Finnair aloittaa keskustelut kannustinpalkkiojärjestelmänsä uudistamisesta

Finnair_planesFinnair luopuu suunnitelman mukaisesti yhtiön nykyisistä vapaaehtoisista työ- tai työehtosopimuksiin kuulumattomista kollektiivisista kannustinpalkkioista. Päätös on tulistuttanut erityisesti ammattiliitot Pron ja IAU:n. Yhtiö ilmoittaa kuitenkin aloittavansa henkilöstön kanssa keskustelut uusien, tarkoituksenmukaisempien palkitsemistapojen löytämiseksi.

Kannustinpalkkiot, joista nyt on kyse, ovat olleet keskimäärin kahden prosentin suuruisia ja siis kuukausitasolla noin 40 euroa per henkilö. Ne on koettu pieniksi ja tehottomiksi, joten vapaaehtoisen palkitsemisen muotoja on syytä miettiä uudelleen.

"Tämä muutos ei merkitse kannustavan palkitsemisen loppua, päinvastoin. Finnairin tehdessä voittoa sitä jaetaan jatkossakin henkilöstörahaston kautta rahaston sääntöjen mukaisesti. Finnair haluaa myös keskustella yhdessä henkilöstön kanssa sellaisista palkka- ja palkitsemisratkaisuista, jotka olisivat motivoivia ja paremmin linjassa yhtiön taloudellisen menestyksen kanssa," korostaa Finnairin henkilöstöjohtaja Manne Tiensuu.

"Mahdollisia vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi ryhmäkohtainen palkitseminen henkilöstörahastossa, tulospalkkiot osana jokaista työehtosopimusratkaisua ja osakesäästö-ohjelmat," kertoo Tiensuu. "Toimialan vaikeassa kilpailutilanteessa meidän on kehitettävä palkka- ja palkitsemiskäytäntöjämme niin, että ne sekä motivoivat henkilöstöä että kehittävät kilpailukykyämme."

Matkustamohenkilöstöä edustava SLSY on jo luopunut kollektiivisesta kannustinpalkkiosta vuonna 2011. Lentäjien kanssa uudesta kannustinpalkkiomallista on sovittu kevään säästöneuvotteluiden yhteydessä. Niillä, joilla kannustinpalkkio on osa työ- tai työehtosopimusta, palkkaus on jo rakennettu yhtiön tuloksen mukaan joustavaksi ja suoritukseen perustuva kannustinpalkkio on olennainen osa kokonaisansiota. Näiden henkilöstöryhmien kokonaispalkkaus siis joustaa merkittävästi yhtiön taloudellisen menestyksen mukaan.

Muutokset koskevat nyt noin 3000 henkilöä. Näillä muutoksilla on mahdollisesti myös säästövaikutuksia, mutta niiden todellista vaikutusta on mahdotonta arvioida ennen uusien palkitsemismuotojen toteutumista.