Finnair raportoi vahvasta matkustajakäyttöasteesta - miljoonarajasta jäätiin vielä niukasti

AY-pyrstöt_310321Finnair raportoi vahvasta matkustajakäyttöasteesta sekä lähestyvästä kuukausittaisesta miljoonan matkustajan rajasta. Vuonna 2019 eli ennen pandemiaa Finnair kuljetti heinäkuussa reilut 1,4 miljoonaa matkustajaa. Suuntaus on posiviitinen, mutta pandemiaa edeltävästä ajasta ollaan siis vielä paljon perässä.

Finnair kuljetti heinäkuussa 999 600 matkustajaa eli 367,4 % enemmän kuin pandemiavuoden 2021 heinäkuussa. Heinäkuun 2022 matkustajamäärä oli 10,2 % enemmän kuin kesäkuussa 2022.

Verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan Finnair on vielä melkoisesti jäljessä matkustajamääristä, sillä suomalaisyhtiö kuljetti heinäkuussa 2019 yhteensä 1 447 400 matkustajaa. Tuolloin Finnairin kuukaisittainen  matkustajamäärä nousi kaikkien aikojen ennätystasolle.

Koko alkuvuoden 2022 matkustajamäärä oli Finnairilla 4 874 200 matkustajaa, kun vuoden 2019 tammi-heinäkuussa matkustajia oli 8 505 900.

Koronaviruksen vaikutukset, mukaan lukien monien valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset sekä ilmatilankäyttörajoitukset vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin erityisesti Finnairin Aasian-liikenteessä. Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin.

Finnair on kuitenkin onnistunut jatkamaan lentämistä suurimpaan osaan Aasian-kohteistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana. Tämän seurauksena ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin pysyi maltillisena heinäkuussa.

Finnair_a350_hel_fleetFinnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna nousi heinäkuussa 204,4 % vertailukaudesta ja 6,7 % edeltäneestä kuukaudesta. Kaikkiaan Finnair tarjosi heinäkuussa 2022 2871 miljoonaa  henkilökilometriä. Ennen pandemiaa eli heinäkuussa 2019 tarjolla oli 4368 miljoonaa henkilökilometriä.

Finnair operoi heinäkuussa 2022 päivittäin keskimäärin 257 lentoa mukaanlukien pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Määrä oli 142,5 % enemmän verrattuna vuoden 2021 heinäkuuhun ja 0,8 % enemmän kuin kesäkuussa 2022.

Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 heinäkuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 520,8 % vertailukaudesta ja 15,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 86,6 % nousten 44,1 %-yksikköä vertailukaudesta ja 6,8 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 100,5 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 256,5 %. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 285,7 % ja kotimaanliikenteen 69,0 %.

 Finnairin myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 634,1 % Aasian-liikenteessä, 1 000,9 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 424,8 % Euroopan-liikenteessä ja 81,2 % kotimaanliikenteessä. Heinäkuussa 2022 Finnair myi 2485 miljoonaa henkilökilometriä, kun ennen pandemiaa eli heinäkuussa 2019 myytiin 3914 miljoonaa henkilökilometriä.

Matkustajakäyttöaste parani erityisesti Aasian-liikenteessä (79,2 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (90,4 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 88,7 % ja kotimaanliikenteen 77,3 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 650,6 %. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kasvua oli 975,4 % ja matkustajia jopa 81 700, joka on uusi ennätys. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 390,2 % ja kotimaanliikenteessä 109,2 %.

Venäjän ilmatilan sulusta huolimatta Finnairin heinäkuun rahtiluvut paranivat vertailukaudesta ja pysyivät suunnilleen edeltäneen kuukauden tasolla. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 96,0 % vertailukaudesta ja 4,0 % edeltäneestä kuukaudesta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit nousivat 56,8 % ja laskivat 1,6 % edeltäneestä kuukaudesta. Molempien lukujen nousu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen heinäkuussa 2021.

FC_A340_COOL_2Tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 43,8 % vertailukaudesta ja nousivat 4,2 % edeltäneestä kuukaudesta. Myydyt rahtitonnikilometrit nousivat 10,6 % ja laskivat 1,2 % edeltäneestä kuukaudesta. Nämä luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, jotka oli heinäkuussa lähes kokonaan korvattu rahtia kuljettaneilla matkustajareittilennoilla.

Heinäkuussa 2022 Finnair tarjosi 94,5 miljoonaa rahtitonnikilometriä, kun ennen pandemiaa eli heinäkuussa 2019 tarjolla oli 169 miljoonaa rahtitonnikilometriä. Nyt heinäkuussa 2022 myytiin 56,1 miljoonaa rahtitonnikilometriä, kun ennen pandemiaa heinäkuussa 2019 myytiin 93,1 miljoonaa rahtitonnikilometriä.

Finnair kertoo rahdin kysynnän jatkuneen vahvana myös heinäkuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit nousivat 33,8 % vertailukaudesta vaikka ne laskivat 1,7 % edeltäneestä kuukaudesta.

Finnairin lennoista 75,2 % saapui heinäkuussa aikataulussa, kun vuotta aiemmin luku oli 90,8 %.  Heinäkuussa 2019 saapumistäsmällisyys oli 78,4 %. Finnairin mukaan saapumistäsmällisyys heikkeni vertailukaudesta, koska eurooppalainen ilmailujärjestelmä kärsi i erilaisista kapasiteettihaasteista. Finnairin kotikenttä Helsinki-Vantaa toimi kuitenkin hyvin, ja Finnairin suhteellinen saapumistäsmällisyys oli siksi hyvällä tasolla.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2022

 

  heinäkuu muutos % vuoden 2022 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 999,6 367,4 4 874,2 537,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 871,0 204,4 17 627,4 394,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 485,6 520,8 11 029,2 866,5
Matkustajakäyttöaste % 86,6 44,1p 62,6 30,5p
Rahti ja posti tn 9 246,8 33,8 73 592,3 55,8
Tarjotut tonnikilometrit 393,8 121,3 2 660,6 157,0
Myydyt tonnikilometrit 279,3 220,0 1 470,8 226,4
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 72,6 650,6 331,0 986,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 684,0 100,5 4 734,1 178,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 541,7 634,1 2 496,5 988,3
Matkustajakäyttöaste % 79,2 57,6p 52,7 39,3p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 757,1 390,2 3 439,7 648,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 447,9 285,7 7 873,4 540,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 283,8 424,8 5 736,2 786,9
Matkustajakäyttöaste % 88,7 23,5p 72,9 20,3p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 81,7 975,4 306,0 2 392,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 677,4 256,5 4 301,2 1 129,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 612,3 1 000,9 2 295,8 2 474,2
Matkustajakäyttöaste % 90,4 61,1p 53,4 27,9p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 88,2 109,2 797,5 203,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 61,8 69,0 718,7 155,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 47,7 81,2 500,7 184,7
Matkustajakäyttöaste % 77,3 5,2p 69,7 7,2p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 013,2 760,6 12 462,6 877,4
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 716,1 127,0 20 518,6 775,1
- Aasian rahtiliikenne tn 4 356,5 25,5 31 583,7 79,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn 25,7 -2,3 200,7 6,8
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 111,5 84,9 64 765,6 202,2
Rahtilento tn** 135,4 -93,2 8 826,7 -65,8
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 246,8 33,8 73 592,3 55,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 94,5 43,8 774,6 80,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 57,0 10,6 485,9 39,2
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 93,2 96,0 687,6 260,7
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 56,1 56,8 419,0 173,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 60,4 -18,2p 62,7 -18,6p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 51,5 -14,6p 59,1 -12,0p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 79,3 -6,5p 71,3 -14,7p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 60,2 -15,1p 60,9 -19,6p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 ** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä