Finnair teki kesäkuun matkustajaennätyksen - kuljetti jo 1,1 miljoonaa matkustajaa

Finnair_fleet_1Finnair teki uuden matkustajaennätyksensä, kun se kuljetti kesäkuun aikana 1,1 miljoonaa matkustajaa. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi kesäkuussa 9,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 13,4 prosenttia.

Matkustajia oli kuukauden aikana 1,10 miljoonaa eli enemmän kuin koskaan aiemmin. Kesäkuussa 2016 Finnair kuljetti 1,03 miljoonaa  ja heinäkuussa 2016 1,08 miljoonaa matkustajaa. Matkustajakäyttöaste nousi 2,7 prosenttiyksikköä ja oli 86,8 prosenttia.

Suurimman liikennealueen eli Aasian kapasiteetti kasvoi kesäkuussa 11,3 prosenttia, ja liikenne kasvoi 17,4 prosenttia matkustajakäyttöasteen paranemisen myötä. Reittitarjonta oli pääpiirteissään sama kuin vertailukaudella, mutta erityisesti vuoroja Tokioon ja Hongkongiin lisättiin. Finnair on nyt lentovuoromääriltään suurin eurooppalainen lentoyhtiö Japanissa.

 Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi vuodentakaisesta 1,9 prosenttia, ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 4,6 prosenttia. Merkittävimmät ohjelmamuutokset vuodentakaisesta olivat Miamin reitin keskeytys kesän ajaksi sekä uuden, kolmesti viikossa operoitavan San Franciscon reitin avaus kesäkuun alussa.

DSC_1715Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 11,1 prosenttia muun muassa uusien kesäkausireittien ja neljän uuden Airbus  A321-kapearunkokoneen myötä, ja liikenne kasvoi 12,3 prosenttia. Kotimaanliikenteen kapasiteetti supistui 3,4 prosenttia, kun Oulun lentokenttä oli remontin vuoksi suljettuna kuukauden viimeisen viikon. Liikenne vähentyi 7,2 prosenttia.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 0,6 prosenttia ja vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 13,7 prosenttia.* Rahdin kasvu näkyi lähes koko markkinalla, mutta erityisesti A350-laajarunkokoneilla lennettävien Tokion ja Hongkongin lisävuorojen tuoma kapasiteetti kyettiin hyödyntämään tehokkaasti. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä.

 

Kesäkuussa Finnairin lennoista 83,5 prosenttia (86,8) saapui aikataulussa.

 

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK)* nousi huhti–kesäkuussa 4,2 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 6,97 eurosenttiä.

 

”Yksikkötuotto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä pitkälti matkustajakäyttöasteen laaja-alaisen paranemisen ansiosta, mutta myös keskihinnat nousivat joillain reiteillä. Viimevuotiseen verrattuna kehitys oli erityisen vahvaa Finnairille keskeisessä Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Myös lisäpalvelumyynnillä ja rahdilla oli selvä positiivinen vaikutus”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

 

* Finnair on tarkistanut reittiliikenteen rahtikapasiteetin (tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit) laskentamenetelmäänsä kesäkuusta 2017 lähtien.

Uusi laskenta perustuu aikaisempien konetyyppi- ja liikennealuekohtaisten vakioiden sijaan kullakin lennolla myytävissä olevaan todelliseen rahtikapasiteettiin, joka riippuu myös sääolosuhteista ja muusta koneessa olevasta painolastista.

Uuden ja aikaisemman laskentatavan mukaiset vertailutiedot esitetään 20.7. julkaistavassa puolivuosikatsauksessa.  

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet kesäkuu 2017

 

  kesäkuu 2017 muutos % vuoden 2017 alusta muutos %  
           
Koko liikenne yhteensä          
Matkustajat 1000 1 100,2 9,1 5 674,0 7,5  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 247,6 9,9 17 222,5 3,5  
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 818,6 13,4 14 233,1 9,6  
Matkustajakäyttöaste % 86,8 2,7 p 82,6 4,5 p  
Rahti ja posti tn 14 323,6 11,6 72 311,1 1,9  
Tarjotut tonnikilometrit 483,9 10,3 2 561,4 4,5  
Myydyt tonnikilometrit 340,8 13,7 1 712,3 7,8  
Kokonaiskäyttöaste % 70,4 2,1 p 66,9 2,0 p  
           
Euroopan reittiliikenne          
Matkustajat 1000 744,1 11,6 3 443,2 8,5  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 329,3 11,1 6 762,3 5,5  
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 155,2 12,3 5 372,2 8,7  
Matkustajakäyttöaste % 86,9 1,0 p 79,4 2,4 p  
           
Pohjois-Amerikan reittiliikenne          
Matkustajat 1000 32,5 3,3 141,5 -1,1  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 261,7 1,9 1 253,1 -3,9  
Myydyt henkilökilometrit milj. 234,2 4,6 1 026,5 -1,2  
Matkustajakäyttöaste % 89,5 2,3 p 81,9 2,3 p  
           

Aasian reittiliikenne
         
Matkustajat 1000 180,5 16,8 958,0 12,3  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 559,2 11,3 8 328,5 2,9  
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 362,5 17,4 7 234,5 12,4  
Matkustajakäyttöaste % 87,4 4,6 p 86,9 7,3 p  
           
Kotimaan reittiliikenne          
Matkustajat 1000 143,1 -8,1 1 131,4 1,8  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 97,4 -3,4 878,6 6,5  
Myydyt henkilökilometrit milj. 66,6 -7,2 599,9 4,8  
Matkustajakäyttöaste % 68,4 -2,8 p 68,3 -1,1 p  
           
Rahtiliikenne          
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 12 622,7 10,8 62 879,9 1,3  
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 405,4 3,1 12 395,5 -0,2  
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 841,0 -2,9 4 387,8 -0,8  
- Asian rahtiliikenne tn 9 333,3 15,9 45 464,9 2,6  
- Kotimaan rahtiliikenne tn 43,0 -70,2 631,7 -30,2  
Rahtilento tn** 1 700,8 18,1 9 431,2 5,6  
Kokonaisrahti- ja posti tn 14 323,6 11,6 72 311,1 1,9  
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 122,5 -0,9 679,4 -1,5  
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 88,4 14,0 439,4 2,9  
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 116,3 0,6 631,5 -1,2
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 79,8 13,7 390,9 2,5
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 72,1 9,4 64,7 3,7
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 45,6 -0,6 51,7 6,1
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 78,3 11,8 69,5 5,3
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  68,6 7,9 61,9 2,2

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

 

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

 

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä