Finnairin matkustajamäärät kasvoivat reiteillä ympäri maailmaa

Finnair_A350_LWCFinnairin Aasian liikenteen voimakas kasvu jatkui toukokuussa ja matkustajien määrä kasvoi maailmanlaajuisesti yhtiön reittiverkostossa. Toukokuussa Finnair kuljetti 1 146 300 matkustajaa eli 13,5 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla.

Finnairin matkustajamäärä kasvoi Aasian-liikenteessä, (+19,3 %), Euroopan-lennoilla (+11,0 %) ja kotimaan liikenteessä (+10,0 %). Pohjois-Amerikan reiteillä matkustajamäärät nousivat jopa 77,3 % Chicagon reitin lisävuorojen ja vertailukautta aikaisemmin avatun San Franciscon reitin vuoksi.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi toukokuussa ennätykselliset 21,5 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi tätä hitaammin, 18,8 %. Nopea kapasiteetin kasvu heijastui matkustajakäyttöasteeseen, joka laski 1,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 79,5 %.

Pääosa kapasiteetista Aasian liikenteessä

Tarjotusta kapasiteetista 50 % oli Aasian-liikenteessä, 38 % Euroopan-reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä. Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut Airbus  A350-900 -laajarunkokoneet.

Tarjonta kasvoi Aasian-liikenteessä 23,9 %, ja kasvu kohdistui pääasiassa lentojen lisäyksiin Tokioon, Bangkokiin ja Hong Kongiin sekä uuden Nanjingin reitin avaukseen.

Finnair_A350_TOPohjois-Amerikan-liikenteessä kapasiteetti nousi 78,7 %. Kasvu on seurausta Chicagon lisävuoroista sekä San Franciscon lentojen aloittamisesta jo toukokuussa, kun ne viime vuonna aloitettiin vasta kesäkuussa. New Yorkiin lentojen määrä pysyi samana vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 12,0 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja istuinten lisääminen osaan nykyisistä kapearunkokoneista.

Lisäkapasiteetti kohdistui useiden kohteiden, etenkin Tukholman, Tallinnan, Bergenin, Berliinin, Pietarin ja Moskovan, lisävuoroihin. Huhtikuun lopussa käynnistettiin lennot uuteen kohteeseen Stuttgartiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 11,8 % vertailujaksosta, ja sitä kasvatti etenkin Oulun lentojen lisäkapasiteetti.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 19,7 % Aasian-liikenteessä, 9,1 % Euroopan-liikenteessä, 87,2 Pohjois-Amerikan liikenteessä ja 12,3 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 81,1 %, Euroopan-liikenteen 77,9 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 84,5 % ja kotimaan liikenteen 62,9 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste laski 1,8 prosenttiyksikköä 79,5 %:iin.

Reittiliikenteen osalta tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat toukokuussa 26,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 12,2 % erityisesti Pohjoismaiden ja Japanin rahtimarkkinoiden hyvän kehityksen ansiosta.

Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta.

Toukokuussa 88,0 % (89,9) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuu 2018

    toukokuu 2018     muutos %     vuoden 2018 alusta     muutos %
Koko liikenne yhteensä                
Matkustajat 1000     1 146,3      13,5      5 233,3      14,4
Tarjotut henkilökilometrit milj.     3 657,2      21,5      16 603,5      18,8
Myydyt henkilökilometrit milj.     2 907,4      18,8      13 634,5      19,4
Matkustajakäyttöaste %     79,5      -1,8p      82,1      0,4p
Rahti ja posti tn     13 603,7      -0,1      56 937,4      -1,8
Tarjotut tonnikilometrit     539,6      20,0      2 454,0      18,1
Myydyt tonnikilometrit     345,0      14,4      1 580,1      15,2
               
Aasian reittiliikenne                           
Matkustajat 1000     196,7      19,3      982,3      26,3
Tarjotut henkilökilometrit milj.     1 827,4      23,9      8 579,3      26,7
Myydyt henkilökilometrit milj.     1 481,2      19,7      7 442,1      26,7
Matkustajakäyttöaste %     81,1      -2,8p      86,7      -0,0p
                          
Euroopan reittiliikenne                           
Matkustajat 1000     739,0      11,0      3 020,0      11,9
Tarjotut henkilökilometrit milj.     1 404,5      12,0      5 904,7      8,7
Myydyt henkilökilometrit milj.     1 094,8      9,1      4 616,9      9,5
Matkustajakäyttöaste %     77,9      -2,1p      78,2      0,6p
                          
Pohjois-Amerikan reittiliikenne                           
Matkustajat 1000     35,0      77,3      130,0      19,3
Tarjotut henkilökilometrit milj.     295,9      78,7      1 181,5      19,2
Myydyt henkilökilometrit milj.     250,2      87,2      968,4      22,2
Matkustajakäyttöaste %     84,5      3,9p      82,0      2,1p
                          
Kotimaan reittiliikenne                           
Matkustajat 1000     175,6      10,0      1 101,0      11,4
Tarjotut henkilökilometrit milj.     129,1      11,8      938,0      20,1
Myydyt henkilökilometrit milj.     81,2      12,3      607,0      13,8
Matkustajakäyttöaste %     62,9      0,3p      64,7      -3,5p
                          
Rahtiliikenne                           
- Euroopan rahtiliikenne tn     1 909,2      -20,6      7 574,8      -24,2
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn     946,1      12,4      3 290,6      -7,2
- Asian rahtiliikenne tn     9 790,9      13,7      42 478,0      17,6
- Kotimaan rahtiliikenne tn     50,9      12,4      238,1      -59,6
Rahti reittiliikenteessä yhteensä     12 697,2      6,6      53 581,5      6,6
Rahtilento tn**     906,5      -47,1      3 355,9      -56,6
Kokonaisrahti- ja posti tn     13 603,7      -0,1      56 937,4      -1,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj.     148,8      19,2      628,8      12,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj.     84,8      2,6      360,0      2,6
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj.     146,9      26,4      621,1      20,6
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj.     83,3      12,2      354,5      13,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %     57,0      -9,3p      57,3      -5,8p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %     43,6      -19,4p      47,9      -5,6p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %     64,0      -6,2p      64,3      -3,2p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %     56,7      -7,2p      57,1      -3,3p
                       

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä