Finavia ja Ilmavoimat sopivat monivuotisen palvelusopimuksen

HornetIlmavoimat ja Finavia ovat sopineet toisilleen tarjoamiensa palveluiden sisällöstä ja hinnoitteluperiaatteista. Sopimusneuvotteluiden lopputuloksena osapuolet solmivat hyvässä yhteisymmärryksessä sopimuksen, joka on voimassa 31.12.2013 saakka.

Finavian ja ilmavoimien välinen palveluiden tarjoaminen ja ostaminen tapahtuu aina Suomen lainsäädännön sekä osapuolten tekemien sopimusten mukaisesti. Finavian palveluiden hinnoittelu tapahtuu sotilas-, yleis- ja liikenneilmailun osalta yhdenvertaisin perustein.
Sopimus pitää sisällään muun muassa, että Finavia ostaa edelleen Ilmavoimilta palveluna sotilaslennonjohtopalveluja.

Lisäksi sopimuksessa siirrytään esimerkiksi Vinka-alkeiskoulukoneen osalta kausikorttimenettelystä suoriteperustaisiin laskeutumismaksuihin, mikä nosti Ilmavoimien konetyypin lentotoiminnasta Finavialle maksamaa kokonaissummaa.

Sovittiin myös, että Finavia ei myönnä ilmavoimille vuosina 2010 ja 2011 kaupalliselle siviililentoliikenteelle annettua 10 prosentin alennusta hinnaston mukaisista maksuista. Alennus perustuu valtioneuvoston ohjeeseen kotimaan lentoliikenteen tukemisesta.