Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta sai kolme uutta jäsentä

Fin_tail_1Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin kolmen suurimman omistajan valitsemat jäsenet, jotka ovat Minna Pajumaa, Robin Backman ja Mikael Etola. Nimitystoimikunnan jäsenenä jatkaa Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Finnairin vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nelijäseninen osakkeenomistajien nimitystoimikunta on pysyvä elin yhtiön hallinnossa.

Yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröidyillä kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla on jokaisella oikeus nimetä yksi jäsen toimikuntaan. Lisäksi toimikunnan jäsenenä toimii Finnairin hallituksen puheenjohtaja.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Tänä vuonna päivä oli 3. syyskuuta.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nyt valitut Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat ennen vuoden 2019 yhtiökokousta ovat finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; salkunhoitaja Robin Backman, Keva; ja toimitusjohtaja Mikael Etola, Etola Oy. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja ehdotus hallituksen jäseniksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet. Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa 31.1.2019 mennessä yhtiön hallitukselle ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa.