Ei syytettä Finnairin toimitusjohtajan asuntoasiassa

Mika_VehvilainenApulaisvaltakunnansyyttäjä on saanut harkintansa valmiiksi Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläisen asuntoasiassa ja päättänyt sen perusteella, että hän ei syytä asiassa ketään. 


Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on päättänyt, että hän ei nosta syytettä Finnairin toimitusjohtajaa Mika Vehviläistä, Ilmarisen toimitusjohtajaa Harri Sailasta, Ilmarisen varatoimitusjohtajaa Timo Ritakalliota ja Finnairin hallituksen puheenjohtajana toiminutta Christoffer Taxellia vastaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei nostanut syytteitä

Esitutkinnassa oli kuulusteltu Vehviläistä epäiltynä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa, Sailasta ja Ritakalliota epäiltyinä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa ja Taxellia epäiltynä avunannosta mainittuihin rikoksiin. Epäilyt liittyivät 28.1.2011 tehtyyn asuntokauppaan, jolla Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen oli ostanut Mika Vehviläiseltä ja hänen puolisoltaan heidän asuntonaan olleen huoneiston. Ilmarinen oli antanut ostamansa asunnon vuokralle Finnair Facilities Management Oy:lle käytettäväksi Vehviläisen työsuhdeasuntona.

Esitutkinnassa oli epäilty, että asuntokauppa olisi tehty Vehviläisten kannalta edullisin ehdoin siinä tarkoituksessa, että Mika Vehviläinen Finnairin toimitusjohtajan tehtävässään olisi suosinut Ilmarista hyväksymällä sen osakkaaksi Nordic Global Airlines Oy:öön Ilmarisen kannalta edullisin ehdoin.

Syyttämättäjättämispäätöksissä todetaan, että asuntokauppa oli tehty avoimesti Finnairin hallituksen tietoisuudessa. Tarkoituksena oli ollut järjestää Vehviläisen toimitusjohtajasopimukseen sisältyvä asuntoetu. Ei ole ilmennyt, että Ilmarinen olisi maksanut Vehviläisten asunnosta ylihintaa tai että asuntokauppa olisi muuten tehty Vehviläisten kannalta poikkeuksellisen edullisin ehdoin. Asuntokauppa ei ole loukannut Vehviläisen ja Finnairin välistä luottamussuhdetta.

Asuntokaupan teosta ja Nordic Global Airlines Oy:n perustamisesta saatujen yhdenmukaisten tietojen perusteella ei ole ilmennyt yhteyttä näiden oikeustoimien välillä. Ilmarisessa eri henkilöt ovat päättäneet asuntokaupasta ja Nordic Global Airlines Oy:öön osallistumisesta. Lahjomisesta elinkeinotoiminnassa epäiltyjen Sailaksen ja Ritakallion osuus asuntokaupan tekoon on ollut vähäinen. Sailas ei ole osallistunut Ilmarisessa Nordic Global Airlines Oy:tä koskevan asian käsittelyyn, eikä Ritakalliolla ole ollut siinä aktiivista roolia.

Myöskään lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa epäilty Vehviläinen ei ole ollut aktiivisessa roolissa Nordic Global Airlines Oy:n perustamisessa. Yhtiön perustamisessa ei ole ilmennyt mitään sellaista, minkä johdosta Ilmarisella olisi ollut syytä pyrkiä saamaan Vehviläinen vaikuttamaan asioiden etenemiseen Ilmarisen kannalta suotuisasti. Ei ole myöskään käynyt ilmi, että Vehviläinen olisi osallistunut lentorahtiyhtiön perustamisasian käsittelemiseen Ilmarisen suosimiseksi tai antanut Ilmarisen ymmärtää, että hän voisi suosia Ilmarista tässä hankkeessa. Lentorahtiyhtiön omistusjärjestelyihin on esitetty olleen Finnairin kannalta liiketaloudelliset perusteet. Ilmarisen kannalta kysymyksessä on ollut yksittäinen sijoitus, joka on ollut sen kokoon ja tuottoon nähden vähäinen.

 

Finnairin hallitus tyytyväinen nopeaan ratkaisuun

Syyttämättäjättämispäätöksissä todetaan, että asuntokauppa oli tehty avoimesti Finnairin hallituksen tietoisuudessa. Tarkoituksena oli ollut järjestää Vehviläisen toimitusjohtajasopimukseen sisältyvä asuntoetu. Ei ole ilmennyt, että Ilmarinen olisi maksanut Vehviläisten asunnosta ylihintaa tai että asuntokauppa olisi muuten tehty Vehviläisten kannalta poikkeuksellisen edullisin ehdoin. Asuntokauppa ei ole loukannut Vehviläisen ja Finnairin välistä luottamussuhdetta.

Asuntokaupan teosta ja Nordic Global Airlines Oy:n perustamisesta saatujen yhdenmukaisten tietojen perusteella ei ole ilmennyt yhteyttä näiden oikeustoimien välillä. Ilmarisessa eri henkilöt ovat päättäneet asuntokaupasta ja Nordic Global Airlines Oy:öön osallistumisesta. Lahjomisesta elinkeinotoiminnassa epäiltyjen Sailaksen ja Ritakallion osuus asuntokaupan tekoon on ollut vähäinen. Sailas ei ole osallistunut Ilmarisessa Nordic Global Airlines Oy:tä koskevan asian käsittelyyn, eikä Ritakalliolla ole ollut siinä aktiivista roolia.

Myöskään lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa epäilty Vehviläinen ei ole ollut aktiivisessa roolissa Nordic Global Airlines Oy:n perustamisessa. Yhtiön perustamisessa ei ole ilmennyt mitään sellaista, minkä johdosta Ilmarisella olisi ollut syytä pyrkiä saamaan Vehviläinen vaikuttamaan asioiden etenemiseen Ilmarisen kannalta suotuisasti. Ei ole myöskään käynyt ilmi, että Vehviläinen olisi osallistunut lentorahtiyhtiön perustamisasian käsittelemiseen Ilmarisen suosimiseksi tai antanut Ilmarisen ymmärtää, että hän voisi suosia Ilmarista tässä hankkeessa. Lentorahtiyhtiön omistusjärjestelyihin on esitetty olleen Finnairin kannalta liiketaloudelliset perusteet. Ilmarisen kannalta kysymyksessä on ollut yksittäinen sijoitus, joka on ollut sen kokoon ja tuottoon nähden vähäinen.

Finnairin hallitus näkee erittäin hyväksi ja tärkeäksi sen, että tämä asia on nyt huolellisesti tutkittu ja että syyttäjä on katsonut, että aihetta syytteeseen ei ole. On hyvä, että asiasta saatiin päätös nopeasti.

Hallitus toivoo ja tekee parhaansa sen eteen, että yhtiö voi nyt keskittyä taloutensa vahvistamiseen ja tulevaisuutensa rakentamiseen, jotta Suomessa jatkossakin on hyvä lentoyhtiö. On ensiarvoisen tärkeätä, että yhtiö, sen johto ja koko henkilöstö voivat keskittyä yhtiön mahdollisuuksiin erittäin vaativissa markkinaoloissa.

Finnairin hallitus ymmärtää hyvin asian herättämät voimakkaat tunteet ja  sen ympärillä käydyn yhteiskunnallisen keskustelun. Hallitus kehittää yhtiön toimintatapoja ja hallintokäytäntöjä edelleen ja ottaa vastuun siitä, että Finnair kaikessa toiminnassaan noudattaa parhaita eettisiä periaatteita. Toimitusjohtaja Mika Vehviläisellä on yhtiön hallituksen täysi tuki ja luottamus.

Perin pohjin selvittäminen oli tärkeää

”Olen helpottunut siitä, että syyttäjä on tehnyt asuntokauppa-asiassani syyttämättäjättämispäätöksen. On hyvä, että asiassa saatiin nopea päätös”, toteaa Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen.

”Olen raskaalla tavalla oppinut, ettei riitä, että toimii lakien mukaisesti, vaan on otettava huomioon myös eettiset näkökulmat ja se, miltä asiat saattavat näyttää.  Viime kuukaudet ovat olleet kova koulu. Olen tästä jupakasta ottanut opikseni ja tarkastelen jatkossa asioita laajemmasta näkökulmasta.”

 ”On tärkeää niin läheisteni kuin finnairilaistenkin vuoksi, että asia on nyt perin pohjin käsitelty ja toimintani on todettu säädösten mukaiseksi”, sanoo Vehviläinen.

”Päätöksen odottaminen julkisuuden valokeilassa on tietysti ollut minulle ja erityisesti läheisilleni raskasta ja olen kiitollinen kaikesta siitä tuesta, jota olen  saanut viime kuukausina. Olen iloinen, että voin nyt keskittyä yhdessä tiimin kanssa Finnairin tulevaisuuden rakentamiseen.”