Finnair: YT-neuvottelut pääosin päättyneet - ratkaisut kesäkuun aikana

Finnair_planesMaaliskuun 27. päivä julkistetut Finnairin hallinnon ja tukitoimintojen henkilöstöä sekä matkustamohenkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu suurimmalta osin päätökseen. Neuvotteluissa ei valitettavasti löydetty yhteistä vaihtoehtoa irtisanomisten ja ulkoistusten välttämiseksi. Finnair ryhtyy nyt harkitsemaan toimia, joihin se YT-menettelyn perusteella päätyy.

Finnair Flight Academyn simulaattorihuoltoa ja Finnairin huoltokonttoria koskevat neuvottelut jatkuvat yhä. Matkustamohenkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut käsittelivät Finnairin suunnitelmia lisätä alihankinnan käyttöä kauko- ja lähiliikenteen matkustamopalveluissa.

Finnair on kertonut suunnittelevansa korkeintaan kolmen kaukoliikennereitin matkustamohenkilökunnan ulkoistuksia kuluvan vuoden aikana ja yli kymmenen reitin lisäulkoistuksia seuraavassa vaiheessa. Finnair tiedottaa kesäkuun aikana ratkaisuista, joihin se yhteistoimintaneuvotteluiden perusteella ryhtyy.

Vähennystarpeeksi arvioitiin alun perin 540 henkilötyövuotta. Kyseeseen tulisi irtisanomiset, osa -aikaistamiset, lomautukset tai näiden yhdistelmät. Matkustamohenkilökunnan edustajia Finnairilla on Suomessa yhteensä noin 1500.

Yt-menettelystä erillisenä Finnair on kertonut tutkivansa myös mahdollisuutta perustaa Suomeen tytäryhtiö, joka tuottaisi yhtiölle matkustamopalveluita. Finnair kertoo myös näiden suunnitelmien etenemisestä kesäkuussa.

Finnair_Pekka_Vauramo_2”Finnair on taloudellisesti vakavassa tilanteessa ja selviytyäkseen sen on tehtävä vaikeita ratkaisuja. Pitkän säästöneuvottelurupeaman jälkeen toivoimme vielä löytävämme yhteistoimintaneuvotteluissa ratkaisuja, joilla irtisanomiset ja ulkoistukset voitaisiin välttää, mutta näin ei valitettavasti käynyt", toimitusjohtaja Pekka Vauramo toteaa.

"Henkilöstön edustajat esittivät alihankintaan siirtymisen vaihtoehtona SLSY:n jo aiemmin säästöpöydässä esittämää kokonaisuutta, joka toisi 2,7 miljoonan euron säästöt nykyisen henkilöstön työvoimakustannuksista. Tämä on liian kaukana tarvitsemistamme säästöistä”.

”Tällä kulutasolla emme pärjää kilpailijoille. Nyt on aika päättää niistä keinoista, joilla turvaamme laadukkaan, mutta kustannuksiltaan kilpailukykyisen palvelun tulevaisuudessa”, Vauramo jatkaa.


Hallintoa ja tukitoimintoja koskevat neuvottelut

Hallinnon ja tukitoimintojen yhteistoimintamenettelyn piirissä olevissa toiminnoissa työskentelee yhteensä noin 800 henkeä eri tehtävissä. Vähennystarpeeksi arvioitiin alun perin 140 henkilötyövuotta.

Neuvottelut jatkuvat yhä muutamissa toiminnoissa, mutta pääosin yt-menettely on saatu päätökseen. Niissä keskusteltiin ratkaisuista, joiden avulla irtisanomisten lopullista määrää voitaisiin pienentää esimerkiksi yhtiön sisäisillä siirroilla.

Yhteistoimintaneuvotteluiden perusteella tehtävistä ratkaisuista tiedotetaan henkilöstölle lähiviikkojen aikana. Toimenpiteillä tavoitellaan hallinnosta ja tukitoiminnoista yhteensä 6 miljoonan euron säästöjä kuluvan vuoden aikana osana Finnairin vuonna 2011 aloittamaa säästöohjelmaa.

Finnair tarjoaa irtisanottaville työntekijöille uudelleen työllistymiseen tähtäävää "työstä työhön" -tukea Uraportti-palvelun avulla. Finnairin syksyllä 2011 perustama Uraportti-palvelu auttaa työntekijöitä löytämään uusia työllistymismahdollisuuksia.