Finavia tutki: vaihtolentoasema tärkeä yhteyden valintaperuste kolmannekselle matkustajista

Wifi-finavia_loKuudessa maassa tehty tutkimus tuo uutta tietoa lentomatkustajien tottumuksista ja tavoitteista. Iso osa kansainvälisten lentoreittien matkustajista valitsee lentoyhteytensä osaksi vaihtolentoaseman perusteella. Tutkimus perustuu verkkokyselyyn, johon vastasi yli 3000 ihmistä. Cint AB toteutti sen Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Japanissa toukokuussa 2012.

Lentomatkustajat jakautuvat matkustustottumustensa ja kansallisuuksiensa perusteella eri ryhmiin, joiden tarpeet ja toiveet lentoasemia kohtaan eroavat merkittävästi. Yleisimmin matkustajat odottavat lentoasemalta sujuvia palveluprosesseja sekä elämyksiä tuovia palveluita.

Lentomatkustajat voidaan jakaa karkeasti neljään eri ryhmään. Helsinki-Vantaan lentoasemalla suurimmiksi ryhmiksi tunnistettiin nopeat ja tehokkaat matkustajat (38 %) sekä nautiskelijat (31 %). Loput matkustajat jakautuvat tapareissaajiin (18 %) ja turvallisuuden tavoittelijoihin (13 %).

Kokeneiden ja säännöllisesti lentävien matkustajien reittivalinnoissa korostuu lentoaseman rooli: kaksi kolmesta nopeasta ja tehokkaasta matkustajasta valitsee reittinsä ainakin osittain vaihtolentoasemasta riippuen. Tapareissaajista näin tekee jopa 40 %. Erityisen tärkeä vaihtoasema on briteille, joista 43 % kiinnittää huomiota vaihtoasemaan matkaa suunnitellessaan.

Finavia tekee säännöllisesti tutkimusta ymmärtääkseen matkailijoiden tarpeita paremmin ja kehittääkseen Helsinki-Vantaata vaihtoasemana, joka vastaa matkustajien tarpeisiin. Kesällä toteutettuun lentomatkustajien tottumuksia ja tavoitteita kartoittavaan tutkimukseen vastasi yli 3000 ihmistä kuudesta maasta: Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Isosta-Britanniasta ja Japanista.

Haastatteluun osallistuneilta kysyttiin lentokenttien ominaisuuksia, joista he pitävät eniten. Vastauksissa löytyi vaihtelua eri maissa. Esimerkiksi japanilaiset vastaajat arvostivat helposti saavutettavia lentoasemia, mutta eivät pitäneet tylsistä lentoasemista. Britit sen sijaan eivät pitäneet isoista ja kiireisistä lentoasemista, vaan suosivat pienempiä asemia, joilta löytyy hyvä ostostarjonta.

Maakohtaisten erojen lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin matkailijoiden ostos- ja ruokailutottumuksiin sekä matkustamiseen liittyviin rutiineihin ja taikauskoisiin tapoihin. Esimerkiksi yksi kahdeksasta matkailijasta kertoi aina ottavansa lennolle mukaan onnea tuovaa esineen. Vastaajista 9 % kertoi hankkivansa jokaisella matkallaan tiettyä ruokaa tai juomaa tai tiettyjä tax-free-ostoksia. Nopeista ja tehokkaista matkustajista näin toimii 25 %.

Vaihtomatkustajat tärkeitä

Tällä hetkellä lähes puolet Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajista on muita kuin suomalaisia. Vuosina 2012 ja 2013 kasvua odotetaan erityisesti kiinalaisten ja japanilaisten matkustajien määrässä. Tutkimuksessa havaittiin, että joka kolmas matkustaja valitsee lentoreittinsä ainakin osittain vaihtolentoaseman perusteella. Finavia kehittää Helsinki-Vantaan lentoasemaa toimivana ja houkuttelevana vaihtokenttänä ja tähtää vahvistamaan sen asemaa Pohjois-Euroopan johtavana lentoliikenteen solmukohtana.

”Tekemällä säännöllisesti tutkimuksia ja kartoittamalla matkustajien asenteita ja tapoja saamme arvokasta tietoa palvelumme kehittämiseen”, Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja Ville Haapasaari Finaviasta kertoo.

”On tärkeää tuntea matkustajien tarpeet, jotta voimme kehittää lentoasemiamme palvelemaan uusia ja kasvavia asiakasryhmiä.”

Tutkimuksen tulokset on koottu Smooth Travelling -nimiseksi julkaisuksi, joka tarkastelee lentoasemakokemuksia eri ihmisten näkökulmista. Tutkimustietoa konkretisoivat matkustamiseen liittyvien tunnettujen henkilöiden haastattelut (mm. muusikko Manna) ja Finavian henkilökunnan tarinat kulissien takaa.

Tutkimustulokset perustuvat verkkokyselyyn, johon vastasi yli 3000 ihmistä. Cint AB toteutti tutkimuksen Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Japanissa toukokuussa 2012. Helsinki-Vantaata koskeva numeerinen matkustajatieto perustuu Finavian ja Red Noten keväällä 2012 toteutettuun segmentointitutkimukseen ja Tilastokeskuksen toteuttamiin matkustajatutkimuksiin.

 

Smooth Travelling -julkaisu: helsinkiairport.fi/smoothtravelling