Finnairin liikenne kasvoi tammikuussa kaikkialla muualla paitsi kotimaassa

FinnairFinnairin liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna vuoden 2013 tammikuussa 8,6 prosenttia, ja kokonaiskapasiteetti kasvoi 4,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi tammikuussa 3,3 prosenttiyksikköä ja oli 77,9 prosenttia.

Liikenne kasvoi vertailukaudesta myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kaikilla liikennealueilla kotimaata lukuun ottamatta.  Vahvinta kasvu oli Aasian ja Euroopan liikenteessä. Aasian liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 9,9 prosenttia ja liikenne Euroopassa 11,4 prosenttia edellisvuodesta.

Lomaliikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 7,1 prosenttia tammikuussa, ja kapasiteetti säilyi edellisvuoden tasolla. Matkustajakäyttöaste nousi 6,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 96,2 %.

Rahtiliikenne laski vertailukaudesta 17,1 prosenttia ja kokonaiskapasiteetti 15,0 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste laski 1,4 prosenttiyksikköä ja oli 56,4 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys parani tammikuussa edellisvuodesta. Reittilennoista 82 prosenttia (69,7 prosenttia) ja kaikista lennoista 80,7 prosenttia (70,5) saapui aikataulussa.   

               Finnairin lentoliikenteen suoritteet tammikuu 2013

  tammikuu 2013 muutos % tammi – tammikuu 2013 muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 683,6 7,2 683,6 7,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 615,8 4,0 2 615,8 4,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 038,8 8,6 2 038,8 8,6
Matkustajakäyttöaste % 77,9 3,3 p 77,9 3,3 p
Rahti ja posti tn 10 119,0 -15,9 10 119,0 -15,9
Tarjotut tonnikilometrit 389,1 -2,8 389,1 -2,8
Myydyt tonnikilometrit 244,3 0,7 244,3 0,7
Kokonaiskäyttöaste % 62,8 2,2 p 62,8 2,2 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 603,6 6,1 603,6 6,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 140,6 5,0 2 140,6 5,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 581,4 9,0 1 581,4 9,0
Matkustajakäyttöaste % 73,9 2,7 p 73,9 2,7 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 338,9 11,7 338,9 11,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 704,7 9,0 704,7 9,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 472,2 11,4 472,2 11,4
Matkustajakäyttöaste % 67,0 1,4 p 67,0 1,4 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 11,8 3,3 11,8 3,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 97,3 0,8 97,3 0,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 78,0 3,3 78,0 3,3
Matkustajakäyttöaste % 80,2 2,0 p 80,2 2,0 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 129,2 10,7 129,2 10,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 223,4 4,4 1 223,4 4,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 964,9 9,9 964,9 9,9
Matkustajakäyttöaste % 78,9 3,9 p 78,9 3,9 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 123,8 -9,8 123,8 -9,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 115,1 -7,9 115,1 -7,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 66,3 -9,4 66,3 -9,4
Matkustajakäyttöaste % 57,6 -1,0 p 57,6 -1,0 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 80,0 16,2 80,0 16,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 475,2 -0,3 475,2 -0,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 457,4 7,1 457,4 7,1
Matkustajakäyttöaste % 96,2 6,6 p 96,2 6,6 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 591,0 3,9 8 591,0 3,9
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 766,0 24,0 1 766,0 24,0
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 662,1 6,9 662,1 6,9
- Asian rahtiliikenne tn 5 989,0 -0,7 5 989,0 -0,7
- Kotimaan rahtiliikenne tn 173,8 -9,6 173,8 -9,6
Rahti lomaliikenteessä tn 71,1 784,7 71,1 784,7
Rahtilento tn 1 457,0 -61,2 1 457,0 -61,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 119,0 -15,9 10 119,0 -15,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 109,2 -15,0 109,2 -15,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 61,5 -17,1 61,5 -17,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 56,4 -1,4 p 56,4 -1,4 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 82,7 2,4 p 82,7 2,4 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 68,4 -5,2 p 68,4 -5,2 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä