Varkauden lentopaikka lopetettiin - lentotoiminta pyritään käynnistämään uudelleen kesään mennessä

WP_20160616_09_54_05_Rich_LILiikenne- ja viestintävirasto Traficom perui Finavian antaman lopettamisilmoituksen seurauksena Varkauden valvomattoman lentopaikan pitoluvan 3. tammikuuta 2020. Lentoasema poistui Finavian verkostosta jo vuonna 2015. Vaikka ilmailutoiminta Varkaudessa on nyt päättynyt aikoo Joroisten kunta, Varkauden kaupunki ja muutama yksityinen toimija käynnistää lentotoiminnan uudelleen ensi tilassa.

Varkauden lentokentällä matkustajamäärät ovat olleet vain joitain tuhansia ja vuonna 2014 enää vain 20 matkustajan verran. Säännöllinen lentoliikenne Helsingin ja Varkauden välillä loppui jo 31. joulukuuta 2013.

Reittiliikenteen päättymisen seurauksena Finavia poisti Varkauden kansainvälisen lentokentän verkostostaan 31.12.2015. Tuolloin ilmailu kuitenkin jatkui Varkaudessa valvomattomalla lentopaikalla.

Alustavien syksyllä 2019 käytyjen keskusteluiden jälkeen Finavia jätti 31.12.2019 valvomattoman lentopaikan lopettamisilmoituksen Traficomille.

Traficomin päätöksen mukaan Varkauden valvomattoman lentopaikan (EFVR) toiminta loppui 3.1.2020. Käytännössä päätös tarkoittaa Varkauden 2000 metrin mittaisen kiitotien 14/32 käytöstä poistoa sekä lentopaikalla käytetyn radiotaajuuden 120.400 Mhz käytöstä poistamista. Ilmailutiedotuspalvelusta EFVR-lentopaikka poistuu 23. huhtikuuta 2020.

"Mikään taho ei ole vielä hakenut Varkauden lentopaikan uudeksi pitäjäksi", kertoo Traficomin ylitarkastaja Heikki Silpola Lentoposti.fi:lle.


Alueet ja rakennukset myytiin Senaatille ja Joroisten kunnalle

EFVR_2016Varkauden lentoaseman maa-alueet ja rakennukset Finavia myi Joroisten kunnalle ja Senaatti kiinteistöille. Joroisten kunta sai kaupassa haltuunsa kaikki lentoaseman rakennukset.

Senaatti puolestaan osti Finavialta 17. joulukuuta 2019 Varkauden lentopaikan kiitotiet ja suoja-alueet. Senaatin edustaja vahvisti kaupat ja alueen luovuttamisen Puolustusvoimien käyttöön Lentoposti.fi:lle. Tällä hetkellä lentokentälle ei Senaatin mukaan ole asiaa siviili-ilmailulla, koska lentopaikalla ei ole pitolupaa.

 
Lentopaikka aiotaan avata  pian uudelleen

Alunperin lentotoiminnan jatkuminen pyrittiin siviili-ilmailuharrastuksen osalta mahdollistamaan katkeamattomana siirtäen lentopaikan pitolupa Finavialta suoraan uudelle toimijalle. Tältä osin asia ei kuitenkaan siis toteutunut. Joroisten kunta kuitenkin pyrkii mahdollistamaan siviili-ilmailu Varkaudessa nopealla aikataululla.

"Olemme saaneet kunnanhallitukselta alustavan päätöksen, jonka perusteella pyrimme perustamaan uuttaa lentokenttää hallinnoivaa yhtiötä. Asiassa edetään mahdollisimman nopeasti", kertoo Joroisten kunnan  talous- ja hallintojohtaja Vesa Ellonen Lentoposti.fi:lle.

Valmisteluvaiheessa olevassa hankkeessa ovat mukana Joroisten kunnan lisäksi Varkauden kaupunki, Navitas Kehitys Oy, Varkauden lentokerho ry ja Varkauden siviili-ilmailusäätiö. Yhdessä ne valmistelevan JoWa Aviation Oy:n perustamista, joka hallinoisi lentopaikkaa. Osapuolten tulee hakea lentopaikalle pitolupaa sekä ympäristölupaa ja hakua valmistellaan jo  parhaillaan.

"Yritämme ehtiä kesään 2020 mennessä saamaan lupa-asiat kuntoon ja niitä haetaan mahdollisimman pian. Eniten aikaa vie ympäristölupa. Lentopaikan osalta ympäristölupa on suppeampi kuin lentoaseman osalta", jatkaa Ellonen.

 "Varkauden osalta on alueen maanomistus vaihtunut ja lentopaikan uudella pitäjällä tulee olla maanomistajan lupa maa-alueen käyttöön lentopaikkana. Lisäksi ennen pitoluvan myöntämistä Traficom suorittaa paikalla käyttöönottotarkastuksen, jossa tarkastetaan lentopaikan infran ja ympäristön kunto ja vaatimustenmukaisuus sekä pitäjän valmiudet lentopaikan pitoon", avaa Traficomin Silpola lupa-asioiden kuntoon saattamista Lentoposti.fi:lle.

Puolustusvoimat ei toistaiseksi ole ehtinyt vastaamaan Lentoposti.fi:n tiedusteihin koskien Varkauden lentopaikan tulevaisuutta.

Myös kustannusten osalta ero on merkittävä. Joroisten kunta arvioi valvomattoman lentopaikan ylläpitokustannusten olevan noin 50 000 euroa vuodessa. Vastaavasti lentoaseman ylläpidon kustannukset olisivat jo huimat 500 000 - 1 000 000 euroa.

Reittiliikennettä ei ole joten lentoasemalle ei siten ole käyttöä ainakaan toistaiseksi. Kunta näkee kuitenkin mahdollisuuden reittilentoliikenteen tekniikan kehittymisen mahdollistavan alhaisemmat kustannukset. Tämä puolestaan voisi tuoda tarpeen varsinaiseen lentoasematoimintaan.

Varkauden lentokenttä otettiin käyttöön vuonna 1937. Finnair aloitti reittilennot Varkauteen vuonna 1974. Tuolloin lentoja operoitiin useille maakuntakentille suihkukonein, kun nykyisin toimintaa ei saada kannattavaksi edes huomattavan pienellä potkuriturbiinikalustolla.

Joroinen aikoo hakea rahoitusta lentokentän korjaukseen ja kunnostustöihin. Suunnitelmissa on  toteuttaa kiitotien kunnostus ja halkeamakorjaukset, lentoesteaitojen kunnostus, vesakoiden raivaus, lähestymisvalojen kunnon tarkistus sekä muun jäljellä olevan kenttälaitteiston huolto.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Varkauden lentopaikan ylläpitoon saataisiin rahoitusta niin valtiolta, puolustusvoimilta, yksityisltä tahoilta sekä kentän käyttömaksuista.

Lue myös aikaisempia uutisiamme Varkauden lentoaseman tilanteesta: