Finnair kasvatti matkustajamäärää 6 prosenttia vertailukaudesta - myös rahtimyynti kasvoi

A350_x3_A330Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi syyskuussa 8,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 7,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste sen sijaan laski hieman eli 0,9 prosenttiyksikköä viimevuotisesta ollen 80,7 prosenttia.

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi syyskuussa 12,4 prosenttia erityisesti kesäkaudeksi lanseerattujen Fukuokan ja Guangzhoun reittien ja A350-koneiden tuoman lisäkapasiteetin myötä, ja liikenne kasvoi 9,4 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi syyskuussa pääasiassa Chicagon vuorolisäysten vuoksi 24,3 prosenttia, ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 9,1 prosenttia.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi syyskuussa 2,3 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 4,4 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti supistui 1,3 prosenttia ja liikenne kasvoi 5,7 prosenttia.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK)* laski heinä–syyskuussa 5,1 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 7,04 eurosenttiä.

”Euroopan ja kotimaan liikenteessä käyttöasteemme parani ja yksikkötuotto kasvoi hieman vertailukaudesta kolmannella vuosineljänneksellä. Kaukoliikenteessämme voimakas kapasiteetin kasvu jatkui matkustajamäärän kasvaessa maltillisemmin", sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

"Keskimääräinen käyttöaste ja yksikkötuotto laskivat vuodentakaisesta. Erityisesti Kiinan ja Euroopan välisessä liikenteessä tarjonta kasvoi selvästi. Rahtiliikenteessä yksikkötuotot heikkenivät vuotta aiemmasta, mutta voimakas volyymikasvu kompensoi tämän osittain", jatkaa Vähähyyppä.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi syyskuussa 4,8 prosenttia, ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 24,5 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä lokakuun ensimmäiseen viikkoon saakka osuus kahdesta IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä, minkä jälkeen se korvattiin säännöllisellä A350-900 -yhteydellä Heathrow’lle viisi kertaa viikossa.

Syyskuussa Finnairin lennoista 90,9 prosenttia (92,5) saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2016

  syyskuu 2016 muutos % vuoden 2016 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 971,9 6,0 8 267,2 6,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 941,5 8,5 25 719,9 7,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 374,3 7,2 20 645,0 6,4
Matkustajakäyttöaste % 80,7 -0,9 p 80,3 -0,8 p
Rahti ja posti tn 13 422,8 22,7 109 815,8 15,1
Tarjotut tonnikilometrit 437,5 11,1 3 794,5 8,9
Myydyt tonnikilometrit 294,3 11,3 2 510,0 8,5
Kokonaiskäyttöaste % 67,3 0,1 p 66,1 -0,2 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 607,0 5,5 5 133,6 5,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 143,8 2,3 10 069,0 3,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 909,2 4,4 7 972,1 3,4
Matkustajakäyttöaste % 79,5 1,6 p 79,2 0,3 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 27,2 4,3 234,5 16,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 261,4 24,3 2 102,9 27,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 191,4 9,1 1 687,2 21,1
Matkustajakäyttöaste % 73,2 -10,2 p 80,2 -4,4 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 157,8 9,5 1 353,8 5,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 407,1 12,4 12 423,7 8,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 187,8 9,4 10 208,5 6,4
Matkustajakäyttöaste % 84,4 -2,3 p 82,2 -1,5 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 179,9 5,0 1 545,2 10,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 129,2 -1,3 1 124,3 8,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 85,9 5,7 777,2 9,9
Matkustajakäyttöaste % 66,4 4,4 p 69,1 0,8 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 972,1 24,8 96 667,6 15,8
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 350,6 33,8 19 317,2 25,6
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 970,0 36,3 7 125,1 20,1
- Asian rahtiliikenne tn 8 498,7 22,1 68 921,4 13,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn 152,8 -8,8 1 303,9 4,2
Rahtilento tn** 1 450,7 8,2 13 148,2 10,1
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 422,8 22,7 109 815,8 15,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 124,3 4,5 1111,7 6,7
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 81,8 23,2 662,9 14,8
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 116,4 4,8 1039,9 6,9
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 74,4 24,5 596,1 15,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 65,8 10,0 p 59,6 4,2 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 45,6 7,8 p 40,6 1,1 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste*   % 70,1 11,6 p 62,4 5,1 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  63,9 10,1 p 57,3 4,1 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lue myös: