Finnair muutti eläkesäätiönsä ehtoja - 85 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketulokseen

A330_tail_closeFinnairin eläkesäätiön ehtoihin on hyväksytty eläkkeiden indeksikorotuksen poistoon liittyviä sääntömuutoksia, joilla on 85 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen vaikutus Finnairin vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen liiketulokseen.

Finnairin eläkesäätiön muutettujen ehtojen vaikutus kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin, joten se ei vaikuta vertailukelpoiseen liiketulokseen. Sääntömuutoksilla ei ole välitöntä kassavirtavaikutusta, vaan vaikutus jaksottuu tuleville vuosille.

Sääntömuutokset ovat yksi osa Finnairin uudelleenrakennustoimia, joilla pyritään varmistamaan yhtiön kilpailukyky pandemian jälkeisessä markkinassa.

Eläkkeiden indeksikorotusten poistoista on neuvoteltu Finnairin henkilöstön kanssa henkilöstöryhmittäin, mutta viranomaishyväksyntäprosessit eivät ole vielä käynnistyneet kaikilta osin. Näin ollen positiivinen vaikutus liiketulokseen saattaa kasvaa merkittävästi edellä mainitusta 85 miljoonasta eurosta. Yhtiö tiedottaa asiasta tarvittaessa erikseen.