Airbus, Boeing ja Embraer yhteistyöh​ön lentokonei​den biopolttoa​ineiden kaupallist​amiseksi

biopolttoaineAirbus, Boeing ja Embraer allekirjoittivat tänään aiesopimuksen yhteistyöstä edullisen biolentopolttoaineen kehittämisessä. Kolme lentokonevalmistajaa haluaa puhutella yhdessä hallituksia, biopolttoaineen valmistajia ja muita tärkeitä sidosryhmiä tukeakseen, edistääkseen ja nopeuttaakseen uusien kestävän kehityksen polttoaineiden saamista markkinoille.


Sopimuksen allekirjoittivat Airbusin pääjohtaja Tom Enders, Boeingin pääjohtaja Jim Albaugh ja Embraerin pääjohtaja Paulo César Silva Air Transport Action Groupin (ATAG) ilmailu- ja ympäristöhuippukokouksessa Genevessä.


“Olemme saavuttaneet paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana pienentääksemme alamme hiilijalanjälkeä: 45 prosentin kasvu liikenteessä on nostanut polttoaineen kulutusta vain kolme prosenttia. Biolentopolttoaineiden tuotanto ja käyttö ympäristöä säästävissä määrissä on avainasemassa, jotta saavutamme alan kunnianhimoiset hiilidioksidin leikkaustavoitteet. Autamme tässä tutkimus- ja kehitystyöllä, arvoketjujen laajenevalla verkostolla ja tukemalla EU-komissiota saavuttamaan tavoitteensa, jonka mukaan biopolttoaineiden osuus ilmailussa on neljä prosenttia vuoteen 2020 mennessä”, Airbusin Tom Enders sanoo.


“Innovaatio, teknologia ja kilpailu ajavat meidän kaikkien tuotteita suorituskyvyn korkeimmille tasoille. Yhteinen tavoitteemme vähentää ilmailun ympäristövaikutuksia ja yhteistyömme ympäristöä säästäviä polttoaineiden kehittämiseksi auttavat meitä nopeuttamaan biopolttoaineiden markkinoille tuloa. Näin kohtelemme planeettaamme kuten meidän kuuluu”, Jim Albaugh sanoo.


“Olemme kaikki sitoutuneita johtamaan teknologiaohjelmia, joka tekevät biopolttoaineiden kehittämisestä ja käyttöönotosta nopeampaa kuin jos toimisimme kaikki erikseen. Harva tietää, että Brasilian tunnettu autobiopolttoaineiden ohjelma käynnistyi ilmailututkimusyhteisössämme 1970-luvulla. Aiomme tehdä historiaa jatkossakin”, Paulo César Silva sanoo.

Yhteistyösopimus tukee alan käytäntöä vähentää hiilidioksidipäästöjä monin eri tavoin samaan aikaan. Kova kilpailu markkinoille kannustaa jokaista valmistajaa parantamaan jatkuvasti tuotteiden suorituskykyä, mikä tukee jatkuvaa innovaatiota. Tämä ja lentoliikenteen modernisointi ovat oleellisia tekijöitä, jotta ala saavuttaa hiilineutraalin kasvun 2020 jälkeen ja puolittaa päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

”Kolme johtavaa ilmailuyhtiötä unohtaa kilpailunsa ja ryhtyvät yhteistyöhön tukeakseen biopolttoaineiden kehitystä. Tämä korostaa sitä, miten tärkeänä ilmailuala pitää kestävän kehityksen käytäntöjä. Tällaisilla laaja-alaisilla yhteistyösopimuksilla ilmailu tekee kaikkensa saadakseen aikaan mitattavia vähennyksiä hiilipäästöissä tinkimättä globaalista taloudellisesta ja sosiaalisesta arvostaan”, ATAG:n toiminnanjohtaja Paul Steele sanoo.

Kaikki kolme yhtiötä ovat mukana ympäristöä säästävien polttoaineiden käyttäjäryhmässä (Sustainable Aviation Fuel Users Group, www.safug.org), johon kuuluu 23 suurinta lentoyhtiötä. Yhtiöt käyttävät vuosittain noin 25 prosenttia kaikesta lentopolttoaineesta.

Arvoketjut tuovat yhteen viljelijöitä, jalostajia, lentoyhtiöitä ja lainsäätäjiä ja nopeuttavat biopolttoaineiden kaupallistamista. Tähän mennessä Airbusin arvoketjuja on luotu Brasiliassa, Qatarissa, Romaniassa, Espanjassa ja Australiassa.

EADS Innovation Works johtaa EADS-konsernin biopolttoaineiden tutkimusta. Aiesopimukseen sisältyy avointen standardien ja menetelmien kehittäminen energia- ja hiilielinkaarten arvioimiseksi.