Useimmat Finnairin matkustajaliikenneluvut kohenivat selvästi marraskuussa - päivittäin jo 199 lentoa

Finnair_sharklet_closeup_1Finnairinkin lennossa näkyy entistä enemmän valoa, kun useimmat yhtiön matkustajaliikenneluvuista paranivat selvästi marraskuussa 2021. Koronaviruspandemian vaikutukset näkyivät luvuissa edelleen, mutta Euroopan ja kotimaan lentojen täyttöasteet ovat jo pandemiaa edeltävällä tasolla. Kantavana voima läpi pandemian toiminut lentorahdin kysyntä jatkui edelleen vahvana.

Finnair kuljetti marraskuussa 487 000 matkustajaa eli 472,7 % enemmän kuin vuoden 2020 marraskuussa. Paremman vertailupohjan tarjoaa vuoden 2021 loka- ja marraskuu. Matkustajamäärä oli marraskuussa 12,4 % enemmän kuin lokakuussa 2021.

Covid-19 -pandemian vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin. Tämä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa, vaikka matkustus Suomesta ja Ruotsista Yhdysvaltoihin ja esimerkiksi Thaimaahan avautui marraskuun aikana lisäten myös Finnairin kuljettamia matkustajamääriä.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi marraskuussa 397,2 % vertailukaudesta ja 22,1 % edeltäneestä kuukaudesta.

Finnair operoi päivittäin keskimäärin 199 lentoa, kun myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot huomioidaan. Määrä oli 151,9 % enemmän verrattuna vuoden 2020 marraskuuhun ja 15,0 % enemmän kuin lokakuussa 2021. Konekoot voivat eri reitellä kuitenkin olla pienempiä kuin ennen pandemiaa.

Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 marraskuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 802,7 % vertailukaudesta ja 20,7 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste kasvoi 20,7 %-yksikköä vertailukaudesta 46,1 %:iin, mutta laski 0,5 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 235,2 %, Euroopan-liikenteen 489,5 % ja kotimaanliikenteen 103,3 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 623,3 % Aasian-liikenteessä, 1 002,1 % Euroopan-liikenteessä ja 157,5 % kotimaanliikenteessä.

Finnairin Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 22,5 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteen 29,5 %, mutta niitä tukivat erittäin vahvat rahtioperaatiot sekä korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 74,0 % ja kotimaanliikenteen 69,7 %, joten molemmat olivat lähellä pandemiaa edeltäneitä lukuja.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 592,4 %, Euroopan-liikenteessä 738,2 % ja kotimaanliikenteessä 167,3 %.

Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonnan, myytyjen henkilökilometrien ja matkustajamäärien kasvuprosenttia vertailukaudesta ei voi määrittää, koska marraskuussa 2020 sinne ei ollut matkustajalentoja.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat marraskuussa 344,4 % vertailukaudesta  ja 24,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 290,3 %  ja 23,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Molempien lukujen kasvu johtui Covid-19 -pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan osalta marraskuussa 2020.

Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 104,4 % vertailukaudesta ja  8,2 % edeltäneestä kuukaudesta. Myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 80,9 % ja 4,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Vaikka pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit laskivat vertailukaudesta 16,1 % ja edeltäneestä kuukaudesta 19,5 %, rahdin kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana marraskuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 81,4 % vertailukaudesta ja 5,5 % edeltäneestä kuukaudesta. Marraskuu oli uusi ennätyskuukausi pandemia-aikana. Myös rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste pysyi korkealla tasolla.

Finnairin lennoista 79,7 % (91,3 %) saapui marraskuussa aikataulussa. MH

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet marraskuu 2021

  marraskuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 487,0 472,7 2 249,6 -33,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 2 002,4 397,2 9 555,7 -23,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 922,5 802,7 3 796,7 -52,7
Matkustajakäyttöaste % 46,1 20,7p 39,7 -24,3p
Rahti ja posti tn 14 073,2 81,4 90 769,1 39,8
Tarjotut tonnikilometrit 362,6 136,7 2 156,3 -6,2
Myydyt tonnikilometrit 184,5 181,2 1 006,6 -12,8
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 21,6 592,4 79,4 -84,1
Tarjotut henkilökilometrit milj, 745,5 235,2 3 557,1 -40,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 167,7 623,3 603,5 -84,2
Matkustajakäyttöaste % 22,5 12,1p 17,0 -47,1p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 339,7 738,2 1 559,6 -21,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 771,9 489,5 3 722,1 -24,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 571,3 1 002,1 2 436,3 -20,9
Matkustajakäyttöaste % 74,0 34,4p 65,5 3,1p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 15,1 N/A 54,2 -34,1
Tarjotut henkilökilometrit milj, 384,7 N/A 1 736,1 104,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 113,5 N/A 397,9 -38,5
Matkustajakäyttöaste % 29,5 N/A 22,9 -53,3p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 110,6 167,3 556,5 -32,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 100,3 103,3 540,3 -33,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 69,9 157,5 359,0 -27,4
Matkustajakäyttöaste % 69,7 14,7p 66,4 5,7p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 994,6 253,7 3 400,5 -61,5
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 316,3 N/A 10 979,6 331,9
- Aasian rahtiliikenne tn 6 423,7 176,9 35 211,0 11,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn 35,5 17,0 316,6 2,4
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 770,1 271,3 49 907,6 15,2
Rahtilento tn** 4 303,0 -16,1 40 861,4 89,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 14 073,2 81,4 90 769,1 39,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 130,4 104,4 838,4 26,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 102,3 80,9 668,8 53,4
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 92,6 344,4 464,0 -1,2
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 70,7 290,3 358,3 29,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 78,5 -10,2p 79,8 13,8p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 80,2 N/A 72,1 5,8p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 81,0 -9,3p 84,7 20,7p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 76,3 -10,6p 77,2 18,3p
             

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä