Finnair ja Varia aloittavat yhteistyössä lentokoneasentajan oppisopimuskoulutuksen

EngineVantaan ammattiopisto Varia ja Finnair aloittavat syksyllä 2018 yhteistyössä oppisopimuskoulutuksen, joka tähtää lentokoneasennuksen perustutkintoon. Kolmivuotisen koulutuksen päätteeksi opiskelijalla on mahdollisuus työllistyä Finnairin lentokoneasentajaksi/-mekaanikoksi.

 Varia on antanut lentokoneasennuksen peruskoulutusta jo vuodesta 1986 lähtien mutta nyt kyseessä on ensimmäistä kertaa suuren joukon lentoteknistä oppisopimuskoulutusta ilmailualalla Suomessa.

Tarve on lähtenyt Finnairin kovasta kasvusta ja sen tuomasta työvoimantarpeesta myös lentokonehuollon puolelle. Finnairin tavoitteena on rekrytoida vuositasolla kymmeniä lentokonemekaanikkoja ja alan opiskelijoita. Kaikkiaan mekaanikon paikkoja on lähivuosien aikana tarjolla satoja.

Airbus_nosesHakuaika Varian ja Finnairin lentokoneasentajan oppisopimuskoulutukseen on jo käynnissä ja päättyy 30. huhtikuuta 2018. Koulutukseen hakeutumisen pääsykoe järjestetään 15. toukokuuta 2018 ja koulutus alkaa 13. elokuuta 2018.

”Opiskelijamääräksi tavoitellaan oppilaistosryhmää eli noin 20 opiskelijaa. Koulutusohjelman opiskelijat valitaan yhteistyössä Varian ja Finnairin kanssa. Ensimmäinen vuosi käydään oppilaitosmuotoisesti Variassa ja sitä edeltävät normaalit lentokoneasennuksen pääsykokeet. Oppisopimuskoulutuksen osalta päätökset tekee Finnair, joka valitsee opiskelijat ryhmäänsä”, kertoo Varian koulutuspäällikkö Risto Hämäläinen Lentoposti.fi:lle.

Ensimmäinen koulutusvuosi opiskellaan ammattiopisto Variassa Vantaalla. Koulutus sisältää lähiopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista Finnarilla. Koululla on käytössään mm. Learjet 24D -liikesuihkukone sekä useassa liikesuihkukoneessakin käytetty Garret TFE 731 -suihkuturbiinimoottori. Lentokoneasentajan koulutuksessa painotetaan lentokoneiden järjestelmien, voimalaitteiden ja rakenteiden tuntemista.

Suoritettuaan hyväksytysti ensimmäisen vuoden teoriaopinnot opiskelijat aloittavat oppisopimusjakson Finnairilla lentokoneasennuksen tehtävissä.

”Koulutusta voidaan Finnairilla antaa monipuolisesti lentokonehuollon lisäksi myös ns. taustakorjaamoilla kuten esimerkiksi pyörä- ja jarrukorjaamolla. Ainoa rajoittava tekijä on ilmailumääräys, jonka mukaan yöaikaan ei saa kouluttaa”, kertoo Hämäläinen laajasta oppisopimuskoulutuksesta.

rengasPerustutkinnon suorittaneet toimivat lentokoneasentajina ja lentokonemekaanikkoina. Ensimmäisen vuoden aikana koulutuksessa saadaan A1-lupakirjaa vastaava koulutus. Sitä täydennetään oppisopimuskoulutuksessa B1-lupakirjaa varten, joka vaatii kolmen vuoden työkokemuksen. Se taas lasketaan vasta koulutuksen päättymisen jälkeen tehtävästä työkokemuksesta. Myös koulutusta edeltävä työkokemus voidaan huomioida. Mutta varsinaista koulutusaikaa ei voi laskea työkokemukseen mukaan.

”A1-lupakirjan omaava mekaanikko voi kuitata työn vain huollettavan osan ja suoritetun työn osalta, kun B1-lupakirjamekaanikko voi antaa lentokelpoisuustodistuksen koko ilma-alukselle”, avaa Hämäläinen lupakirjojen eroavaisuuksia.

Koulutuksen suorittanut voi riittävän työkokemuksen saavutettuaan hakea A1-tai B1-lupakirjaluokan mukaista yhteiseurooppalaista huoltohenkilöstön lupakirjaa Trafilta.

Variassa annetaan edelleen myös perinteistä oppilaitosmuotoista koulutusta lentokoneasentajan tehtäviin. Peruskurssilla on vaatimus 2400 tunnin lähiopetuksesta, jota ei siis tavoitella tässä oppisopimuskoulutuksessa. Kaksi ja puolivuotta kestävät nk. ylioppilasperuskurssit käynnistyvät joka toinen vuosi ja niistä viimeisin käynnistyi syksyllä 2017. Nyt alan tarpeen seurauksena tarjontaan otettiin myös oppisopimuskoulutus, jossa toisen ja kolmannen vuoden opinnot on räätälöity Finnairin tarpeisiin.

”Vuosittain peruskurssille on ollut 100-200 hakijaa ja nyt keväällä hakijoita oli lähes 200 pelkästään Yhteyshaussa ”, avaa Hämäläinen hakijamääriä.

Syksyllä alkavan oppisopimuskoulutuksen jatkosta päätetään ensimmäisen ”pilottiryhmän” kokemusten perusteella. Variassa on opiskelijoita noin 3800, joista 2700 on yhteishaun kautta aloittaneita nuoria ja 1100 jatkuvasta hausta tai Varian hankkeiden kautta opiskelijaksi tulleita opiskelijoita.

Lue myös: