Finavia pyrkii vähentämään lentoasemien päästöjä

LaplandLentoasemien toiminnasta aiheutuvia hiilipäästöjä pyritään vähentämään entistä määrätietoisemmin. Finavia osallistuu kansainväliseen lentoasemien hiilipäästöjen arvioimiseen ja vähentämiseen keskittyvään ohjelmaan, jonka yhteydessä Lapissa toimivien lentoasemien (Lapland Airports) aiheuttamat hiilipäästöt on laskettu nyt ensimmäisen kerran. Päästöt vähentyivät vuonna 2010 edellisvuosiin verrattuna.

Finavia ylläpitää Lapissa kuutta lentoasemaa – Ivalo, Enontekiö, Kittilä, Rovaniemi, Kuusamo ja Kemi. Näille lentoasemille on myönnetty helmikuussa 2012 kansainvälisen ACI-järjestön (Airports Council International) myöntämä ympäristösertifikaatti, joka on osa lentoasemien hiilipäästöjen hallintaan kehitettyä kansainvälistä ohjelmaa.

”Lentoliikenteen ilmastovaikutukset ovat kokonaisuutenaan yleisesti luultua pienemmät. Lentoliikenne aiheuttaa maailmanlaajuisesti noin 2 prosenttia ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Lentoasemien osuus tästä määrästä on pieni, mutta osana koko lentoalan yhteistyötä Finavia on sitoutunut siihen, että pyrimme entisestään vähentämään myös oman toimintamme ympäristövaikutuksia”, sanoo ympäristöjohtaja Mikko Viinikainen Finaviasta.

Lapin lentoasemat saavuttivat ACI:n laatimassa neliportaisessa ohjelmassa tason 2. Kakkostasolla lentoaseman päästöjä vähennetään todennetusti. Lapin lentoasemien päästöt vähentyivät vuonna 2010 edellisvuosiin verrattuna noin kuuden tankkiautorekan sisältämän polttoainemäärän päästöjen verran.

ACI:n sertifiointiohjelmassa on osoitettava vuosittaista kehitystä, joten päästöjen seuraaminen ja pienentäminen jatkuu lentoasemilla myös tulevina vuosina. Myös Finavian energiapolitiikka edellyttää jatkuvaa energiatehokkuuden parantamista sekä päästöjen vähentämistä. ACI:n ohjelma lanseerattiin vuonna 2009. Siitä lähtien ohjelmaan liittyneet lentoasemat ovat vähentäneet yli miljoona tonnia hiilidioksidipäästöjä.