Aiemmin keskeytetty LVM:n vuoden 2019 lentopaikka-avustushaku käynnistyi uudelleen

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö on julkistanut haettavaksi valtionavustukset Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2019. Alunpierin maaliskuussa 2019 julistettu hakukierros keskeuteyttiin toimitusministeristön takia.  Painopiste on edelleen matkustaja- reittiliikenteen edistämisessä.

Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisiin avustuksiin on käytettävissä enintään 1 miljoonan euron määräraha. Kyseessä on harkinnanvarainen avustus.

Avustus on suunnattu alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen, mikä osaltaan tukee alueellisia yhteyksiä ja alueellista saavutettavuutta. Hakukierroksen painopiste on matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä.

Avustusta voidaan myöntää lentoaseman ei-taloudelliseen toimintaan, taloudelliseen toimintaan (toimintatuki) sekä investointeihin.

Hakemuksessa tulee myös selvittää lentoaseman  nykyistä  toimintaa  ja  operaatio/matkustajamääriä sekä tiivis kuvaus toiminnasta ja sen kehityksestä vuosina 2016-2018.

Toimintatuen osalta tulee huomata, että toimintatukea ei voi myöntää lentoasemille, joiden keskimääräinen vuotuinen matkustajaliikenteen määrä kahden tuen tosiasiallista myöntämistä edeltäneen tilivuoden aikana oli yli 200 000 matkustajaa.

Hakemukset ovat lentoasemakohtaisia ja niitä otetaan vastaan vain yksi hakemus lentoasemaa kohden

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa liikenne- ja viestintäministeriöön 24.7.2019 kello 16.15 mennessä.

Avustus tuli alun perin haettavaksi maaliskuussa 2019. Hakukierros kuitenkin keskeytettiin, koska ministeriö katsoi, ettei se toimitusministeristön aikana voinut tehdä päätöksiä valtionavustuksista.

Lue myös: