Epätavallisten lentotilojen oikaisu paremmin mukaan lentokoulutukseen

Airbus_A340_flyingEuroopan lentoturvallisuusvirasto EASA antoi ehdotuksensa miten lentokoneen hallinnan menetys tulisi kattaa lentokoulutuksessa. Viimevuosien aikana on tapahtunut useita lento-onnettomuuksia, jotka ovat johtuneet juuri lentokoneen hallinnan menetyksestä ilmassa (LOCI, Loss of Control In-flight).

 

 EASA:n julkaisema NPA 2015-13 (Notice of Proposed Amendment) on ehdotus vaatimuksista epätavallisten lentotilojen oikaisuun lentokouluksessa (UPRT, Upset Recovery Training). Se sisältää koulutuselementtejä, jotka auttavat tunnistamaan tilanteen, joka voisi johtaa epätavalliseen lentotilaan sekä koulutuksen sellaisen oikaisemiseksi.

 Uudella koulutusmallilla pyritään lisäämään lentäjien tietoisuutta epätavallisiin lentotiloihin johtavista tilanteista sekä niistä oikaisut sekä teoriassa, että käytännössä.

 Ehdotuksen perimmäisenä tarkoituksena on luoda standardi lentoyhtiöön tähtäävien ohjaajien koulutukseen. Riskiperusteisena määräys koskisi voimaantullessaan erityisesti liikennelentäjän ATPL(A) -lupakirjan ja MPL(A) -koulutuksia, joita seuraa tyyppikurssi usean ohjaajan lentokoneisiin.

 Kehitetty koulutus olisi pakollinen vaatimus ATPL(A) ja monen ohjaajan lentokoneen tyyppikoulutuksessa. Lentäjän entistä parempi ymmärrys psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista epätavallisissa lentotiloissa ja oikeanlaiset korjausliikkeet lentorataan auttavat palauttamaan koneen turvalliseen lentotilaan.

 Koulutusvaatimukset tultaisiin tietyiltä osin ulottamaan myös muihin lentolupakirjoihin kuten LAPL(A), yksityislentäjän PPL(A) -lupakirjaan ja ansiolentäjän CPL(A) -lupakirjaan.

 Ehdotus sisältää muutoksia myös lennonopettajille ja FSTD (Flight Simulator Training Device) -simulaattorikouluttajille, joiden odotetaan antavan lento-oppilaille koulutusta epätavallisista lentotiloista. Pääosin koulutusvaatimukset koskevat lentokoneella annettavaa koulutusta. Niiden lisäksi FSTD-opettajien koulusvaatimukset kasvavat erityisesti FFS (Full Flight Simulator) -koulutuksien osalta.

 Ehdotuksen odotetaan parantavan lentoturvallisuutta ja harmonisoivan käytäntöjä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n kanssa. Määräysluonnoksen voimaantulopäivä olisi huhtikuussa 2018.

 Vaikka LOCI -turmat ovat harvinaisia niin 97 prosenttia niistä on viimeisten viiden vuoden aikana johtanut matkustajien ja miehistön kuolemaan. Yksi pahimmista viime vuosien LOC-I -turmista on mereen syöksynyt Air Francen AF447 onnettomuus.

EASA NPA 2015-13 Loss of control prevention and recovery training (PDF-tiedosto)

Lue myös: