Finnair kuljetti kesäkuussa jo yli 4200 matkustajaa päivässä - matkustajamäärät hienoisessa kasvussa

Norra_EMJ_ATRFinnair kuljetti kesäkuussa 2021 jo 127 900 matkustajaa, joka tarkoittaa keskimäärin reilua 4200 matkustajaa päivässä. Vaikka matkustajaliikenneluvut ovat kehittyneet positiivisesti näkyi covid-19 -pandemia niissä edelleen merkittävästi. Lentorahtikysynnän jatkuminen kesäkuussa oli edelleen Finnairin toinen valonpilkahdus, mutta kesä tai lentoliikenteen palautuminen muualla Euroopassa vaikuttaa hiljentäneen markkinaa näiltä osin.

Finnair operoi kesäkuussa päivittäin keskimäärin 78 lentoa mukaanlukien pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Määrä oli 59,2 % enemmän verrattuna vuoden 2020 kesäkuuhun ja 20,0 % enemmän kuin toukokuussa 2021. Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi kesäkuussa 359,2 % vertailukaudesta ja 44,6 % edeltäneestä kuukaudesta.

Finnairin matkustamäärä kasvoi edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna huimat 131,5%. Tuolloin Finnair operoi minimiverkostoa pandemian aiheuttamien tiukkojen ja laajojen matkustusrajoitusten vuoksi. Kesäkuun 2021 matkustajamäärä oli 54,5 % enemmän kuin toukokuussa 2021.  

Pandemian vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa.

Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 kesäkuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 263,6 % vertailukaudesta ja 73,0 % edeltäneestä kuukaudesta.

Matkustajakäyttöaste laski 9,1 %-yksikköä vertailukaudesta 34,7 %:iin, mutta kasvoi 5,7 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Vuoden 2020 kesäkuuhun verrattuna Finnairin prosentuaalisen kasvuluvut ovat huimia. Tuolloin Finnair kuitenkin operoi siis vain minimiverkostoa, ja valtaosaan kaukoliikennekohteista ei ollut matkustajalentoja.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 100,0 %, koska vertailukaudella sinne ei ollut lentoja. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 5 243,3 %, koska vertailukaudella sinne oli vain yksi matkustajalento ja toisaalta Chicagon- sekä Los Angelesin -reitit avattiin uudelleen katsauskaudella maaliskuussa 2021 uudelleen avatun New Yorkin -reitin lisäksi. Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 85,7 % ja kotimaanliikenteen 116,3 %.

 Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 100,0 % Aasian-liikenteessä, 16 780,5 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 156,8 % Euroopan-liikenteessä ja 135,7 % kotimaanliikenteessä.

 Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 14,4 %, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Pohjois-Amerikan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 25,5 %, Euroopan-liikenteen 57,9 % ja kotimaanliikenteen 73,1 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 100,0 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 15 154,2 %, Euroopan-liikenteessä 118,4 % ja kotimaanliikenteessä 110,9 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat kesäkuussa 3 014,5 % vertailukaudesta (kasvoivat 38,9 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 4 342,9 %  ja kasvua oli edelliseen kuukauteen verrattunat 36,6 %. Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Aasian ja Pohjois-Amerikan osalta kesäkuussa 2020.

Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat kuitenkin vain 64,4 % vertailukaudesta ja laskua toukokuuhun verrattuna oli 5,5 %. Myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 64,8 % ja laskivat 6,7 % edeltäneestä kuukaudesta. Luvut sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit laskivat vertailukaudesta 28,6 % ja edeltäneestä kuukaudesta 34,6 %. Kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 52,2 % vertailukaudesta, mutta laskivat edeltäneestä kuukaudesta 8,1 %. Rahdin kysyntä pysyi edelleen vahvana erityisesti Aasian-liikenteessä. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste pysyi sen vuoksi korkealla tasolla.

Finnairin lennoista 87,9 % (96,6 %) saapui kesäkuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet kesäkuu 2021

 

  kesäkuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 127,9 131,5 550,8 -80,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 594,1 359,2 2 619,7 -73,8
Myydyt henkilökilometrit milj, 206,0 263,6 740,8 -89,6
Matkustajakäyttöaste % 34,7 -9,1p 28,3 -43,0p
Rahti ja posti tn 6 216,0 52,2 40 315,3 -0,5
Tarjotut tonnikilometrit 141,5 40,9 857,1 -49,3
Myydyt tonnikilometrit 64,7 95,2 363,3 -59,6
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 4,8 100,0 20,8 -95,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 248,5 100,0 1 360,8 -71,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 35,8 100,0 155,6 -95,7
Matkustajakäyttöaste % 14,4 N/A 11,4 -64,9p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 88,0 118,4 304,9 -80,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 213,7 85,7 854,1 -78,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 123,9 156,8 402,1 -84,2
Matkustajakäyttöaste % 57,9 16,0p 47,1 -18,7p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 3,7 15 154,2 4,7 -94,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 105,2 5 243,3 159,9 -81,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 26,8 16 780,5 33,6 -94,8
Matkustajakäyttöaste % 25,5 17,4p 21,0 -55,2p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 31,4 110,9 220,4 -64,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 26,7 116,3 244,9 -59,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 19,5 135,7 149,5 -59,2
Matkustajakäyttöaste % 73,1 6,0p 61,1 0,8p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 169,4 -21,9 1 041,2 -85,7
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 688,0 2 272,1 1 148,4 -54,8
- Aasian rahtiliikenne tn 2 609,4 100,0 14 151,8 -31,7
- Kotimaan rahtiliikenne tn 25,5 18,8 161,6 -2,2
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 3 492,3 1 206,2 16 503,0 -46,3
Rahtilento tn** 2 723,7 -28,6 23 812,3 142,7
Kokonaisrahti- ja posti tn 6 216,0 52,2 40 315,3 -0,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 56,8 64,4 363,9 -20,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 46,3 64,8 297,6 14,1
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 31,3 3 014,5 143,1 -60,8
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 25,2 4 342,9 117,7 -38,2
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 81,5 0,2p 81,8 24,7p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 75,5 -24,5p 77,5 11,2p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 86,2 N/A 86,0 30,2p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 80,5 24,1p 82,3 30,1p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä