Suomi jatkaa sisärajoilla maakohtaisia maahantulon rajoituksia 19.9.-18.10.2020. Päämääränä on saada testauskapasiteetti ja terveysturvallisuuden mahdollistavat lakihankkeet kuntoon.

Maahantulon rajoitukset poistuvat 19. syyskuuta Suomen ja Islannin, Norjan, Puolan, Ruotsin, Saksan ja Kyproksen väliltä, sekä Australian, Kanadan ja Japanin asukkailta, jotka matkustavat kotimaastaan Suomeen. Maahantulon rajoitukset otetaan uudestaan käyttöön Suomen ja Italian ja Unkarin välille.

 Rajoitusten poistuminen tarkoittaa, että kyseisestä maasta voi tulla lomamatkalle Suomeen. Matkailijan ei myöskään tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin Suomessa.

Vastaavasti kun maahantuloa rajoitetaan, kyseisistä maista ei voi tulla vapaa-ajan matkalle Suomeen. Jos henkilö tulee muusta sallitusta syystä Suomeen, hänen tulisi jäädä omaehtoiseen karanteeniin kahdeksi viikoksi. Maahantulijoita voidaan myös ohjata vapaaehtoiseen koronatestiin lentokentällä tai satamassa, ja lääkäri voi määrätä riskiarvion perusteella karanteeniin.

IMG-20200909-WA001119.9. alkaen maahantuloa ei enää rajoiteta Islannista, Norjasta, Puolasta, Ruotsista ja Saksasta Suomeen. Jo ennestään maahantulo on ollut mahdollista paikallisen rajayhteisön asukkaille Ruotsin ja Norjan maarajalla. Maahantuloa ei myöskään rajoiteta Suomen ja Viron, Liettuan, Latvian ja Slovakian välillä.

Nyt tehdyn päätöksen myötä maahantulon rajoitukset ovat sisärajaliikenteessä voimassa 18.10.2020 asti Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Italian, Itävallan, Kreikan, Luxemburgin, Maltan, Portugalin, Ranskan, Slovenian, Sveitsin, Tanskan, Tšekin ja Unkarin välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta. Kaikissa näissä maissa tautitapausten ilmaantuvuus ylittää raja-arvon 25. Maalistaus voi muuttua viikoittaisen tarkastelun myötä.

Sisärajoilla maahantulon rajoitukset mahdollistavat vain paluuliikenteen Suomeen, kauttakulkuliikenteen, työmatkan ja muun välttämättömän syyn. Lisäksi maahantulijoille suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia.

 IMG-20200909-WA0013Ulkorajaliikenteessä maahantulon rajoitukset poistuvat 19.9. alkaen Kyprokselta Suomeen saapuvassa liikenteessä sekä Australian, Kanadan ja Japanin asukkailta, jotka matkustavat kotimaastaan Suomeen. Jo ennestään rajoitukset on poistettu Suomen ja Georgian, Uuden-Seelannin, Ruandan, Etelä-Korean, Thaimaan, Tunisian ja Uruguayn välisessä liikenteessä näiden maiden asukkaiden osalta.

Muiden Schengen-alueeseen kuulumattomien maiden osalta maahantulon rajoitukset ovat voimassa 18.10. saakka. Tämä koskee muun muassa Yhdysvaltoja, Venäjää, Kiinaa ja Irlantia. Maalistaus voi muuttua viikoittaisen tarkastelun myötä. Ulkorajoilla maahantulon rajoitukset mahdollistavat vain paluuliikenteen Suomeen ja muihin EU- ja Schengen valtioihin, kauttakulkuliikenteen Helsinki-Vantaan lentokentällä sekä muun välttämättömän liikenteen. Lisäksi maahantulijoille suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia.


Suomen avaaminen etenee kolmessa vaiheessa

Suunniteltu pysyvä kahden testauksen mallin käyttöönotto edellyttää kiireellisesti tehtäviä lainsäädäntömuutoksia, kuten liikenteen palveluista annetun lain muuttamista, sekä testauksen lisäämistä ja uudelleen kohdentamista sekä muita terveysturvallisuuden varmistavia toimia maahantulon yhteydessä. Kaikki malliin ja testauskapasiteetin kasvattamiseen liittyvät kustannukset katetaan täysimääräisesti.

koronainfo_HarakkaLiikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu kesäkuusta saakka työkalua pandemiatilanteisiin eri liikennelajeissa. Jatkossa liikenteen turvallisuusvirasto Traficom voisi tarvittaessa rajoittaa ja keskeyttää liikennettä eri kohteista jos tartuntatautitilanne sitä edellyttää. Tarkoitus on mahdollistaa toimintaa joustavalla tavalla.

Ensimmäisessä vaiheessa 19. syyskuuta alkaen käyttöön otetaan siis uusi malli eli raja-arvo 25 tautitapausta per 100 000 asukasta kohti 14 vuorokauden aikana. Se mahdollistaa matkailun merkittävästi aiempaa laajemmin, mutta sisärajatarkastuksia jatketaan siis edelleen.

Toinen vaihe eli ns. siirtymäkauden malli alkaa 1. lokakuuta. Tuolloin saatetaan edelleen lisätä sisärajavalvontaa, mutta päätökset tehdään ainoastaan tartuntalukujen mukaan. Tilannetta seurataan aiempaa lyhyemmin aikavälein kerran viikossa.

Siirtymäkauden aikana suositellaan ennakkotestausta matkustajille, jotka tulevat sisärajavalvonnan piirissä olevista EU- ja Schengen-maista, EU:n vihreän listan korkeamman ilmaantuvuuden maista ja muista kolmansista maista välttämättömän syyn perusteella.

Korkeamman ilmaantuvuuden maasta palatessaan Suomessa asuva voi halutessaan lyhentää omaehtoista karanteenia siten, että hakeutuu koronatestiin heti Suomeen saavuttuaan ja toiseen testiin aikaisintaan 72 tunnin jälkeen. Tämä helpottaa mm. tarpeellista työmatkaliikennettä. Toista testiä ja karanteenia ei vaadita maassa oleskelussa, joka kestää alle 72 tuntia.

Siirtymäkauden malliin sisältyy myös se, mitä edellä uuden toimintamallin osalta todetaan erityisryhmistä sekä toisaalta työssäkäynnistä ja muusta rajayhteisöjen päivittäisestä kanssakäynnistä pohjoisella maarajalla sekä Viron ja Ruotsin lautta- ja lentoliikenteessä. Näiltä osin työmatkaliikenne on mahdollista raja-arvoista riippumatta, ilman testaustodistusta ja omaehtoisen karanteenin vaatimuksesta poiketen. Siirtymäkaudella voidaan tehdä myös kohdennettuja tarkastuksia. Erillisratkaisuja voitasiin tehdä esimerkiksi ammattiurheilijoille.

Kolmas vaihe eli pysyvä malli terveysturvallisuudesta rajaliikenteessä alkaa 23.11. Se korvaa sisärajatarkastukset. Mallin toteuttaminen vaatii laisäädäntömuutoksia ja uusia testausjärjestelyitä. Kyseinen lakiesitys on lausuntokierroksella, jonka jälkeen lakiesitystä vielä korjataan.

Tässä vaiheessa rajaliikenteen rajoituksista EU- ja Schengen-maiden välillä luovutaan, mutta korkeamman ilmaantuvuuden maista saapuvilta edellytetään testituloksia ja tulijat voidaan asettaa karanteeniin. Toisella testillä karanteenista voi vapautua. Ulkorajaliikenteen ns. EU:n Vihreän listan maita ja muuta välttämätöntä liikennettä kohdeltaisiin samoin kuin sisärajaliikennettä.

Ilman vaadittua negatiivista koronavirustestituloksen todistusta saapuvalta evätäisiin maahanpääsy ja kuljetusyhtiö olisi velvollinen palauttamaan matkustajan lähtömaahan.

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista.

Lue myös: