Euroopalla, Kanadalla ja Brasilialla lisävaatimuksia Boeing 737 MAXien lentokiellon päättämiseksi

B737MAX7_FF_1Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ei suoraan ota käyttöön Yhdysvaltain FAA:n julkaisemaa määräystä Boeing 737-8 ja 737-9 eli ns. 737 MAX -koneiden lentokiellon päättymisestä. Vaikka FAA:n vaatimat toimet olisi toteutettu on eurooppalaisviranomaisella sekä Transport Canadalla ja Brasilian ANAC:lla lisävaatimuksia koskien itse lentokonetta sekä miehistön koulutusta.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn mukaan Yhdysvalloissa suoritettu turvallisuustutkinta on johtanut vaadittuihin turvallisuusmuutoksiin, jotka myös EASA on vahvistanut. Eurooppalaisviranomainen on lausuntonsa mukaan kuitenkin havainnut riittävän syyn vaatia lisätoimia Boeing 737 MAX -koneiden turvallisuuden varmistamiseksi. Itse koneen turvallisuuden lisäksi kyseessä on myös lentäjien koulutusvaatimukset.

EASA aikoo julkaista oman ehdotuksensa uudesta lentokelpoisuusmääräyksistä lausunnoille lähiaikoina. Tämä kyseinen lentokelpoisuusmääräys tulee korvaamaan Euroopassa FAA:n aiemmin antaman lentokelpoisuusmääräyksen.

Kanadan ilmailuviranomainen Transport Canada on todennut vastaavasti, että Boeing 737 MAX -koneiden lentokieltoa kaupallisen ilmakuljetuksen piirissä ei ole peruttu ennen kuin se on saanut riittävän varmuuden kaikista turvallisuushuolista, jotka on osoitettu. Kanadan vaatimus koskee myös lentomiehistöjen käyttämiä menetelmiä sekä koulutusta.

"Hallituksemme on edelleen sitoutunut pitämään kanadalaiset, matkailevat ihmiset sekä ilmakuljetusjestelmän turvallisena", totesi Kanadan liikenneministeri Marc Garneau.

"Kyseessä on esimerkki siviili-ilmailuviranomaisten yhteistyöstä. Vain harvoilla mailla on kokemusta tällaisen monimutkaisen järjestelmän tyyppihyväksynnästä. ANAC kuitenkin tekee edelleen riippumattomia arviointeja varmistaakseen, että kaikki vaatimukset täytetään näiden lentokoneiden turvalliseen käyttöönottamiseen Brasiliassa”, sanoi Brasilian ANAC:n varapääjohtaja Rafael Botelho.

Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA ilmoitti 18. marraskuuta 2020 peruvansa määräyksen, jonka myös Boeing 737 MAX 8 ja 9 -koneet olivat lentokiellossa noin 20 kuukauden ajan. Samalla FAA antoi määräyksen toimista, jotka koskevat itse konetta sekä lentäjien koulutusta, jotka pitää olla toteutettuna ennen kuin koneilla voidaan lentää.

Boeing 737 MAX -koneiden lentokielto jatkuu siis edelleen mm. Euroopassa, Kanadassa ja Brasiliassa vaikka FAA:n vaatimat toimet olisi toteutettu.

Lue myös: