Finnairin voimakas kasvu jatkui odotetusti etenkin kaukoliikenteessä

Sharklet_wing_1Finnairin kokonaiskapasiteetti kasvoi helmikuussa lähes 19 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Kasvua tuli Airbus A350-900 -koneiden kapasiteetin myötä erityisesti Aasian-liikenteestä. Hankalat talviolosuhteet kotikentällä romauttivat täsmällisyyden.


Finnair kuljetti helmikuussa 957 100 matkustajaa eli 14,7 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Matkustajamäärä kasvoi eniten Aasian-liikenteessä, 26,4 %, mutta kasvu oli voimakasta myös Pohjois-Amerikan reiteillä (+22,3 %), Euroopan-lennoilla (+12,5 %) ja kotimaan liikenteessä (+10,5 %). 

 

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi helmikuussa 18,8 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tarjonta kasvoi Aasian-liikenteessä 24,1 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 27,0 %.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 20,6 %, mihin vaikutti etenkin kaukoliikenteen vapaa-ajanmatkustuskysynnän kasvu. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste nousi 1,3 %-yksikköä 84,2 %:iin.

 

Tarjotusta kapasiteetista 52 % oli Aasian-liikenteessä, 33 % Euroopan-reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä. Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat pääasiassa vertailujakson jälkeen käyttöön otetut A350-lentokoneet.

Finnair lensi vertailukaudesta poiketen helmikuussa myös Chongqingiin ja lisäsi vuoroja Bangkokiin, Hongkongiin sekä Singaporeen. Lisäkapasiteetti kohdistui myös talvikauden uusille kausireiteille Goaan, Puerto Plataan, Puerto Vallartaan ja Havannaan, joka korvasi vertailukaudella kohteena olleen Varaderon.

Euroopan-liikenteen kapasiteettia kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja istuinten lisääminen osaan nykyisistä kapearunkokoneista.

Kapasiteetti kasvoi 9,0 %, ja kasvu kohdistui ympärivuotiseksi kohteeksi otetun Reykjavikin reitille, lisävuoroihin muun muassa Tukholmaan, Kööpenhaminaan ja Berliiniin sekä suoriin lentoihin Lappiin Pariisista, Lontoosta ja Zürichistä. Kotimaan liikenteen merkittävä +22,9 % kasvu johtui lentojen lisäämisestä Pohjois-Suomen kohteisiin.  

 

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 26,3 % Aasian-liikenteessä, 28,5 % Pohjois-Amerikan liikenteessä, 11,1 % Euroopan-liikenteessä ja 13,9 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 91,2 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 78,2 %, Euroopan-liikenteen 78,5 %, ja kotimaan liikenteen 66,2 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste nousi 1,3 %-yksikköä 84,2 %:iin.

 

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat helmikuussa 18,4 % vertailujaksosta, ja vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 12,1 %. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta. Finnairin uuden COOL Nordic Cargo -terminaalin kaikki toiminnot otettiin käyttöön tammikuussa. 

 

Hankalat talviolosuhteet Finnairin kotikentällä Helsinki-Vantaalla ja useilla Euroopan lentokentillä aiheuttivat useita viivästyksiä ja peruutuksia helmikuun alussa ja lopussa. Helmikuussa 72,3 prosenttia (83,5) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2018

  helmikuu 2018 muutos % vuoden 2018 alusta muutos %  
           
Koko liikenne yhteensä          
Matkustajat 1000 957,1 14,7 1 922,8 15,2  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 020,9 18,8 6 296,7 19,3  
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 544,3 20,6 5 168,9 19,9  
Matkustajakäyttöaste % 84,2 1,3p 82,1 0,4p  
Rahti ja posti tn 9 344,8 -4,0 18 741,9 -3,8  
Tarjotut tonnikilometrit 449,8 18,4 939,2 19,2  
Myydyt tonnikilometrit 287,1 15,9 583,2 16,0  
Kokonaiskäyttöaste % 63,8 -1,4p 62,1 -1,7p  
           
Aasian reittiliikenne          
Matkustajat 1000 189,5 26,4 385,7 24,7  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 572,2 24,1 3 286,9 25,4  
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 433,8 26,3 2 922,2 25,0  
Matkustajakäyttöaste % 91,2 1,6p 88,9 -0,3p  
           

 
  Euroopan reittiliikenne
         
Matkustajat 1000 507,4 12,5 1 030,2 13,2  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 002,2 9,0 2 094,7 8,8  
Myydyt henkilökilometrit milj. 786,5 11,1 1 590,6 11,2  
Matkustajakäyttöaste % 78,5 1,5p 75,9 1,6p  
           
Pohjois-Amerikan reittiliikenne          
Matkustajat 1000 23,5 22,3 49,8 20,0  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 238,0 27,0 497,2 23,8  
Myydyt henkilökilometrit milj. 186,1 28,5 392,4 25,8  
Matkustajakäyttöaste % 78,2 0,9p 78,9 1,2p  
           
Kotimaan reittiliikenne          
Matkustajat 1000 236,7 10,5 457,1 11,8  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 208,4 22,9 417,8 26,5  
Myydyt henkilökilometrit milj. 137,9 13,9 263,7 14,9  
Matkustajakäyttöaste % 66,2 -5,2p 63,1 -6,3p  
           
Rahtiliikenne          
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 124,9 -29,1 2 103,2 -36,3  
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 514,1 -20,7 998,9 -20,2  
- Asian rahtiliikenne   tn 7 042,4 16,9 14 447,8 20,5  
- Kotimaan rahtiliikenne tn 47,6 -64,3 88,0 -67,9  
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 729,1 4,0 17 637,9 4,9  
Rahtilento tn** 615,7 -54,2 1 103,9 -58,5  
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 344,8 -4,0 18 741,9 -3,8  
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 109,3 10,7 228,8 11,0  
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 59,5 0,6 120,7 3,0  
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 107,7 18,4 226,2 19,1
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 58,5 12,1 118,9 14,8
Rahtiliikenteen   kokonaiskäyttöaste* % 54,4 -5,5p 52,7 -4,1p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 46,3 -10,2p 43,5 -8,9p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 61,4 -1,7p 59,7 -0,5p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  54,3 -3,0p 52,6 -2,0p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–       Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–       Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–       Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–       Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–       Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–       Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–       Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä