Finnairille jopa 60 miljoonan liikevaihtotappiot lakkojen toteutuessa

Finnair_planesFinnair arvioi jokaisen mahdollisen lakkopäivän vähentävän yhtiön liikevaihtoa noin 4,5 miljoonalla eurolla ja heikentävän selvästi myös kuluvan vuoden tulosta. Lakkojen toteutuessa koko laajuudessaan vaikutukset liikevaihtoon olisivat Finnairin mukaan jopa 60 miljoonaa euroa. Neuvottelut työehtosopimusten aikaansaamiseksi jatkuvat edelleen, ja Finnair toivoo että lakoilta vältytään.

Finnair arvioi, että lakkojen toteutuessa oletetussa laajuudessa ne aiheuttaisivat Finnairille vähintään 60 miljoonan euron liikevaihtomenetykset ja vähintään 30 miljoonan euron välittömät operatiiviset tappiot. Välittömissä operatiivisissa tappioissa ei ole mukana lakonuhan ja mahdollisten lakkojen vaikutuksia Finnairin lakkojen jälkeisten viikkojen myyntiin. Näiden vaikutusten arvioidaan olevan tuntuvat.


Tulosvaroitus loppuvuodelle

Lentoliikenteen kehityksen heikko näkyvyys jatkuu Euroopan epävarmojen talousnäkymien ja Aasian hidastuvan kasvun vuoksi. Polttoainekustannusten odotetaan pysyvän korkeana vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä, ja lentoliikenteen kysynnän kasvavan maltillisesti.

SLSY:n ja IAU:n lakkojen varalta toteutetuista toimenpiteistä johtuen Finnairin vuoden 2013 liikevaihto jää vuoden 2012 liikevaihdosta ja yhtiön toiminnallinen tulos painuu tappiolle. Mikäli SLSY:n ja IAU:n suunnittelemat lakot toteutuvat oletetussa laajuudessa, ne heikentävät liikevaihtoa edelleen vähintään 60 miljoonalla eurolla ja toiminnallista tulosta vähintään 30 miljoonalla eurolla.

Edellisten lisäksi lentoliikenteen yksikkökustannukset ilman polttoainetta (CASK excl. fuel) nousisivat vuodesta 2012. Jos lakot eivät toteudu, yksikkökustannusten ilman polttoainetta odotetaan laskevan vuodesta 2012.