EASA julkisti uuden ohjeistuksen PED-laitteiden käytöstä lennoilla

A321ER_tab_3Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on odotusten mukaisesti 9. joulukuuta päivittänyt ohjeet henkilökohtaisten elektronisten laitteiden (PED) käytöstä lentokoneissa. Päätäntävalta käytöstä kaikissa lennon vaiheissa on kuitenkin lentoyhtiöillä. Seuraavassa vaiheessa vuoroon tulee myös Bluetooth-, Wi-Fi- ja matkapuhelinyhteyksien salliminen.

PED-laitteita ovat mm. älypuhelimet, tabletit ja sähköiset lukulaitteet. Ohjeissa vahvistetaan, että tällaisia laitteita voi käyttää ”lentotilassa” (Flight Mode/Airplane Mode eli muussa kuin lähetystilassa) koko lennon ajan (myös rullauksen, nousun ja laskun aikana) turvallisuuden vaarantumatta.

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas on pyytänyt EASA:a nopeuttamaan turvallisuusarviointia lähettävässä tilassa olevien elektronisten laitteiden käytöstä lentokoneessa. Uudet ohjeet julkaistaneen vuonna 2014.

”Haluamme kaikki pysyä ajan tasalla matkustaessamme, mutta turvallisuus on kuitenkin tärkeintä. Olen pyytänyt, että lähetystilassa olevien laitteiden käyttömahdollisuutta tarkastellaan uudelleen. Peruslähtökohdan tässä on oltava, että jos se ei ole turvallista, sitä ei pidä sallia, mutta jos se on turvallista, sen pitäisi olla tietyin säännöin sallittua", kommentoi komissaari Kallas.

"Nyt otamme ensimmäisen askeleen kohti näiden sähköisten laitteiden käytön sallimista lentokoneessa myös rullauksen, nousun ja laskun aikana. Seuraavaksi haluamme selvittää, miten verkkoon liittyminen lentokoneessa oloaikana olisi mahdollista. Uudelleentarkastelu vie aikaa, ja sen on perustuttava näyttöön. Odotamme voivamme ensi vuoden aikana antaa EU:ssa uudet ohjeet lähetystilassa olevien sähköisten laitteiden käytöstä eurooppalaisten lentoyhtiöiden koneissa".

 

Seuraavana vuorossa Bluetooth, Wi-Fi ja matkapuhelimet

eu_logoEU:n liikennekomissaari Siim Kallas on pyytänyt EU:n lentoturvallisuusvirastoa (EASA) nopeuttamaan uudelleenarviointiaan lähetystilassa olevien laitteiden turvallisesta käytöstä lentokoneissa niin, että asiaa koskevat uudet ohjeet saataisiin julkaistua lähikuukausina.

Lentoyhtiöt eivät yleisesti tällä hetkellä salli puhelimen tai Wi-Fi-yhteyden käyttöä lentokoneen ovien sulkemisesta siihen asti, kun lentokone on saapunut portille ja sen ovet avataan.

Verkkoonliittyminen on tällä hetkellä mahdollista vain erityisvarustetuissa lentokoneissa, jotka mahdollistavat yhteyden saamisen verkkoon (tämä on sallittua matkaentokorkeudessa). Tällöin matkustaja ei ole yhteydessä maaverkkoon, vaan lentokoneen omaan turvavarmennettuun järjestelmään.

Näin varustettuja lentokoneita on nykyään vain muutamia, mutta niiden uskotaan lisääntyvän lähivuosina. Jos lentokoneisiin asennetaan tämän palvelun tarjoamiseen tarvittava varustus, komission äskettäin tekemien telealan päätösten avulla voidaan tarjota 3G- ja 4G-palveluja tiedonsiirtolaitteiden parempiin yhteyksiin.

Päätäntävalta säilyy lentoyhtiöillä

A321ER_tab_1Kaikki lentoyhtiöt voivat nyt päivittää laitteiden käyttöä koskevat sääntönsä. Useiden yhtiöiden uskotaan tekevän niin lähiviikkoina.

Matkustajien on kuitenkin aina noudatettava miehistön antamia turvallisuusohjeita, joten elektronisia laitteita saa käyttää vain silloin kun miehistö antaa siihen luvan. Miehistö haluaa joka tapauksessa edelleen kiinnittää matkustajien huomion turvaohjeistuksen aikana, ja se voi pyytää matkustajia siirtämään raskaat esineet istuimen alle tai matkatavarahyllylle nousun ja laskun ajaksi.

Uudistukset sallivat toimintatavan muutoksen kaikissa euroopalaisyhtiöissä mutta lopullisen päätöksen luvasta käyttää PED-laitteita kaikissa lennon vaiheissa antaa kuitenkin lentoyhtiö.

Yhdysvaltain FAA salli PED-laitteiden käytön lokakuun lopussa.

Lue myös: