Finlandia-talon ympäristöön lentokieltoalue droneille - syynä Euroopan neuvoston kokous

EFP103_TooloIlmailua rajoitetaan Helsingissä tilapäisellä lentokieltoalueella Euroopan neuvoston kokouksen takia. Rajoitukset alkavat torstaina 16. toukokuuta kello 8 ja päättyvät perjantaina 17. toukokuuta kello 21.  Kieltoalue ulottuu 500 metrin etäisyydelle Finlandia-talosta ja korkeussuunnassa 250 metriin maanpinnasta.

Kieltoalue on perustettu Euroopan neuvoston kokouksen turvallisuusjärjestelyjen takia. Lisäksi poliisilla on kyseisellä alueella omaa lentotoimintaa miehittämättömillä ilma-aluksilla.

"Poliisi ei myönnä alueelle poikkeuslupia. Alueella ei siis sallita viranomaistoiminnan lisäksi muuta ilmailua. Sekä lentotyötä tekevien että lennokkiharrastajien tulee pysyä poissa kielletystä ilmatilasta", sanoo tapahtuman aikana lentotoiminnasta vastaava ylikomisario Sami Hätönen.

"Poliisilla on tarvittaessa keinot puuttua luvattomaan lentotoimintaan. Poliisi valvoo kieltoaluetta tarkasti ja puuttuu kaikkiin rikkomuksiin matalalla kynnyksellä", täsmentää Hätönen.

Rajoitukset eivät koske sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisia eikä pelastustointa, ensihoitopalvelua tai potilaskuljetuksia hoitavia viranomaisia tai heidän määräämiään lentoja silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen vaatii lentämistä alueella.

Rajoitukset eivät myöskään koske kiireellistä lääkintälentotoimintaa helikoptereilla eivätkä lentoja, jotka perustuvat Suomea sitovaan kansainväliseen velvoitteeseen.

"Tilapäisten lentokieltoalueiden lisäksi ilmatilaa rajoitetaan myös pysyvillä rajoituksilla. Esimerkiksi Helsingissä on useita pysyviä lentokieltoalueita. Ennen miehittämättömän ilma-aluksen tai lennokin lennättämistä tulee aina varmistua ilmatilan käytettävyydestä", muistuttaa Hätönen.